Nákupný košík
položky:

Silné stránky

Karty poukazujú/upozorňujú na dôležitosť silných stránok. Naše silné stránky si zaslúži našu pozornosť, je dôležité naučiť sa ich u seba vnímať, venovať sa im, rozvíjať ich, inšpirovať nimi ostatné, stavať na nich, opierať sa o ne. Nepopierame však existenciu a nutnosť zaoberať sa polaritami a významom slabých stránok. To či je vlastnosť silnou stránkou tiež závisí od kontextu. Pri rozhovoroch s klientmi sa k silným stránkam a ďalším zdrojom dostávame vždy, a často je pre nich ťažké je hľadať, rozoberať, čo najviac si ich pripustiť. 
Karty sú inšpirované princípmi pozitívnej psychológie, a aj práca s nimi by mala byť smerovaná v pozitívnom nastavení.

Silné stránky

"Výber silných stránok vôbec nebol jednoduchý. Inšpirovaná teoretickými podklady a skúsenosťami, a tiež osobnými rozhovory a názory svojich kolegýň a kolegov, som dala dokopy ponúkaný súbor charakteristík. Nie je podstatné to, ako je silná stránka na karte pomenovaná, ale to, ako ju klient vníma. Niekto použije slovo "láskavosť", iný skôr "vľúdnosť", ďalší "ústretovosť". Cieľom nie je podať ucelený súbor silných stránok, ale motivovať k premýšľaniu o silných stránkach a podnietiť rozhovor alebo skupinovú diskusiu na túto tému. A urobiť to príjemnou a nenásilnou formou. Pre spestrenie môžete pridať aj iné sety kariet " - autorka kariet Silné stránky.

Silné stránky

Karty nájdu svoje využitie v práci psychológov, v kariérnom poradenstvo, koučovanie, pri školeniach, v školách, organizáciách, poradenských centrách a ďalších oblastiach pomáhajúcich profesií.

Sadu obsahuje:

  • 62 farebných obojstranných slovných kariet s lamináciou a guľatými rožky veľkosti 20 x 7 cm
  • 40 obojstranných kariet zvierat (vrátane dvoch nereálných - draka a jednorožca) veľkosti 10 x 3,5 cm
  • 3 voľné karty pre slová a 2 voľné karty pre zvieratá
  • 4 karty obojstranné triediace

Súčasťou balenia v podobe plechovej krabičky veľkosti A5 je tiež 20 stranová brožúra s návrhmi na použitie kariet, ktoré je možné aplikovať v rôznych kontextoch vrátane tipov ďalších odborníkov.

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Ako horieť a nevyhorieť.

Práca pedagóga kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. Vyžaduje si to potreba neustále motivovať žiakov, kolegov, ale i samého seba, dokázať rozvíjať svoju kreativitu a udržať si pozitívnu myseľ. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Toto praktické vzdelávanie vám pomôže efektívne riešiť vzťahové či konfliktné situácie, viesť edukáciu cez vlastnú osobnosť, cez interakciu a kooperáciu, cez priaznivú atmosféru a cez konkrétne aktivity zamerané na

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Vzdelávanie cez plán obnovy. Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. 23.7.2024 08:00 - 31.8.2024 19:00

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025.Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.vyberte si program inovačného vzdelávania zaregis

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 25.7.2024 08:00 - 13:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Inovatívne prvky v hudobnej výchove. Materské školy. 26.7.2024 17:00 - 27.7.2024 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu, k národným kultúrnym hodnotám a človeku? Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?  Potom je náš vzdelávací program Inovatívne prvky v hudobnej výchove určený práve pre Vás! Inovačné vzdelávanie sme obohatili o špecializovaný obsah zameraný na potreby detí a odborníkov z materských škôl. Vzdelávací program môžete absolvovať podľa paragrafu 10 ods. 4 zák

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej tvorivosti detí predškolského a mladšieho školského veku. 29.7.2024 08:00 - 13:00

Ľudová pieseň, hra a tanec patria ku klenotom slovenskej kultúry. Sú navzájom úzko späté a spoločne tak vytvárajú časť ľudového umenia. Týmto klenotom ľudového umenia učíme už deti od malička vo forme komplexnej hudobno-pohybovej výchovy. Je potrebné v pravý čas a správne vybrať všetko čo folklór, spev, hudba, hra a tanec v symbióze ponúka. Využiť aktivitu, tvorivosť a živosť detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku.Obsahom vzdelávacieho programu sú práve možnosti, spôsoby, prostriedky, metódy, ale

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní - Prešov - 9. mája 2018

Ľudová pieseň, či riekanka je svojou zvukomalebnosťou, rýmom a prístupnosťou tým najvhodnejším didaktickým materiálom na rozvíjanie hudobného cítenia, ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám