Nákupný košík
položky:

Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. Inovácie do edukácie v základných a stredných školách.

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. 

Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. Aplikácia rôznych inovačných stratégií  podmieňuje jeho osobný rast, emocionálnu, a tým následne aj kognitívnu stránku celého edukačného procesu. 

Aké činnosti a aktivity teda integrovať do vyučovacieho procesu tak, aby boli žiaci motivovaní, cítili radosť z poznávania a spontánnu zvedavosť? 

ONLINE Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese.

 • lektorka Renáta Taligová
 • 13. jún 2024 o 17,00 - 19,00 hod.
 • Cieľová skupina: pedagógovia základných a stredných škôl
 • aplikácia ZOOM
 • certifikát do portfólia
 • certifikát môže byť dokladom do atestačného  portfólia

Čo sa dozviete?

Hľadanie možností zlepšenia vzťahu žiakov k učeniu a škole je pretrvávajúcou úlohou a povinnosťou každého učiteľa. 
Platí zásada, že by mal poznať čo najviac spôsobov a metód, ktoré sa stanú jeho trvalým portfóliom v celej pedagogickej činnosti tak, aby ich vedel pohotovo a flexibilne využívať.                   

Obsah vzdelávania: 

 • Tradičný vs. aktivizujúci prístup 
 • Aktívne činitele učenia sa
 • Vedenia edukácie cez osobnosť učiteľa
 • Interakcia a kooperácia v skupinovej práci
 • Výber vhodných metód a ich implementácia v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny

Čo získate:

 • Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.
 • Na webinári získate aj praktický pracovný materiál
 • Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávanie

Počas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Atestačné portfólio. Metodická príručka k príprave na atestáciu a k tvorbe atestačného portfólia pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Metodická príručka pre tvorbu atestačného portfólia k 1. atestácii je určená pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí chcú:svoj profesijný rast preukázať atestačným portfóliom, získať atestáciu, zvýšiť si svoje profesijné kompetencie a tým si zlepšiť svoje finančné ohodnotenie v práci. Portfólio môže byť inšpiráciou, cestou ako sa vyhnúť vyhoreniu, spätnou väzbou pri Vašej pedagogickej činnosti a v neposlednom rade cestou k postupu do vyššieho kariérového stupňa.OBSAH Metodickej príručky:Ako mení pod

7,90 € Do košíka 7,18 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. Inovácie do edukácie v základných a stredných školách. 13.6.2024 17:00 - 19:00

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 13.6.2024 18:00 - 20:00

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Tréning relaxačných techník. 17.6.2024 17:00 - 19:00

Špeciálny webinár venovaný relaxačným technikám, ktoré môžu rozvinúť našu myseľ aj náš život. Povieme si k čomu je dobrá práca s dychom, vizualizácia, imaginačné cvičenia, ale meditácie. Už dávno sa vie, že všetky tieto metódy pomáhajú nášmu telu zrelaxovať sa.Sú prospešné pre naše zdravie, ale dokážu nám pomôcť aj lepšie zvládať náročné životné situácie. Prečo tomu tak je?Okrem toho si niektoré techniky vyskúšame a zoznámime sa svojím telom a myslí.Cieľ webináru: vyskúšať si relaxačné techniky

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Detská kresba. 19.6.2024 17:00 - 19:00

Detská kresba: Aj kruhy, čiarky, paličky, či dokonca bodky majú svoj príbeh. Skúsme ho vidieť srdcom a poznajme tak detskú dušu. Od čoho všetkého závisí vývin detskej kresby, čo všetko grafomotorický prejav dieťaťa ovplyvňuje, čomu sa detská kresba podobá a ako porozumieť tomu, čo dieťa prežíva a zároveň interpretuje pomocou kresby. Ako ovplyvňuje úroveň motoriky a senzomotorickej koordinácie kresbu, ako vplýva úroveň kognitívnych schopností na kresliaci prejav dieťaťa, vplyv sociokultúrnych podmien

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Sebavedomá žena nie je mýtus.

V prvom rade je nevyhnutné túto tému otvárať a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu. Tak môžeme postupne meniť myslenie, ktoré umožní ženám žiť v súlade ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám