Nákupný košík
položky:

Krtko a zima. Aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny v školskom kurikule v rámci oblasti jazyk a komunikácia. Materské školy.

Pripravili sme pre pedagógov vzdelávací program zameraný na zmeny v školskom kurikule - aktualizačné vzdelávanie. V rámci neho prinášame praktické informácie a príklady dobrej praxe, hrové vzdelávacie aktivity v rámci zážitkového vzdelávania, pričom akceptujeme najnovšie trendy v oblasti jazyk a komunikácia. Tie budeme aktívne využívať priamo na vzdelávaní. 

Počas vzdelávania budeme vytvárať efektívne didaktické pomôcky a jednoduchý diagnostický nástroj. 
Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánovanie a tvorba portfólia pedagóga.

Písaná reč – Chápanie významu, obsahu a funkcii písanej reči a jej prirodzenému prepájaniu s oblasťou hovorenej reči (rozvíjanie komunikačných konvencií, gramatickej správnosti a spisovnosti).   

Hrovou formou prostredníctvom jednoduchej zjednocujúcej témy, týkajúcej sa ročných období, budeme projektovým vyučovaním realizovať vzdelávacie aktivity z jazyka a komunikácie inovatívnym spôsobom a v integrácii s ďalšími vzdelávacími oblasťami – človek a príroda, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, zdravie a pohyb, vrátane environmentálnej výchovy. 
Budeme rozvíjať kritické myslenie detí, v rámci kooperatívneho vyučovania, kde budeme rešpektovať ich interindividuálnu variabilitu. 

Kompetenčný profil absolventa aktualizačného vzdelávania

 • mať vedomosti zo svojho odboru vrátane interdisciplinárnych väzieb 
 • identifikovať spojenia medzi tematickými okruhmi a vzdelávacími oblasťami učebných osnov 
 • uskutočniť didaktickú analýzu učiva – rozložiť obsah učiva na základné prvky (fakty, pojmy, vzťahy, postupy)
 • navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti, úlohy pre deti a kritériá úspešnosti dieťaťa v riešení úloh 
 • poznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa dieťaťa 
 • facilitovať učenie sa detí vo dvojiciach, v malých i veľkých skupinách 
 • využívať aktivitu a tvorivosť detí pri realizácii výchovno-vzdelávacej aktivity
 • stotožniť sa s rolou facilitátora

Online - Krtko a zima. Aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny v školskom kurikule v rámci oblasti jazyk a komunikácia. Materské školy.

 • lektorka PaedDr. Miriam Valášková, PhD.
 • 28  január 2023 v čase 8:30 - 18:30 hod.
 • cieľová skupina - učiteľ v materskej škole, asistent pedagóga v materskej škole
 • certifikát s časovou dotáciou - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • v deň konania webinára vám príde mailom prihlasovací link, platforma ZOOM

Vzdelávacie aktivity

 • Kedy je zima? 
 • Prečo nesneží alebo kam sa skryl sneh?
 • Bádajme, čo je inovať
 • Ako zachrániť snehuliaka? 
 • Prečo v zime športovať? 
 • Ako si zachránime zimu?
 •  Pečieme krtkov zasnežený kopček a nemáme strach z počítania ani písania
 • Prečo máme radi /rady knihy a čítanie z nich? 

Pomôcky: vami vybraný obľúbený príbeh so zimnou tematikou s dostatočným množstvom obrázkov vystihujúcich dej, prípadne kniha Krtko a snehuliak, obrázky zimných športov vo veľkosti pexesa max. veľkosť A5, 2 rolky od toaletného papiera, papiere A4, farebné papiere A4, fixky, lep, nožnice, vodové farby (najlepšie anilínové), prípadne obrúsok so zimnou  tematikou a  lep na servítkovú techniku a ak máte možnosť aj 4 menšie rovnako veľké papierové krabice (napr. od topánok ), plastelínu a kúsky bavlny alebo vlny. 
Pomôcky na „pečenie“: 1 pohár guľatých piškót, kyslá smotana, cukor, obľúbené ovocie (najlepšie jablko, alebo banán, alebo mandarínka) plochý tanier, príborový nožík, jedna čajová lyžička. 

Obchod Odporúčame Pomôcky
Matematický balíček pomôcok pre prvákov.

Štandardná sada matematických pomôcok pre prvákov obsahuje:PARKETY: Deti sa s parketami hrajú veľmi rady a pritom sa nenásilnou formou učia sčítavať.Sada obsahuje základnú aj doplnkovú sadu parkiet. Súčasťou je jeden rám, v ktorom je vyskladaná základná sada. Doplnková sada je uložená v platenom vrecku.GEODESKA: Používa sa na skladanie rôznych obrazcov a obrázkov. Deti s geodoskou vytvárajú rôzne geometrické tvary a učia sa ich poznávať. Gumičky sú súčasťou balenia.Prstíkony do 20, prírodné: Úžasná

89,00 € Do košíka 74,17 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Krtko a zima. Aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny v školskom kurikule v rámci oblasti jazyk a komunikácia. Materské školy. 28.1.2023 08:30 - 18:30

Pripravili sme pre pedagógov vzdelávací program zameraný na zmeny v školskom kurikule - aktualizačné vzdelávanie. V rámci neho prinášame praktické informácie a príklady dobrej praxe, hrové vzdelávacie aktivity v rámci zážitkového vzdelávania, pričom akceptujeme najnovšie trendy v oblasti jazyk a komunikácia. Tie budeme aktívne využívať priamo na vzdelávaní. Počas vzdelávania budeme vytvárať efektívne didaktické pomôcky a jednoduchý diagnostický nástroj. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánov

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku - osobnostná a sociálna výchovy. 28.1.2023 17:00 - 20:00

Snahou každého pedagóga je z dieťaťa vychovať človeka, ktorý okrem iného dokáže porozumieť sebe a iným, dokáže ovládať svoje myslenie a konanie, buduje a udržiava sociálne vzťahy, je otvorený spolupráci, prechováva pozitívne postoje k sebe a iným, uvedomuje si hodnoty spolupráce a uvedomuje si dôležitosť rozdielnych názorov ľudí. Činnosti MŠ, ŠKD, CVČ, CDR vytvárajú mnoho podnetov a príležitostí pre realizovanie aktivít so zameraním práve na túto problematiku.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čitateľská gramotnosť. Zmeny v kurikule základného vzdelávania. Oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA – praktické vzdelávanie. 30.1.2023 16:00 - 16.2.2023 20:00

Cieľom kurikulárnej reformy je zlepšenie a posilnenie základného vzdelávania vo vzdelávacom systéme, prispôsobenie cieľov, obsahu a foriem vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a súčasnej generácii detí a zlepšenie výsledkov vzdelávania žiakov v základných oblastiach gramotnosti, kde jednou z nich je aj oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA, teda aj rozvoj a zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Po celoplošnom ukončení implementácie by sa výsledky zmien mali prejaviť:zlepšením výsledkov vzdelávania žiakov v oblasti čitateľ

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Pravidlá a (ne)poslušné deti. 30.1.2023 18:00 - 20:00

Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba (Latinské príslovie).Uľahčujú nám pravidlá život alebo sťažujú? Sú pravidlá nadčasové? Možno pravidlá meniť alebo eliminovať? Je neposlušný ten, kto pravidlo nedodržiava a poslušný, kto rešpektuje všetky pravidlá? Online - Pravidlá a (ne)poslušné deti.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.30. januára 2023 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej školy - prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD, CVČ, CDR, asistent pedagógacertifikát s časovou

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
Poďme spolu tvorivo myslieť - zážitkový workshop

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.