Nákupný košík
položky:

Ponuka - Inovačné vzdelávanie

Filter:

Práca so žiakmi v prostredí základnej školy sa v rovine emocionálno – sociálnej stáva čoraz náročnejšia. Zabezpečiť v škole samotnú bezpečnosť a prijateľnú úroveň duševného zdravia žiakov je pre každého pedagóga akousi novodobou výzvou. V meniacich sa podmienkach výchovno – vzdelávacieho procesu, ako aj vplyvom meniacich sa spoločenských podmienok, sa prežívanie žiakov v našich školách stáva pre každého pe

Aktívne trávenie voľného času je veľkým prínosom pre spokojný život človeka. Možností trávenia voľného času je mnoho, avšak naučiť deti tráviť efektívne voľný čas si vyžaduje kvalifikovaného, tvorivého a vnímavého vychovávateľa. Obzvlášť v dnešnej rýchlej dobe, ktorá prináša mnoho všakovakých podnetov nielen pre deti a mládež, je nevyhnutné formovať a smerovať detí už od mala k tomu, aby si vedeli

Rozvíjanie fonologického uvedomovania v pedagogickej praxi, na rozdiel od logopedickej praxe, nebolo dôsledné a systematické. Našim zámerom je v praktických činnostiach poukázať na to, ako efektívne a inovatívne rozvíjať hravou formou najdôležitejšiu základnú úroveň  fonologického uvedomovania – slabikovanie. Práve slabikovanie má zásadný význam pri rozvíjaní  porozumenia v čítaní, preto je dôleži

Obsah vzdelávacieho programu má ambíciu zdokonaliť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov a vychovávateľov v oblasti hudobno-pohybových spôsobilostí, aktualizovať poznanie psychosomatického a psychomotorického vývinu dieťaťa, žiaka. Chceme prezentovať možnosti zdokonaľovania pohybových schopností i zručností a efektívneho využívania rytmickej a tanečnej prípravy detí a žiakov. Po jeho absolvovan

Jednoduchý program inovačného vzdelávania je zameraný na reflektovanie potrieb učiteliek v prostredí materských škôl. Je postavaný na zrozumiteľnom pohľade na vývin dieťaťa z hľadiska jednotlivých oblastí (hrubá motoriky, jemná motorika, grafomotorika, reč, sociálne zručnosti a pod.). Prostredníctvom kľúčových informácií a poznatkov z praxe sa navzájom budeme snažiť o prehlbovanie kompetencií pedagógov,

Jednoduchý program inovačného vzdelávanie ponúka pedagogickým zamestnancom získanie vedomostí a zručností spojených s: prácou s textom ako východiskom diskutovania s deťmi a tvorbou metodiky k následným aktivitám a cvičeniam,vedením diskusie a kritickým, tvorivým a angažovaným myslením,autokorektívnym myslením, utváraním hľadajúceho spoločenstva detí/žiakov,porozumením pedagogickej koncepcie filozofia pre deti a

Obchod Odporúčame Pomôcky
Trieda vo vrecku.

Trieda vo vrecku“ je hra, ktorá pomáha rozvíjať: vzťahy medzi deťmi, reflektuje dianie v triedea jej ambíciou je orientovať sa aj na rozvoj sociálnych zručností (sebaregulácia, riešenie konfliktov, vnímať a rešpektovať sa navzájom apod.).Hra môže v niektorých momentoch byť nápomocná aj rodičom, ak chcú zistiť, aké to dnes bolo v škole pre dieťa v skutočnosti.Set obsahuje 31 otázok a aktivít na drevených doštičkách.Veľkosť doštičiek 4x4cm.Trieda vo vrecku je odporúčaná pre všetky deti aj v škole aj

19,50 € Do košíka 16,25 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy IKIGAI – cesta za zmysluplným bytím. Praktický webinár. 3.4.2023 18:00 - 20:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.„Vo vašom vnútri je vášeň, jedinečný talent, ktorý dáva vašim dňom zmysel a núti vás zdieľať to najlepšie zo seba až do samého konca.“ Viktor Emil Frankl Náš moderný, uponáhľaný život nám nedáva veľa príležitostí zastaviť sa a položiť si kľúčové životné otázky: Kedy pociťujem šťastie a spokojnosť? Ktorá činnosť mi dáva zmysel? Čo mi našepkáva moja intuícia?  Pri akej činnosti zabúdam na čas? Chápem svoje poslanie na tomto svete? Faktory ako existenčné pr

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hry a aktivity so zameraním na rozvíjanie osobnostných, komunikačných a sociálnych kompetencií detí v období mladšieho školského veku. Praktický webinár. 4.4.2023 18:00 - 20:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.K požadovanému rozvoju osobnosti žiaka prispievajú aj pozitívna atmosféra a klíma v triede. A práve o „pohodu v triede“ sa má starať pedagóg. V prvom rade by mal byť žiakom vzorným príkladom. Rovnako by mal v rámci plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov praktizovať so žiakmi aktivity, ktoré im nielen efektívne vyplnia voľný čas, ale ktoré ich zároveň niečo naučia. Učiť sa osobnostným, sociálnym a komunikačným zručnostiam sa dá jednoducho aj hrou.Ponúkneme Vám súb

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kultúra vzťahov v školskom prostredí. 5.4.2023 08:00 - 10:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.„Komunikácia je najčastejší dôvod zlých vzťahov  a najjednoduchší spôsob ako ich zlepšiť.“Každá škola je živým, vyvíjajúcim sa a dynamickým prostredím, má osobitú atmosféru a nepísané pravidlá. Ako každé sociálne prostredie je zložené z rôznorodých osobností s rozdielnymi povahovými črtami, temperamentom, motiváciou, hodnotami, názormi, prístupom či štýlom komunikácie. To môže byť zdrojom vzájomnej inšpirácie, ale neraz aj zdrojom nedorozumení a nar

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Canva – tvorba modernej infografiky ako grafická výpomoc učiteľa. Digitalizácia. 5.4.2023 08:00 - 10:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.Kde to využijem?Využitie zručností v ovládaní grafického editora Canva vám pomôže pri vlastnej tvorbe -pri potrebe vytvoriť rýchlo a esteticky plagát, informačný poster, pracovný list. Canva má však využitie aj vo vyučovaní: nakoľko je to relatívne jednoduchý software je taktiež možné vašich žiakov učiť v tomto programe pracovať a neskôr im zadávať grafické úlohy.Canva je bezplatná webová platforma určená na tvorbu grafického materiálu. Je prístu

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
Tanček pre chlapcov - Snehulienka a sedem trpaslíkov

Chlapci sú plní sily, nebojácni a odvážni ako trpaslíci, tak prečo si nevyskúšať tanček trpaslíkov. Trpaslíci Cestička nás lesom vedie – chôdza na mieste pod ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.