Nákupný košík
položky:

Slovensko, vlasť moja. Inovačné vzdelávanie. Január.

Slovensko, vlasť moja je jedinečný, inovatívny vzdelávací program pre pedagógov materských, základných škôl a vychovávateľov. Cieľom je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácií v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a historických prvkov. Národné povedomie sa sústreďuje na poznávanie a orientovanie sa v okolí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa deti/žiaci oboznamujú s kultúrou a spoločenským dianím vo vlasti.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť, zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov a inovácia profesijných kompetencií pri napĺňaní obsahu vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne a primárne vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a v rámci skvalitňovania kompetencií detí/žiakov učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť v podmienkach materských a základných škôl, ale aj v podmienkach školských zariadení.

Obsahom vzdelávacieho programu sú tematické, pohybové hry, rytmizácie, hudobno-pohybové hry, tance, tvorba myšlienkových máp, výtvarné aktivity, hry a aktivity rozvíjajúce predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť. Aktivity sú spracované v logických celkoch. 

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu Slovensko, vlasť moja sú piesne vytvorené priamo k tomuto formátu. Súčasťou sú i inštrumentálne verzie týchto piesní, aby ich vedeli pedagógovia konštruktívne využiť pri aktivitách s deťmi/žiakmi. Každá pieseň popisuje svoju časť skladačky, ktorou si dieťa/žiak vytvára svoj obraz o svojej vlasti a zároveň si vytvára pocit hrdosti nad tým, že niekam patrí.

Účastníčky vzdelávania  - regionálne zastúpenie na Slovensku.

Termíny:  27. januára 2023 v čase od 16,30 hod. - 19,30 hod.

                    28. januára 2023 v čase od 8,00 hod. - 17,00 hod.

                     záverečná prezentácia - termín doplníme

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

Podkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy

Účastník vzdelávacieho programu získa metodickú príručku pre učiteľov materských, základných škôl a vychovávateľov 

Slovensko, vlasť moja. PDF formát, plnofarebná verzia. Originálne piesne a inštrumentálne skladby.

Aplikácia ZOOM

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.čísle.

Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.

 

Napísali nám účastníčky vzdelávania:

"Vzdelávací program by som určite odporučila všetkým mojim kolegom – pani lektorka Saška Kuruc mi odovzdala množstvo nových nápadov, ktoré sú pre mňa ako vychovávateľku veľmi užitočné a inšpiratívne. Veľmi sa mi páčilo, že bolo vzdelávanie zamerané priamo na prax a hneď som si vedela predstaviť ako viem prijaté informácie - aktivity ihneď použiť v práci s deťmi v ŠKD. Tieto hodiny mi dali naozaj neskutočne veľa, za čo vám patrí moja vďaka."

"Vrelo odporúčam program vzdelávania, pretože Saška je veľmi kreatívna, komunikatívna a najmä má veľa odborných i praktických skúseností v pedagogickej oblasti. Keďže účastníčky vzdelávania pochádzali z rôznych kútov Slovenska, mali sme možnosť získať vedomosti o krásach jednotlivých regiónov. Odnášam si veľa inšpiratívnych nápadov, či už formou Saškiných piesní, tancov, vyrábania rôznych predmetov s využitím tradičných i netradičných techník. Získané zážitky a skúsenosti zo vzdelávania určite inovatívnou formou prinesiem i do našej materskej školy, čím deti obohatím o lásku k domovu, vlasti a k patriotizmu. "    

"Včera a i dnes som absolvovala inovačné vzdelávanie s témou "Slovensko, vlasť moja" so Saškou Kuruc. Chcem sa Vám a samozrejme nesmierne šikovnej Saške veľmi pekne poďakovať za to, že ste pre mňa ako pedagóga naozaj veľkou inšpiráciou - máte výstižný názov:). Nikdy som nezažila vzdelávanie, ktoré ma nezahlcuje častokrát zbytočnou teóriou, ale aplikuje všetko do praxe. Tieto hodiny mi dali neskutočne veľa, za čo Vám nesmierne ďakujem heart Už teraz sa teším ako každú jednu aktivitu vyskúšam s deťúrencami v ŠKD."

"Vzdelávanie mi poskytlo veľmi veľa nových nápadov, spolupráca s Inšpiráciou je jednoducho na jedničku! Lektorka bola vždy nabitá pozitívnou energiou, ktorú dokázala preniesť aj cez obrazovku.. Určite sa k vám ešte vrátim, ďakujem!"

"Bolo to moje prvé vzdelávanie a bola som úplne spokojná, prevýšilo to moje očakávania. Atmosféra  bola na každom vzdelávaní úžasná ako aj prístup lektorky. Určite sa ešte prihlásim i na iné vzdelávanie, pretože všetky aktivity boli veľmi inšpirujúce a pomôžu mi v mojom profesijnom rozvoji. Hlavne oceňujem prístup lektorky Sašky, bola perfektná a preto jej veľmi pekne ďakujem za nové obohacujúce skúsenosti."

"Absolvovala som jedno z najlepších vzdelávaní za mojej 38 ročnej praxe so skvelou lektorkou. Veľa zaujímavých a inšpiratívnych aktivít, ktoré môžem využiť v práci s deťmi. ĎAKUJEM. "

"Vzdelávanie bolo veľmi zaujímavé a pestré. Objavila som veľa miest na Slovensku, ktoré by som nepoznala, keby som sa tohto vzdelávania nezúčastnila. Naučila som sa rôznym spôsobom, ako deťom spríjemniť poznávanie Slovenska a okolia."

"Chcem Vám najprv veľmi pekne POĎAKOVAŤ za vaše aktivity a ponuky vzdelávacích programov, ktoré pre nás pripravujete. Musím povedať, že absolvovanie inovačného vzdelávania Slovensko, vlasť moja so Saškou Kuruc bolo obohacujúce a inšpirujúce pre moju prácu. Prevýšilo moje očakávania. Saška je úžasná  lektorka a perfektný človek. Užila som si tento čas s ňou a s dievčatami. Veľa mi to dalo a preto chcem pokračovať vo vzdelávaní s Vami."

"Na toto školenie som sa prihlásila, aby som získala nové poznatky a vedomosti ohľadom Slovenska. Školenie bolo veľmi zaujímavé a kreatívne, plné nových nápadov, námetov a boli v ňom obsiahnuté všetky vzdelávacie oblasti, ktoré sa budem snažiť využiť pri svojej práci."

"Bola som maximálne spokojná so vzdelávacím program a vlastne celou organizáciou okolo. Lektorka p. A. Kuruc viedla celý program veľmi pútavo a zaujímavo. Všetko mala pekne premyslené, bola veľmi trpezlivá, a hlavne to bolo pekne a jednoducho podané ďalej. Určite to bolo veľmi inšpiratívne, aspoň pre mňa. Odniesla som si so sebou kopec zaujímavých aktivít, ktoré určite využijem vo vzdelávacom procese. Veľká vďaka."

"Rozšírenie vedomostí, profesionálnosť a odbornosť lektora, zrozumiteľne stanovené ciele, vlastné príklady z praxe, odporučenia, priestor pre vyjadrenie, v závere vždy rekapitulácia, príjemná atmosféra... Každým stretnutím som si odniesla truhlicu plnú nápadov."

"Veľmi prínosné inšpiratívne vzdelávanie, ktorého obsah je vo veľkej mierne reálne využiteľný v praxi. "

"Keďže som už absolvovala inovačné vzdelávanie s Vami, mám plnú dôveru a odporučila by som aj iným kolegyniam vzdelávanie s Vami."

 

 

Obchod Odporúčame Pomôcky
Cvičia všetky zvieratká

Milé a vtipné básničky o zvieratkách, ktoré je možné využiť nielen na recitovanie, ale hlavne na rozvoj pohybových zručností detí predškolského veku:jemnej a hrubej motoriky,nácvik správneho dýchania,precvičovanie celého tela.Cvičia všetky zvieratká Cvičia všetky zvieratkáV knihe nechýbajú ani cviky proti plochým nôžkam, hry s rukami a prstami, vďaka ktorým zažijete so svojim dieťaťom veľa zábavy.Čaká na vás vyše 60 cvikov a pohybových hier v 14 kategóriách.Cvičia všetky zvieratkáŠpeciálnu kapitolu tvoria "Meto

18,90 € Do košíka 17,18 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Personalizácia výučby - aplikácia do praxe. 3.10.2022 17:00 - 20:00

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov?Prispôsobenie Vyučovacieho procesu individuálnym potrebám žiaka.Využitie metód a stratégií pesonalizovaného vyučovania.Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kv

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Dieťa s intelektovým nadaním v Školskom klube detí – príklady dobrej praxe. 3.10.2022 18:00 - 19:00

Čo robiť keď máme v školskom klube nadané dieťa?Za intelektovo nadané dieťa považujeme dieťa s vysokou úrovňou rozumových schopností. Intelektuálny potenciál intelektovo nadaných detí je nekonečný. Vo výchovno – vzdelávacom procese v Školskom klube detí sa môžete stretnúť s takýmto dieťaťom, ktoré Vám kladie mnoho otázok, je zvedavé a neustále hľadá odpovede na rôzne javy. Už po krátkom rozhovore s dieťaťom môžete zistiť, že dieťa sa vymyká z bežného kolektívu bežných detí v klasických triedach. J

17,00 € Do košíka 14,17 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti žiaka. 4.10.2022 17:00 - 20:00

Edukáciu v každej vzdelávacej oblasti či v rámci vyučovacieho predmetu tvoria dve zložky: výchova a vzdelávanie. A práve výchovná časť vedenia edukačného procesu kladie mimoriadne nároky na odbornú a osobnostnú pripravenosť každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, výchovného či kariérneho poradcu. Vyžaduje si nie len jeho odbornú pripravenosť, ale aj schopnosť reflektovať zmeny vo vzdelávacom systéme a následne na trhu práce. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profes

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu. 5.10.2022 17:00 - 19:00

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou alebo inak, ADHD, nie je v súčasnej dobe ničím neznámym. Ale stále je to v našej spoločnosti určitým strašiakom, najmä v školách, kde deti a žiakov s touto poruchou stále vnímame ako niečo „nebezpečné“ a „nezdravé“, nehodiace sa do zabehnutého školského systému. Prečo je to tak? Prečo z nich máme strach? A prečo s nimi stále nevieme pracovať tak, ako si zaslúžia?ONLINE - Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu.lektorka PaedDr. Lívia

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Materská škola Kešov - 12. júna 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti a žiakov tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.