Nákupný košík
položky:

Ponuka - Vzdelávanie pre kolektív

Filter:

„Komunikácia je najčastejší dôvod zlých vzťahov a najjednoduchší spôsob ako ich zlepšiť.“Pracovný ani osobný život bez výskytu konfliktných situácií nie je možný, pretože každé sociálne prostredie je zložené z rôznorodých osobností s rozdielnymi povahovými črtami, temperamentom, motiváciou, zámerom či štýlom komunikácie. Najmä v školskom prostredí sa ako pedagógovia snažíme ich výskyt čo najviac zní

Poradenstvo je zamerané na spracovanie záťaže a stresu vyplývajúcich z dlhodobého pracovného výkonu či súčasných okolností plných zmien a neistoty. Cieľom je identifikácia spúšťačov, symptómov a následkov pracovnej záťaže so zameraním na budovanie stresovej tolerancie, vnútornej motivácie, korektných medziľudských vzťahov a pozitívneho prístupu. ONLINE – „Ako horieť a nevyhorieť.“lektorka Renáta Taligo

Hovoriť budeme o prejavoch problémového správania, metódach ich zvládnutia, ale aj o tom, kedy a ako konfrontovať rodičov žiakov s problémovým správaním, ktoré ale neklasifikujeme ako poruchy správania. Na webinári poukážeme na zásadné rozdiely medzi problémovým alebo nežiaducim správaním a poruchami správania. Priblížime si možné príčiny nežiaducich prvkov v správaní, ako aj prevenciu resp. predchádzanie nežia

„Úspešný štart dieťaťa v škole záleží nielen na príprave, ktorá prebieha v materskej škole ale významnú rolu pri tom zohráva najmä rodinné prostredie spolu s komunikačnými zručnosťami dieťaťa, ktoré mu pomáhajú zvládať každodenné náročné situácie a pomáhajú mu často vyrovnať sa s frustráciou z nepochopenia, neporozumenia, či nedorozumenia.“ Cieľom webinára je poskytnúť základný prehľad o tom, ako zl

Mliečna cesta nie je z mlieka, Slnko je hviezda... Ako to, že nikto nie je dolu hlavou, keď je Zem guľatá?Vesmír vyvoláva v hlavách detí množstvo otázok, nejasností.Ako naučiť deti o planétach, hviezdach tak, aby tomu rozumeli, zabávali sa a boli pritom šťastné a fascinované?ONLINE – DETI A VESMÍRlektorka Eva Bobová23. apríl 2024 v čase: 17:30 - 19:30 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, pe

Analytické a kritické myslenie je vnímané ako súčasť rozvoja čitateľskej gramotnosti ako aj učenie sa v súvislostiach.Schopnosť kriticky myslieť možno považovať u detí za jednu z kľúčových kompetencií. Rýchlo meniace sa prostredie ich stavia pred výzvy, ktoré bez tejto schopnosti nedokážu riešiť. Kritické myslenie je nezávislé myslenie hľadajúce argumenty. Na tomto vzdelávaní sa budeme venovať rozmýšľ

Obchod Odporúčame Emočné karty
VEDOMÁ ŽENA.

Vedomá práca s myšlienkami dokáže urobiť náš život krajším....Myšlienky ovplyvňujú náš život v oveľa väčšej miere, ako ste zrejme predpokladali. Vďaka nim, dokážeme meniť svoje rozhodnutia k lepšiemu a zároveň sú cestou k harmonickému životu. Myšlienky ovplyvňujú náš život omnoho viac ako len naše pocityKaždý z nás túži po harmonickom živote, plnom pekných okamihov, pohode a vyrovnanosti. No mnohokrát sa tento cieľ, stáva pre nás nedosiahnuteľným. A to len pre to, že si neuvedomujeme, akou veľkou m

29,00 € Do košíka 24,17 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 15.4.2024 17:00 - 19:00

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

19,00 € Do košíka 15,83 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Apríl. Formovanie a upevňovanie vzťahov na pracovisku cez rozvoj sociálnych zručností. 17.4.2024 08:00 - 10:00

„Komunikácia je najčastejší dôvod zlých vzťahov a najjednoduchší spôsob ako ich zlepšiť.“Pracovný ani osobný život bez výskytu konfliktných situácií nie je možný, pretože každé sociálne prostredie je zložené z rôznorodých osobností s rozdielnymi povahovými črtami, temperamentom, motiváciou, zámerom či štýlom komunikácie. Najmä v školskom prostredí sa ako pedagógovia snažíme ich výskyt čo najviac znížiť, pretože sa od nás očakáva, že dokážeme zvládnuť aj náročné situácie, vieme vytvárať korektné vzťahy a m

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Nenásilná komunikácia ako efektívna metóda pri riešení nedorozumení a problémov. 17.4.2024 18:00 - 20:00

Stáva sa Vám, že komunikujete s protistranou a tá správu dešifruje (prijme) v inom význame, ako bola od Vás pôvodne vyslaná? Že napriek snahe na oboch stranách  máte pocit, že si navzájom nerozumiete? Tušíte prečo je to tak?   Možno stačí zmeniť len jednu jednoduchú, ale zásadnú vec. Na túto zmenu je však potrebné poznať nielen svoje obranné mechanizmy, copingové stratégie a komunikačné bariéry, ale aj prijímateľa správy. Metóda nenásilnej komunikácie sa dá dobre využiť pedagogickými a odbornými praco

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hry na ilustrátorov. Inovačná didaktika v praxi základných umeleckých škôl - výtvarný odbor. 18.4.2024 08:00 - 12:00

V pedagogickej praxi čoraz viac rezonuje potreba reformného nazerania sa na didaktiku. A to aj v základných umeleckých školách, na výtvarnom odbore. Neustále sa apeluje na to, aby sme my - pedagógovia (a to nielen tí z nás, čo učia v MŠ a v ZŠ) pomohli deťom rozvíjať kritické myslenie v kooperatívnych činnostiach a zážitkovým spôsobom. V rámci inovačného vzdelávania si budeme spoločne hľadať odpovede na to, akým spôsobom môžu aj pedagógovia výtvarného odboru - základné umelecké školy prispieť k tomut

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Vzdelávací program - Bratislava 2019

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám