Nákupný košík
položky:

Víkendové pobyty

Obchod Odporúčame Pomôcky
Farebný notový záznam

FAREBNÝ NOTOVÝ ZÁZNAM – unikátna didaktická pomôcka Svojou interaktivitou vedie k vytvoreniu podnetného, aktivizujúcehoa zážitkového prostredia.Využitie vo výučbe:– pomôže deťom pri tvorbe melódie už od útleho veku,– rozvíja pozornosť dieťaťa, jeho reakciu na signál, či schopnosť rytmizovať a melodizovať hudbu veľmi efektívnym spôsobom,– upevňuje sa rytmické cítenie,– farebné notové záznamy priamo korešpondujú so všetkými farebnými hudobnými nástrojmi a pomôckami, ktorých využitie je všestranné vo výchovno-vzdelávacom procese. Vďaka tejto pomôcke dieťa vníma a preciťuje hudbu aktívne, lebo je jej (spolu)tvorcom.S didaktickou pomôckou je možné realizovať vzdelávacie činnosti kolektívne, v skupinách i individuálne. Piesne 1. Bola babka, mala capka 2. Čie sú to kone 3. Jedna druhej riekla 4. Každá rúčka má prstíčky 5. Kohútik jarabí 6. Krásna, krásna 7. Maličká som 8. Medveďku, daj labku 9. Moja mamka niečo má 10. Na medveďa 11. Na zelenej lúke sedí zajac 12. Pec nám spadla 13. Pokapala na salaši slanina 14. Pôjdeme my do lesíka 15. Prší, prší 16. Skáče žaba po blate 17. Zajačik do lesa, Ušiačik do lesa 18. Klnka, klnka 19. Ťuki ťuki ťukalo 20. Umbari basimbo 21. Zajačik v jamôčke       Farebný notový záznam piesne – rozmer cca 100 X 60 cm Materiál je trvácny, umývateľný banner. Cena: 19,- eur za jeden notový záznam V poznámke uveďte prosím názov piesne.

19,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Hravá matematika - Čísla a vzťahy, webinár 18.8.2020 18:00 - 20:00

Rozvíjať matematické myslenie už u detí v predškolskom veku je dôležité. Ako ho môžete podporiť? Matematické myslenie je aj podľa ďalších matematikov našou prirodzenou črtou, ktorú je potrebné rozvíjať hrou, podporovaním zvedavosti dieťaťa a napodobňovaním.ONLINE – Hravá matematika ČÍSLA A VZŤAHYlektorka Marcela Pospíchalová18. augusta 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školycertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Aktivity a činnosti budú zamerané na:základný rozvoj logického mysleniarozvíjanie pozornosti, presnosti, tvorivosti jednoduché operácie s číslamiorientácia v priestore a rovineZaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí. 

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hudba pre malých aj veľkých, ktorá lieči telo - Muzikoterapia 19.8.2020 18:00 - 20:00

Hudba je čosi, čo celé veky pôsobí na človeka blahodárne, a práve preto by mohla byť pri akejkoľvek nerovnováhe pre mnohých z nás i pre deti nápomocná.Prečo práve muzikoterapia od nás? Lebo Vám ponúkne komplexný pohľad na hudbu, ktorou si rozhýbete celé telo. Ponúkne Vám komplexný materiál činností pre celé telo, od hlavy až po päty aj s relaxačnými technikami. ONLINE vzdelávanie – Hudba pre malých aj veľkých, ktorá lieči telo s lektorkou Marcelou Pospíchalovou19. augusta 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ ŠKD a CVČ, špeciálny pedagógcertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Popis vzdelávacej hodinyMuzikoterapia – to je atmosféra, ktorá umožňuje bezpečným spôsobom vstúpiť pomocou nástrojov, zvukov a rytmu do sveta dieťaťa. V hravom priestore zvukov a ticha v plynúcom čase je možné vytvoriť podmienky, ktoré podporujú osobnostný rast či zrenie a ponúkajú zážitok radosti i spolupatričnosti.Navštívite krajinu hudby cez Vaše pocity a budete hľadať súvislosti s vážnou hudbou a tancom.Oddýchnete si a nájdete praktické riešenie pre využitie v predškolskom a mladšom školskom veku. Cez hudbu budete pracovať nielen s dospelými, ale aj s deťmi. Zatancujete si a uvoľníte sa vo vašej obývačke. Hudba robí nás všetkých šťastnejšími.Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí a rozvíjajú ich tvorivosť. Po ukončení webinára – v nasledujúcich dňoch vám bude e-mailom zaslaný certifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní - zážitkový webinár 20.8.2020 17:00 - 19:00

Cieľom webinára je ponúknuť možnosti praktického využitia ľudových hier a tancov v bežnom živote školy. Predstavíme si tradičné metodické postupy pri práci s rytmom, melodikou, priestorovou orientáciou.Aktivity a činnosti:zvykoslovia podľa ročného obdobiaľudový tanec, piesne, hry, riekanky a vyčítankytvorba ľudového pásma.Prosím pripravte si: dva kamienky, dva konáriky zo stromu.Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí a rozvíjajú ich tvorivosť. ONLINE – DO TANCA I DO SKOKU V RYTME ĽUDOVÝCH PIESNÍlektorka Alexandra Kuruc 20. augusta 2020  v čase:  17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD a CVČ, rodič.Certifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.Po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom. 

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ako plynie rok - Rozvíjanie komunikačných kompetencií a ich prepájanie s rozvojom písanej reči, zážitkový webinár 24.8.2020 17:00 - 19:00

Cieľom je poskytnúť pedagógom základy v oblasti rozvoja jazykových a komunikačných kompetencií detí predškolského veku a mladšieho školského veku. A to v rámci zážitkového vzdelávania za využitia takých didaktických aktivít a hier, ktoré cieľavedome podporujú u detí/žiakov rozvoj hovorenej aj písanej reči nevyhnutný pre čítanie s porozumením.Súčasťou webinára sú aj ukážky ako pripraviť stimulačne podnetné „gramotné“ prostredie vo vzdelávacej inštitúcii dôsledne podľa ŠVP. Vzdelávacie aktivity budú zároveň realizované tak, aby efektívne tematicky zaujímavo a inovatívne prepájali viaceré oblasti ŠVP.Úvodný webinár v rámci na seba voľne nadväzujúcich webinárov z oblasti Jazyka a komunikácie je zameraný na vytváranie základov potrebných na čítanie s porozumením, ku ktorým prioritne patrí príprava tzv. stimulačne gramotného prostredia. ONLINE – Ako plynie roklektorka PaedDr. Miriam Valášková, PhD.24. augusta 2020 v čase: 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ ŠKD a CVČcertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Pomôcky: papiere A4, farebné papiere, príp. 1 tvrdý papier, farbičky,  lep, nožnice, rôzne obrázky súvisiace s ročnými obdobiami, (najlepšie max. vo veľkosti pexesa),  prípadne  4   papierové rolky (napr. z toaletného papiera).Odborné vzdelávanie spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme  na webinári vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
#EDU DAY

S vášňou prinášame inšpiratívne a hodnotné témy, ktoré odhalia a uvoľnia váš potenciál, podporia a rozvinú vaše schopnosti v súkromí aj v práci a umožnia vám mať zo života viac. 
Zážitok, skúsenosť a kvalitný obsah sú tým, čo môžete očakávať od našich workshopov, webinárov, blogov a skvelého tímu spolupracovníkov.

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Čo sa stalo na lúke

Zážitkový workshop Čo sa stalo na lúke - vzdelávacia podoblasť Práca s informáciami. Materská škola Žilina, október 2019.

Ďalšie videá

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.