Nákupný košík
položky:

Ponuka - Aktualizačné Webináre

Filter:

Čo robiť keď máme v školskom klube nadané dieťa?Za intelektovo nadané dieťa považujeme dieťa s vysokou úrovňou rozumových schopností. Intelektuálny potenciál intelektovo nadaných detí je nekonečný. Vo výchovno – vzdelávacom procese v Školskom klube detí sa môžete stretnúť s takýmto dieťaťom, ktoré Vám kladie mnoho otázok, je zvedavé a neustále hľadá odpovede na rôzne javy. Už po krátkom rozhovore s dieť

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou alebo inak, ADHD, nie je v súčasnej dobe ničím neznámym. Ale stále je to v našej spoločnosti určitým strašiakom, najmä v školách, kde deti a žiakov s touto poruchou stále vnímame ako niečo „nebezpečné“ a „nezdravé“, nehodiace sa do zabehnutého školského systému. Prečo je to tak? Prečo z nich máme strach? A prečo s nimi stále nevieme pracovať tak, ako si zaslúž

Kahoot! Robí vyučovanie úžasným! Hra, zvedavosť a zdravá súťaživosť sú deťom/žiakom prirodzené. Poďte sa naučiť, ako dostať triedu do pracovného varu práve cez vyššie vymenované činnosti.Kahoot! Je platforma slúžiaca na tvorbu interaktívnych kvízov s okamžitou spätnou väzbou.Že vám to moc s modernými technológiami nejde? Odhoďte zábrany a poďte do tohto vzdelávania s nami. Zvládne to skutočne každý.ONLINE – K

Nemotivovaný žiak. Ako na to? 6.10.2022 18:00 - 20:00

Dieťa sa narodí ako autonómna bytosť. Výchovou však dokážeme veľa v jeho prežívaní a správaní preprogramovať a výsledkom potom môžu byť aj rôzne nežiadúce prejavy v správaní - napríklad vzdorzáškoláctvofajčeniešikanovanie...Čo to znamená? Že na to, aby sme dokázali žiaka zmotivovať, musíme vedieť nielen čo, ale hlavne prečo. Musíme poznať jeho potreby a taktiež to, čoho sa mu nedostáva. To je úplný základ

Poskytneme Vám množstvo inšpirácií a návrhov ako vytvoriť aktivity na finančnú gramotnosť, tak aby ste urobili zaujímavú hodinu pre žiakov na všetkých stupňoch štúdia. Webinár je určený pre všetkých pedagógov.ONLINE – Finančná gramotnosť inovatívne.lektor Dávid Vrtaňa7. októbra 2022 v čase 15:00 - 16:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s §

Štatistiky uvádzajú, že polovica rodičovských párov v dnešnej dobe končí separáciou. Existuje veľa článkov, rád a dokonca aj kníh, ktoré radia rodičom, ako si týmto  náročným obdobím prejsť a minimalizovať škody. A čo deti?Separácia rodičov nemusí znamenať traumatizáciu dieťaťa. Ale treba zdôrazniť, že  predstavuje veľkú záťaž  a riziko porúch  je naozaj vysoké.ONLINE – Špecifické potreby dieťaťa/žia

Obchod Odporúčame Pomôcky
Parkety - základný matematický set.

Parkety sú jedno z prvých prostredí podľa Hejného metódy vyučovania matematiky. Parkety - matematické prostredie Príklady hier a aktivít1. Odstráňte niekoľko doštičiek ľubovoľných tvarov a nechajte vaše deti prísť na to, ako ich vložiť späť. Postupne odoberajte viac dielikov.2. Dajte vašim deťom niekoľko doštičiek a nechajte ich postaviť štvorec na sieť na tabuľke. 3. Vyprázdnite tabuľku. Deti si berú doštičku jednu po druhej a skladajú odspodu tak, aby zaplnili čo najväčšiu plochu, teda klasick

19,50 € Do košíka 16,25 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Personalizácia výučby - aplikácia do praxe. 3.10.2022 17:00 - 20:00

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov?Prispôsobenie Vyučovacieho procesu individuálnym potrebám žiaka.Využitie metód a stratégií pesonalizovaného vyučovania.Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kv

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Dieťa s intelektovým nadaním v Školskom klube detí – príklady dobrej praxe. 3.10.2022 18:00 - 19:00

Čo robiť keď máme v školskom klube nadané dieťa?Za intelektovo nadané dieťa považujeme dieťa s vysokou úrovňou rozumových schopností. Intelektuálny potenciál intelektovo nadaných detí je nekonečný. Vo výchovno – vzdelávacom procese v Školskom klube detí sa môžete stretnúť s takýmto dieťaťom, ktoré Vám kladie mnoho otázok, je zvedavé a neustále hľadá odpovede na rôzne javy. Už po krátkom rozhovore s dieťaťom môžete zistiť, že dieťa sa vymyká z bežného kolektívu bežných detí v klasických triedach. J

17,00 € Do košíka 14,17 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti žiaka. 4.10.2022 17:00 - 20:00

Edukáciu v každej vzdelávacej oblasti či v rámci vyučovacieho predmetu tvoria dve zložky: výchova a vzdelávanie. A práve výchovná časť vedenia edukačného procesu kladie mimoriadne nároky na odbornú a osobnostnú pripravenosť každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, výchovného či kariérneho poradcu. Vyžaduje si nie len jeho odbornú pripravenosť, ale aj schopnosť reflektovať zmeny vo vzdelávacom systéme a následne na trhu práce. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profes

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu. 5.10.2022 17:00 - 19:00

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou alebo inak, ADHD, nie je v súčasnej dobe ničím neznámym. Ale stále je to v našej spoločnosti určitým strašiakom, najmä v školách, kde deti a žiakov s touto poruchou stále vnímame ako niečo „nebezpečné“ a „nezdravé“, nehodiace sa do zabehnutého školského systému. Prečo je to tak? Prečo z nich máme strach? A prečo s nimi stále nevieme pracovať tak, ako si zaslúžia?ONLINE - Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu.lektorka PaedDr. Lívia

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Ja a moje ego

lektorka Silvia Majerčáková Albertová.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.