Nákupný košík
položky:

Individuálne poradenstvo. Konzultácia v oblasti profesijného rozvoja a tvorby atestačného portfólia k 1. atestácii.

Portfólio môže byť inšpiráciou, cestou ako sa vyhnúť vyhoreniu, spätnou väzbou pri Vašej pedagogickej činnosti a v neposlednom rade cestou k postupu do vyššieho kariérového stupňa.

Čo ponúkam:

Individuálne poradenstvo / konzultácie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov hľadajúcich odpovede na svoje otázky pri tvorbe profesijného alebo atestačného portfólia k 1. atestácii a potrebujú inšpiráciu a pomoc v konkrétnych otázkach.

 • dozviete sa odpovede na svoje otázky
 • získate širší uhol pohľadu na Vašu tému
 • prejdeme možnosťami Vášho vlastného rozvoja v danej problematike

Výhody individuálneho poradenstva:

 • konzultácia je realizovaná podľa záujmu a dohody v rozsahu 30 minút
 • e-mailom,  telefonicky, online cez ZOOM v dohodnutom čase,
 • odpovede na otázky dostanete z pohodlia Vášho domova,
 • osobný / individuálny prístup plne venovaný Vašim otázkam a ich riešeniu.

Ak ste sa rozhodli pre individuálne poradenstvo, ste na správnom mieste. Už stačí len:

 • dohodnúť si termín s lektorkou

Profesijný medailón lektorky:

 • Štátna skúška v odbore učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy s priznaným akademickým titulom „magister“ (skratka Mgr.)
 • Rigorózna skúška v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s priznaným akademickým titulom „doktor pedagogiky“ (skratka PaedDr.)
 • Osvedčenie o prvej atestácii za vykonanie prvej atestácie obhájením atestačného portfólia a absolvovaním atestačnej skúšky podľa § 61 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom „Lektor“ v rozsahu 100 hodín s odborným obsahom v predmetovej skladbe.

  Aktualizačné vzdelávania:
 • Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (odborný webinár)
 • Profesijný rozvoj - ako sa z neho nezblázniť (odborný webinár)
 • Moderné trendy v hodnotení a skúšaní
 • Problémové správanie vs. poruchy správania
 • Špecifické potreby dieťaťa prechádzajúceho rozchodom rodičov
 • Hravá slovenčina (čitateľská gramotnosť)

REFERENCIE:

"Poradenstvo prevýšilo moje očakávania. Pani lektorka Badíková je veľmi milá, príjemná, pre mňa úžasná. Oceňujem jej ľudský prístup, ústretovosť, profesionalitu a odbornosť. Odpovedala na moje otázky, dozvedela som sa všetko, čo som potrebovala vedieť. Všetko mi zrozumiteľne a postupne vysvetlila, poradila mi, čo je pre mňa najlepšie, konkrétne v mojej situácii a usmernila ma ako napísať správne atestačnú prácu. Venovala mi čas, motivovala ma, povzbudila, cítila som podporu, príjemnú a priateľskú atmosféru. Po skončení konzultácií mi pani lektorka poslala potrebné materiály k 1.atestácii, linky, kontakty. Poradenstvo bolo pre mňa prínosom. Ešte raz ĎAKUJEM. Toto individuálne poradenstvo som už aj odporučila dvom kolegyniam."

"Veľmi pekne ďakujem pani Badíkovej, za vysvetlenie ohľadom prvej atestácie. Po viacerých poradenstvách a webinároch z iných organizácií som všetko pochopila u nej po pol hodine. Jasne stručne výstižne všetko povedala a zodpovedala na moje otázky. Veľmi príjemný prístup."

Ďakujem 🍀

"Chcem sa poďakovať za možnosť súkromného atestačného poradenstva s pani Líviou Badíkovou. Viac ma to nasmerovalo ako a čo písať a vyviedlo ma to z omylov. Bolo mi krásne vysvetlené čo mám písať k jednotlivým bodom. ĎAKUJEM."

"Chcem sa veľmi poďakovať za konzultáciu k 1. atestácii s pani Badíkovou. Konečne som našla niekoho, pri kom sa mi atestácia nezdá ťažká, niekoho, kto mi pomohol sa zorientovať v mori informácií. Kvitujem jej pozitívny prístup, nasmerovanie tým správnym smerom a hlavne trpezlivosť s množstvom mojich otázok. Konzultácia bola pre mňa skvelou voľbou a "nakopnutím" k začiatku písania práce. ĎAKUJEM." 🙂

"Pani lektorka Badíková mi poskytla komplexný pohľad na oblasť atestácií. Naplno využila stanovený čas, reagovala veľmi promptne a flexibilne už na samotnú požiadavku kurzu. Teoretické informácie hneď prepojila s praxou a konkrétne mojou situáciou. Kurz bol hutný, vyčerpala tému, využila zmysluplne každú minútu. Okamžite po skončení poslala potrebné linky. Oceňujem osobný prístup, profesionalitu a odbornosť, trpezlivosť pri odpovedaní na otázky. Pani lektorka sa delí o svoje najlepšie skúsenosti a vedie svojho klienta k rastu, sebarozvoju a radosti z úspechu. Ďakujem."

🙌"Mala som konzultáciu k 1. atestácii s pani Líviou Badíkovou. Moja spätná väzba na pani lektorku Badíkovú je veľmi pozitívna. Pomohla mi zorientovať sa v množstve informácií, ktoré som počas viacerých webinárov na danú tematiku absolvovala. Odpovedala mi na všetky otázky, ktoré mi boli nejasné, poradila, čo je pre mňa lepšie. Som veľmi rada, že poskytujete túto službu a že sa mám na koho obrátiť. S Inšpiráciou mám celkovo veľmi dobré skúsenosti a preto sa teším na Vaše aktualizačné vzdelávania."

"Prajem pekný deň, po dnešnej individuálnej konzultácii, by som Vám rada podala spätnú väzbu. Lektorka Badíková bola úplne úžasná. Na všetky otázky mi vedela odpovedať, vedela ma nasmerovať aj ohľadom jednotlivých oblastí atestačného portfólia. Lektorka je taktiež milá a príjemná. Informácie podala zrozumiteľne a podrobne. Určite ju odporúčam aj kolegyniam."

"Ďakujem za individuálne poradenstvo v oblasti profesijného rozvoja a tvorby atestačneho portfólia k 1 atestácii. Pani lektorka Badíková bola veľmi milá, ústretová, zrozumiteľne vysvetlené. Bola som veľmi spokojná. Vrelo odporúčam."

"Absolvovala som vzdelávanie ohľadom Atestačného portfólia u pani Badíkovej a bola som veľmi spokojná. Poradenstvo bolo výborné, veľmi zrozumiteľne vysvetlené, konečne som v obraze a môžem sa do toho pustiť." 

"Dobrý večer p. Badíková, konzultácia k 1. atestácií  mi pomohla upratať veci v hlave tak, aby som ich dokázala upratať aj na papier. Váš ľudský prístup a jasné vysvetlenie pojmov, s Vašim pozitívnym prístupom k človeku ma uistili, že mám na to, aby som sa do atestácie pustila( už som o tom pochybovala). Ďakujem za Váš čas a všetky rady, odborné aj ľudské. p. uč. Katka."

"Milá pani Evka, ďakujem za ďalšie hodnotné vzdelávanie cez Vašu Inšpiráciu,bola to individuálna konzultácia k atestačnej práci. P. Badíková má sprevádzala a odpovedala na všetky otázky,ktoré som potrebovala vedieť k napísaniu atestačného portfólia, jej ľudský prístup a pozitívna motivácia ma priviedli k napísaniu a úspešnému obhájeniu atestačného portfólia. Ďakujem pani lektorke aj Vám za všetky povzbudenie a motiváciu ďalej sa vzdelávať. Katka, učiteľka s prvou atestáciou. V atestačnom portfóliu som použila vedomosti a následné overenie v praxi z inovatívneho vzdelávania Hláskovanie v MŠ s p.lektorkou Miriam Valáškovou. Kto neskúsi nezažije. Deti sa nevedia dočkať,kedy zase pokračujeme v svete hlások. Ďakujem."

Obchod Odporúčame Atestácie - poradenstvo
Individuálne poradenstvo. Konzultácia v oblasti profesijného rozvoja a tvorby atestačného portfólia k 1. atestácii.

Portfólio môže byť inšpiráciou, cestou ako sa vyhnúť vyhoreniu, spätnou väzbou pri Vašej pedagogickej činnosti a v neposlednom rade cestou k postupu do vyššieho kariérového stupňa.Čo ponúkam:Individuálne poradenstvo / konzultácie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov hľadajúcich odpovede na svoje otázky pri tvorbe profesijného alebo atestačného portfólia  k 1. atestácii a potrebujú inšpiráciu a pomoc v konkrétnych otázkach.dozviete sa odpovede na svoje otázkyzískate širší uhol pohľadu na

59,00 € Do košíka 49,17 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
Tanček pre chlapcov - Snehulienka a sedem trpaslíkov

Chlapci sú plní sily, nebojácni a odvážni ako trpaslíci, tak prečo si nevyskúšať tanček trpaslíkov. Trpaslíci Cestička nás lesom vedie – chôdza na mieste pod ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám