Nákupný košík
položky:

Písanka s pesňičkama. Zbierka ľudových piesní z Ostrej Lúky.

Písanka s pesňičkama. Zbierka ľudových piesní z Ostrej Lúky

Predkladaná zbierka podáva obraz nielen o samotných piesňach vybranej lokality, spevných príležitostiach a spevnom prejave, ale i o sociokultúrnom kontexte existencie piesní. Piesňový materiál je doplnený informáciami o histórii obce, o sociálnej vybavenosti objektmi, ktoré tvorili zázemie pre spoločenské stretávanie, o možnostiach zamestnania, cestovania a podobne. Mojou snahou bolo zachytiť čo najstaršie reálie, no vzhľadom na vek respondentov a absenciu výskumov zo staršieho obdobia prevažná časť informácií dokumentuje 30. – 50. roky minulého storočia. 
Získané údaje som porovnávala so situáciou, ktorá nastala po 2. svetovej vojne, a viaceré javy som sledovala až do súčasného obdobia. 
Zbierka nepodáva obraz o celej šírke miestneho repertoáru, je zameraná len na jeho jadro, obsahuje 101 piesní. Zamerala som sa predovšetkým na starobylejšiu, autochtónnu časť piesňového fondu.

Súčasťou zbierky je zvukový CD nosič, ktorý dokumentuje spevné prejavy v Ostrej Lúke a dopĺňa sprievodný text.

Myslím, že publikácia Písanka s pesňičkama je vhodnou metodologickou pomôckou pri koncipovaní scénických výstupov folklórnych kolektívov i pri výučbe ľudových piesní vo vzdelávacích či kultúrnych inštitúciách.

OBSAH PUBLIKÁCIE

 • Metódy práce
 • O ostrolúckych pesničkách
 • Ostrolúcke nárečie
 • Z histórie obce
 • Spevné príležitosti spojené so životným obyčajovým cyklom
 • Kršťeňia
 • Konfirmácia
 • Rukovačka
 • Svadba
 • Pohrab
 • Spevné príležitosti spojené s kalendárnym obyčajovým cyklom
 • Fašange
 • Choďeňia z Hoja ďuňďou
 • Kúpačka
 • Na Ťuríce
 • Dožinke
 • Hosťina na Marťina
 • Vianoce
 • Spoločenské príležitosti
 • Muzike
 • Špacírke
 • F krčme
 • Cestovanie
 • Pracovné príležitosti
 • Koseňia a sušeňia sena
 • Mašinovačka
 • Priatke a páračke
 • Individuálne spevné príležitosti
 • Spev pre seba
 • Pri dieťati
 • Pri pasení oviec
 • V škole
 • Gregorovaňia
 • Majálesy
 • Stronkovie sláunosťi
 • V kostole
 • Nové spevné príležitosti 
 • Oslavy narodenín
 • Družstevné schôdze
 • Agitačné podujatia
 • Súčasnosť

Abecedný zoznam piesní

Zostavila: PhDr. Andrea Jágerová
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-85159-79-0

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
O procese hodnotenia a sebahodnotenia a ich význame v rozvoji dieťaťa a vzájomných vzťahoch.

Chváliť či nechváliť, trestať či netrestať, odmeňovať či neodmeňovať? Ak áno, ako? Ak nie, prečo? To sú otázky, ktoré si kladieme pri výchove aj vzťahoch, a na tieto otázky si vymeníme poznatky aj skúsenosti počas webinára.Na webinári budeme vychádzať z výskumov Carol Dweckovej, Alberta Banduru a Juliana Rottera.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej a strednej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógcertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelá

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy IKIGAI – cesta za zmysluplným bytím. Praktický webinár. 3.4.2023 18:00 - 20:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.„Vo vašom vnútri je vášeň, jedinečný talent, ktorý dáva vašim dňom zmysel a núti vás zdieľať to najlepšie zo seba až do samého konca.“ Viktor Emil Frankl Náš moderný, uponáhľaný život nám nedáva veľa príležitostí zastaviť sa a položiť si kľúčové životné otázky: Kedy pociťujem šťastie a spokojnosť? Ktorá činnosť mi dáva zmysel? Čo mi našepkáva moja intuícia?  Pri akej činnosti zabúdam na čas? Chápem svoje poslanie na tomto svete? Faktory ako existenčné pr

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hry a aktivity so zameraním na rozvíjanie osobnostných, komunikačných a sociálnych kompetencií detí v období mladšieho školského veku. Praktický webinár. 4.4.2023 18:00 - 20:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.K požadovanému rozvoju osobnosti žiaka prispievajú aj pozitívna atmosféra a klíma v triede. A práve o „pohodu v triede“ sa má starať pedagóg. V prvom rade by mal byť žiakom vzorným príkladom. Rovnako by mal v rámci plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov praktizovať so žiakmi aktivity, ktoré im nielen efektívne vyplnia voľný čas, ale ktoré ich zároveň niečo naučia. Učiť sa osobnostným, sociálnym a komunikačným zručnostiam sa dá jednoducho aj hrou.Ponúkneme Vám súb

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kultúra vzťahov v školskom prostredí. 5.4.2023 08:00 - 10:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.„Komunikácia je najčastejší dôvod zlých vzťahov  a najjednoduchší spôsob ako ich zlepšiť.“Každá škola je živým, vyvíjajúcim sa a dynamickým prostredím, má osobitú atmosféru a nepísané pravidlá. Ako každé sociálne prostredie je zložené z rôznorodých osobností s rozdielnymi povahovými črtami, temperamentom, motiváciou, hodnotami, názormi, prístupom či štýlom komunikácie. To môže byť zdrojom vzájomnej inšpirácie, ale neraz aj zdrojom nedorozumení a nar

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Canva – tvorba modernej infografiky ako grafická výpomoc učiteľa. Digitalizácia. 5.4.2023 08:00 - 10:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.Kde to využijem?Využitie zručností v ovládaní grafického editora Canva vám pomôže pri vlastnej tvorbe -pri potrebe vytvoriť rýchlo a esteticky plagát, informačný poster, pracovný list. Canva má však využitie aj vo vyučovaní: nakoľko je to relatívne jednoduchý software je taktiež možné vašich žiakov učiť v tomto programe pracovať a neskôr im zadávať grafické úlohy.Canva je bezplatná webová platforma určená na tvorbu grafického materiálu. Je prístu

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Ako udržiavať ľudové tradície - 15. februára 2018 Bratislava

Projekt EDU DAY. Workshop Kultúrne dedičstvo - ako udržiavať ľudové tradície. Hry, piesne, tance a ľudové zvyky. Jarný tanec - Štyri kroky dopredu. Lektorka ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.