Nákupný košík
{{ cart.productsCount }}
položky:
položka:
položiek:
{{ cart.totals.total }}

Referencie

Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka ZŠ

 • Výborná organizácia, vedomostne na veľkej úrovni pani lektorka, ochotná, ľudská, skvelé vzdelávanie, ktoré ma ďalej motivovalo vydržať pri práci s deťmi - účastníčka vzdelávania Senica.
 • AHA moment - prišla som na to, že mnohé veci sa dajú robiť inak, lepšie, a tak aby to bolo prospešné hlavne deťom - účastníčka vzdelávania Senica.
 • AHA moment - pochopenie explicitných a implicitných otázok - účastníčka vzdelávania Senica.
 • Uvedomila som si, že aj so žiakmi C variantu je možné vytvoriť takýto jednoduchý a pekný materiál - účastníčka vzdelávania Trnava.
 • Lektor, ktorý je na to školený, odovzdával informácie spôsobom, ktorým sme ľahko rozumeli - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Veľmi motivačné a prínosné vzdelávanie super atmosféra, príjemná a milá lektorka - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Hravou formou prebiehalo celé vzdelávanie ako deťom priblížiť a spestriť vzťah ku knihe - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • AHA moment - ako najlepšie naučiť deti za rozdielu rozprávky a poviedky - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Pokračujte prosím, bolo to úžasné, posunúť to na všetky pedagogické fakulty - účastníčka vzdelávania Skačany. 
 • Škoda, že som o tejto možnosti nevedela skôr, využívala by som ju už dávno - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Ako začinajúcej učiteľke mi aktualizačny program ponúkol nové a užitočné nápady, rady, prostredníctvom ktorých môžem kvalitnejšie a iným spôsobom viesť žiakov k čítaniu - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Že už deti predškolského veku dokážu takto pracovať s čítaním a písaním - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Uvedomiť si ako jednoducho sa deťom dá vysvetliť rozdiel medzi príbehom a rozprávkou - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Transformácia rozprávky na realistickú poviedku + koľko zábavy sa pri tom dá zažiť - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Lektorky sú odborníčky v tom čo robia a nech v tom naďalej pokračujú - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Vzdelávanie sa mi veľmi páčilo. Obohatilo ma o veľa nápadov - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Program mi pomohol vylepšit prácu s textom na vyučovaní - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Celý program sa niesol v super prostredí a atmosfére s výbornou prednašajúcou - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Získala som ďalšie nové informácie k danej téme, ktoré môžem využívať v praxi - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Na vzdelávaní som sa dozvedela veľa o vzdelávacích podoblastiach, pozerať sa na ciele iným spôsobom, vedieť ich v praxi používať správnym spôsobom - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Robte vzdelávanie ďalej, je to veľký prínos pre účiteľky v MŠ v tom, že je to inovatívne a jednoducho vyvetlené - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • AHA moment - niektoré nápady, ktoré sa používajúv škôlke sa dajú v rôznych úpravách použiť aj v školskom prostredí, na rôznych úrovniach a v rôznych ročníkoch - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • AHA moment - tvorba správne vytvorených otázok k textu rozprávky, poviedky - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • Som rada, že som sa zúčastnila vzdelávania, ktoré rozšírilo môj obzor v oblasti jazykovej komunikácii - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Aktualizačný program mi umožnil pochopiť, ako rozvíjať funkčnú gramotnosť v rámci bazálnej gramotnosti, keď deti ešte nevedia, alebo sa učia čítať a písať; Ako rozvíjať konvencie tlače a knižné konvencie zaujímavou a hravou formou; Áno, odporučila by som; Uvedomila som si, že pri vzdelávaní nieje dôležité, aby pomôcky s ktorými pracujeme boli finančne náročné. Niekedy je lepšie vyvoriť si vlastné pomôcky napr. kniha a podľa nej alebo vďaka nej sa dá urobiť, vytvoriť nesmierne množstvo úloh; Akou jednoduchou cestou "vďaka knižke" môžeme rozvíjať konvencie. Veľmi zaujímavou a hravou formou - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Pomohol mi ľahšie pochopiť tie zložité vzdelávacie oblasti, ktorým som nerozumela. Inak vnímať Jazyk a komunikáciu, čo sa všetko zaujímavé dá robiť a čo nerobiť; Áno odporučila, aby aj kolegyne vedeli deťom uľahčiť vnímanie diel, zážitkov, textov, kníh hravo. Vyvolali vnútorné chcenie dieťaťa, aby deti nenútili do aktivít - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Že ešte stále sa mám čo učiť, aj keď mám 30 rokov praxe - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Vzdelávanie ma zmotivovalo k tvorbe knižky s mojimi deťmi. Veľmi sa mi páčili ukážky už vytvorených a prezentovaných prediktabilných knižiek; Vzdelávací program bol zaujímavý, podnetný, perfektne prezentovaný. Veľa názorných ukážok a didaktických pomôcok; Ako sa dá v spolupráci hravou formou vytvoriť knižka. Jednoducho a zrozumiteľne deťom vlastne vysvetliť čo je rozprávka a čo poviedka - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Ako sa dá primeraným spôsobom vysvetliť deťom rozdiel medzi poviedkou a rozprávkou - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Pochopiť význam funkčnej gramotnosti, hlavne v MŠ. Naučiť sa tvoriť knihy s aplikačnými úlohami; Samozrejme odporučila, pretože toto nieje moje prvé vzdelávanie cez  Inšpiráciu a so všetkými som veľmi spokojná; Samotný proces celého vzdelávania, získané informácie a ich použitie vo výchovno-vzdelávacom procese - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • V objasnení pojmov súvisiacich s teóriou z jazykovej oblasti uvedenej v ŠVP. Nadobudla a rozšírila som si prax o ďaľšie zaujímavé aktivity pre rozvoj jazykových spôsobilostí - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Najväčší AHA moment bol pre mňa, ako ľahko sa dajú deťom vysvetliť žánre prózy - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Bolo to veľmi podnetné, už sa teším, ako to budem aplikovať v praxi s deťmi v našej MŠ - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Úžasne pomáha pri prenášaní teoretických  poznatkov v praktickom vyučovaní; Možnosti variácií odpovedí, pri riešení rôznych aktivít. Nová technika, s ktorou som sa ešte nestretla - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Určite áno, zmeny vo vyučovacom procese a  a samoštúdium učiteľov nahradí váš vzdelávací program; Ako zamestnám žiakov na hodine v skupine alebo vo dvojici, kým žiaci čítajú v šlabikári - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Čo sa vlastne dá realizovať už pri najmenších deťoch, výborná odborná znalosť lektorky, klobúk dole a skvelý prístup - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - uvedomiť si význam niektorých výkonových štandardov zo ŠVP pre MŠ - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - ako prerobiť rozprávku na poviedku - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • Odporučila by som vzdelávanie kvôli vzácnym odborným radám a praktickým úlohám - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - ako efektívne sa dá využiť vytvorená prediktabilná knižka na rôzne predmety na prvom stupni - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves

 

Tanec v materskej škole s úsmevom - ZIMA

 • Pomohlo mi naštartovať oblasť, ktorá je pre mňa náročná. Mám medzery  v hudobnej výchove. Poptrebovala by som dostať všetko na papier, aby mi to neodfúklo. -  účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • AHA moment - ako jednoducho sa dá prepojiť pohyb a hudba, že netreba hľadať zložité veci, ale ísť po tom čo je deťom úplne automatické - účastníčka vzdelávania Bytča.
 • To čo som považovala za náročné ako choreografia moderného tanca je v podstate jednoduchá záležitosť - účastníčka vzdelávania Bytča.
 • Veľká vďaka za motiváciu, množstvo nových nápadov. Bolo to pre mňa inšpiratívne a taktiež to bola pre mňa psychohygiena vďaka vašej pozitivite - účastníčka vzdelávania Bytča.
 • Vzdelávanie mi pomohlo inak vnímať hudbu a dokázať pracovať s ňou - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • Nové nápady, námety, obohatenie edukačných činností. Odporučila - práve pre inováciu vo vzdelávaní; že vzdelávania pre učiteľov nemajú byť o teórii ale o praxi, praktických ukážkach; výborná práca s ľuďmi, hlasová kultúra a vystupovanie na vysokej úrovni - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • Ako v základoch učiť deti rytmizáciu, tvorbu tancečnej choreografie, hre na hudobnom nástroji; Zážitkový workshop je vždy efektívnejší - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • V úžasných nápadoch a inšpiráciách - naozaj si zaslúžite názov INŠPIRÁCIA - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • Pomohlo mi posunúť sa o veľký kus dopredu v tejto oblasti - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.
 • Workshop mi priniesol množstvo nápadov ako pracovať s deťmi v oblasti hudobnej výchovy - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.
 • Bol to naozaj zážitkový workshop plný radosti a inšpirácie - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.
 • Na lepšom worshope som ešte nebola. Z lektorky je cítiť, že ju to baví a žije tým - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.

 

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku

 • Oboznámila som sa s novými spôsobmi rytmizácie, s novými tanečnými rekvizitami a hudobnými nástrojmi - účastníčka vzdelávania Prievidza.
 • Veľmi sa mi páči štýl vedenia kurzu, pestrosť, živosť, možnosť tvorivosti, slobody rozhodovania sa - účastníčka vzdelávania Prievidza.
 • Efektívne a veľmi zaujimavé vzdelávanie, plné nových metód a foriem, veľmi využiteľné v praxi - účastníčka vzdelávania Prievidza.
 • Ste super, chcem chodiť na vaše vzdelávanie naďalej - účastníčka vzdelávania Žilina. 
 • Ďakujem veľmi pekne za takýto excelentný zážitok, pani lektorka skvelá žena, ktorá pripravila veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom vzdelávanie - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Aktivity s fóliou aj napriek tomu, že rada volím nové metódy a formy činnosti, túto techniku som nepoznala - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Množstvo nápadov, ako naučiť rytmus, ako správne počúvať hudbu, využitie jednoduchých materiálov na rytmizáciu - účastníčka vzdelávania Košice.
 • V dnešnej dobe sa hudobná výchova potláča na ZŠ, zistila som, ako zábavne sa dá vyučovať - účastníčka vzdelávania Košice.
 • Skvelý prístup, program, uistenie v oblasti, kvôli ktorej som sa sem prihlásila - účastníčka vzdelávania Motešice.
 • Lektorke patrí veľké ďakujem! Len mi je ľúto, že som začínajúci učiteľ a už teraz nás brzdí riaditeľ zúčastňovať sa takéhoto vzdelávania, pretože úprimne, toto mi dalo oveľa viac ako vysoká škola - účastníčka vzdelávania Motešice.
 • Vzdelávanie mi dalo iný pohľad na tvorbu tanca, na iné premýšľanie nad rytmom. Celkovo nový pohľad na hudbu, tvorbu tanečných aktivít - účastníčka vzdelávania Motešice.
 • Veľmi rada ho odporúčam, pretože to bol pre mňa neskutočný zážitok a veľa som sa naučila - účastníčka vzdelávania Stará Ľubovňa.
 • AHA moment - práca s deťmi dokáže byť neskutočná zábava vďaka krásnym aktivitám - účastníčka vzdelávania Stará Ľubovňa.
 • Som nabitá množstvom nových aktivít, ktoré sú prínosné do práce s deťmi a nie len na rytmiku a tanec, ale aj na sústredenie sa detí - účastníčka vzdelávania Stará Ľubovňa.
 • Lektorka vie veľmi dobre zmotivovať ľudí a je stvorená pre túto prácu - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • AHA moment - rytmizácia a jej využitie v edukácií - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • Veľký zážitok, že wau, toto som očakávala od školenia, nie len neustále písať, počúvať prednášky, ale prakticky to realizovať - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • Vzdelávanie ponúklo veľa zaujimavých aktivít. Všetky sa dajú použiť v praxi - účastníčka vzdelávania Nitra. 
 • Vzdelávanie mi pomohlo spoznať rôzne varianty rytmizácie, choreografií a rôznych aktivít pre deti; Určite by som ho odporučila každej pani učiteľke a hlavne začínajúcim; Najväčší AHA moment práca s fóliou (vlny) + relaxácia; Lektorka veľmi pekne ďakujem za cenné rady a inšpirácie; Ide o vzdelávanie, ktoré mi spríjemnilo sobotu a vôbec neľutujem ani čas ani peniaze čo som do vzdelávania vložila - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Malo to začiatok aj koniec, prehľadný obsah, zrozumiteľne podaný, práca, ktorá má zmysel -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Sú vynikajúce, vôbec neľutujem, že som tu bola. Určite by som mala záujem aj o ďaľšie podobné vzdelávania. Naozaj lektorka skvelá, vidno, že ju práca baví a hlavne, že má všetko odskúšané aj v praxi -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Pomohol mi uvedomiť si správny postup pri nácviku rôznych choreografií; Vzdelávací program bol náročný, zábavný, inšpiratívny a určite by som ho odporučila aj druhým pedagógom -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Využitie maliarskej fólie pri hrách, stuhy z organzy a využitie rytmických nástrojov -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Že aj z jednoduchých pohybov sa dá vytvoriť veľmi efektná choreografia. A že dávam málo priestoru deťom pri tvorbe choreografií -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Pomohol mi ako sa mám ďalej zlepšovať, ako hravo pracovať s deťmi, ako používať rytmizovanie, ako umožniť deťom sa realizovať vlastnými nápadmi. Pomohli mi ukážky rôznych pomôcok -  účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • V nápadoch kultúrnych vystúpení, hlavne s využitím hudby; Samozrejme by som odporučila. Bolo to vzdelávanie dynamické, zábavné, pútavé. Konečne som nemusela zapísať pol zošita -   účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 
 
Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku
 • Jednoznačne by som odporučila vzdelávací program, hlavne kvôli množstvu nových informácií, ktoré môžeme uplatniť pri práci s deťmi -  účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Rozšírila a spestrila som si svoje vedomosti, uvedomila som si ako veľmi sa dá ísť do základov a deti z toho budú unesené. Mala som úžasný pocit, pretože som mohla byť znovu dieťaťom - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • Pedagóg, často pracuje v stereotype, a tento workshop mi priniesol nové obohatenie a nápady, ktoré môžem robiť s deťmi, na čo sa už veľmi teším - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • AHA moment - najviac ma prekvapili pomôcky, akými sa dá deťom ukázať matematické úlohy - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • Uvedomila som si, že všetky hračky v triede môžem použiť na matematike - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • AHA moment - že matematika je aj tam kde by som ju vôbec nehľadala - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • Tým, že sme mali konkrétne vysvetlené a ukázané rôzne metódy ako zakomponovať matematiku do aktivít, sa to zábavnou formou dostalo do pamäte - účastníčka vzdelávania Trnava. 
 • AHA moment - práca s programovateľnými hračkami - účastníčka vzdelávania Trnava.
 • Bolo to veľmi inšpiratívne a naučila som sa veľa nových pojmov a dostala veľa nových inšpirácií - účastníčka vzdelávania Trnava.
 • Uvedomila som si, že i jednoduché predmety v triede sa dajú využiť v súvislosti s rozvojom matematických predstáv - účastníčka vzdelávania Domaniža.
 • Vo všetkom, veľmi dobre spracovaná lekcia, pre mňa ako začínajúcu učiteľku - účastníčka vzdelávania Domaniža.
 • Zatiaľ úprimne najlepšie vzdelávanie, z ktorého si odnášam mnoho inšpirácií - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • Odporúčam aj iným pedagógom, aby si tiež oživii svoje portfólio - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • S inšpiráciou som už na 4 vzdelávani a všetky sú veľmi poučné, hlavne aplikovateľné do praxe - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Človek získa iný pohľad na zdanlivo známu oblasť - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • AHA moment - Tangram je v niektorých prípadoch tak náročný, že ani po 10 minútach ho nedokázalo zložiť 5 dospelých - účastníčka vzdelávania Tvrdošín. 
 • AHA moment - to, že matematika nie je vôbec taká ťažká ako sa zdalo a to, že je súčasťou môjho každodenného života - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Odporúčam práve kvôli veľkému množstvu aktivít, vďaka ktorým som sa zlepšila v spôsove chápania prepájať matematiku s praktickými vecami v živote - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Veľmi milá a príjemná prednašajúca a čas tu letel veľmi rýchlo -  účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Nestačila som sa čudovať ako zaujímavo sa dá učiť matematika, čiže prekvapilo ma všetko čo som videla a počula - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Tento vzdelávací program bol výnimočne inšpiratívny, zaujímavý a osožný - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • AHA moment - Prechádzať so zatvorenými očami po vyznačenej trase nie je žiaden špás - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Ďakujem za hodnotne strávený čas, za nespočetné množstvo nápadov využitia matematiky - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Je veľkou výhodou, že nám posúvajú poznatky a vedomosti z praxe bez zbytočnej teórie. Lektorky odovzdávajú bohaté skúsenosti - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Program ma inšpiroval a zistila som že, matematika sa nachádza vo všetkom. Konečne môžem začať písať atestačnú prácu z matematiky - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Najväčší AHA moment bol že, deti nemusia pri učení sedieť len pred tabuľou, ale sa pohybovať aj po triede -  účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Vaša práca je obohajúca, má zmysel, pomáha vytvárať - vychovávať deti, ktoré myslia  - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • AHA moment - že matematika nie je len o pracovných listoch, ale dá sa ju naučiť aj hravo - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Nerada som učila matematiku, ale teraz už budem rada - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Vďaka programu si viem uvedomiť, že možem premeniť na matematiku akúkoľvek aktivitu a činnosť počas dňa - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Vaša práca je veľkým prínosom pre veľkú a širokú verejnosť pedagógov - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Program bol akčný, plný pohybu, pohody a zábavy - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Vynikajúco organizačne aj obsahovo zvládnuté prezentovanie - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • AHA moment prišiel pri práci so štvorčekovou sieťou a jej mnohoraké využitie - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Otvoril sa mi lepší obzor v tejto oblasti, zistila som, že matematika môže byť zábavná a nejde iba o počítanie - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Zhudobnenie číselných riekaniek a učenia sa pohybom; všetko v matematike preniesť do pohybu a hry; prebádanie matematiky s každou vzdelávacou oblasťou v učení - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Sú to nové zaujímavé aktivity, nový pohľad  na každodenne realizované aktivity s deťmi; rozšírila som si svoje pedagogické kompetencie - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Získala som väčší rozsah pri plánovaní  matematických predstáv pri práci s deťmi, veľa podnetov a milá lektorka - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Učiť matematiku z bežných situácií, nájsť ju v realite tu a teraz, vyvodiť z básne - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Skvelý spôsob ako využiť aj hračky z bežného prostredia detí a vymyslieť zaujimavú činnosť, ktorá je prínosom nových informácií - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 

Rozvíjanie fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka základnej školy.

 • AHA moment - že nestačí len vytlieskavať pri slabikovaní, ale má to svoj postup, kroky a je potrebné to všetko ďalej rozvíjať - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Nikdy som nemala ešte takto vysvetlenú prácu s deťmi, ako je možné na jazykovej výchove takto pracovať a naučiť ich od jednoduchého k zložitejšiemu - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Vzdelávanie mi pomohlo pochopiť viac do hĺbky fonologické uvedomovanie a pani lektorka nás naučila zaujímavé aktivity a aplikácie do praxe - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • AHA moment - hneď som si vedela predstaviť dané aktivity u mňa v triede - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • AHA moment -  zviditeľniť slabičnú štruktúru tak, aby zostala v predstave dieťaťa viditeľná - účastníčka vzdelávania Bratislava
 • Veľmi sa mi Váš spôsob vedenia  vzdelávania páčil. Praktické ukážky sú  super - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Dozvedela som sa o tvorbe prediktabilných kníh, povzbudila ma, že aj deti predškolského veku bez zjavného talentu môžu byť dobre pripravené na čítanie - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Lektorka bola veľmi príjemná, zrozumiteľná. Čas, ktorý som venovala vzdelávaniu stál za to - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Naučila som sa nové motivačné hry a cvičenia, pomohol mi komplexnejšie pochopiť fonologické uvedomovanie si u detí - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Vysoko fundovaná lektorka, ktorá odovzdala cenné informácie, ako skvalitniť vzdelávací proces v MŠ. Zároveň veľmi ľudská a príjemná - účastníčka vzdelávania Púchov. 
 • AHA moment, že dieťa môže aj na pohľad nudné hláskovanie a slabíkovanie vnímať ako zábavné - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Uvedomila som si čo všetko ešte neviem, že celý život sa učteľ musí profesionálne rozvíjať, ak chce odovzdať plnohodnotné základy čítania - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • AHA moment, že vzdelávanie je dôležité v každom veku - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Zaujala ma informácia, že je lepšie deti učiť najskôr slabiky tlačených písmen a až potom písané písmená - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Veľa vecí, ktoré človek robí, robí občas neuvedomele. Pomohlo mi to viac sa zamerať na uvedomenie si práve týchto vecí a či to robím správne  - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • AHA moment - videla som naživo a stretla som sa osobne s obľúbenou lektorkou o ktorej som dovtedy len počula a využívala jej odbornú literatúru - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Program mi pomohol usporiadať si vedomosti z oblasti fonologického uvedomovania a nájsť inšpirácie na nové aktivity - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • AHA moment bol v tom že, jednoslabičné slovo je najťažšie na slabikovanie pre deti - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • Ďakujem za zmysluplné vzdelávanie, ktoré ma veľmi obohatilo a získané poznatky budem určite aplikovať - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • Zaujimavá prezentácia, jasne a zrozumiteľne podaná - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Je to veľmi obohajúce, naučia sa možnosti ako využiť slabikovanie v praxi - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Vzdelávaním som si ujasnila konkrétne činnosti práce s deťmi - postupnosť, diagnostikovanie fonologického myslenia - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Okrem dobre vysvetlených teoretických poznatkov aj mnoho praktických činností - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • Veľmi dobrá atmosféra, množstvo nových zaujímavých informácií, veľa praktických činností, aplikovateľných do výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ; Milé lektorky; Veľmi pekne ďakujem za ústretovosť pri zorganizovaní vzdelávania v MŠ Tvrdošín; Teším sa na ďaľšiu spoluprácu - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Určite áno, odporučím aj učiteľom 1.ročníkov, skvelá pomôcka pri deťoch so ŠVVP - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Slovíčko "lešenie" a jeho význam - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • AHA moment - Aké medzery mám v jazykovej výchove - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Všetkým pedagógom, aby každý jednoduchšie pochopil nový ŠVP "Jazyk a komunikácia"; Je veľmi dobrá postupnosť "lešenie" pri jazyku, ako veľmi jednoducho a hravou formou priblížiť  deťom náš rodný jazyk - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Zistila som, že interaktívnej steny sa nemusím báť a pri nahrávaní sa udeje veľa zábavy; Určite pokračujte aj ďalej. Vaše vzdelávania sú inšpirujúce a vždy sa na nich naučím veľa nového  a všetko môžem využiť vo svojej praxi - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Určite áno. Vzdelávanie bolo predovšetkým prínosom pre rozvoj profesijných kompetencií učiteľa slovenského jazyka pre MŠ; Postupnosť vo vnímaní fonologického uvedomovania a fonologických procesov  u detí  a jej dôležitosť v predprimárnom vzdelávaní - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Áno, výborný výklad a veľa materiálu  k edukačným aktivitám - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Áno, minimálne kôli tomu, aby sa naučili a videli iné/nové spôsoby pri slabikovaní, hláskovaní; Že aj na prvý pohľad jednoduché slabikovanie až také jednoduché nieje a existuje veľa spôsobov, ako deti zábavne a formou hry naučiť - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Veľmi mi pomohlo v oblasti Jazyk a komunikácia. Osvojila som si nové formy a metódy pri čítaní s porozumením; Najväčším momentom boli pre mňa slabikové mištičky, ich používanie. Využitie včielky Bee-Bot v jazykovej oblasti - účastníčka vzdelávania Smolenice.
 • Že je to super školenie a lektorka vie o čom rozpráva (zaujímavo, pútavo, odborne) - účastníčka vzdelávania Smolenice. 
 • Áno. Jasné informácie, teoretická časť preformulovaná do ukážok a vyskúšanie si v praxi, v úlohách a zadaniach - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Určite áno, tento program by mali absolvovať všetci vyučujúci v MŠ a na 1. stupni ZŠ - POVINNE; Bolo to inšpiratívne a inšpirujúce. Brala by som viac takýchto školení - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Odporučila by som to každej učiteľke, aby získala skutočnú - nie iba intuitívne predstavu o dosahovaní cieľov a výsledkov s deťmi vo výchovno-vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Aktivity na stavbu lešenia pri čítaní v 1.ročníku ZŠ boli výborné, zaujímavé a v 1.ročníku ZŠ ich určite použijem; Výborné prepojenie teoretických východísk s praktickými činnosťami veľmi oceňujem. Prajem veľa úspechov - účastník vzdelávania Žilina.
 • Áno, zdokonaliť sa v praxi a pomôcť žiakom nielen pri slabikovaní, ale i pri iných činnostiach potrebných pre ich rast; Množstvo vecí sa dá zrealizovať s deťmi už v MŠ a tým lepšie pripraviť žiakov do 1. ročníka ZŠ - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Koľkými možnosťami sa dá aplikovať podoblasť fonologické uvedomovanie do edukačného procesu. Nové informácie o slabičnej schéme a možnosti využitia Bee Bot - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Hry na rozvoj fonematického uvedomovania sa dajú rozvíjať počas všetkých aktivít detí v MŠ - účastníčka vzdelávania Svit.
 • V slabikovej schéme sa určujú dlhé slabiky - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Takéto vzdelávanie mi veľmi pomáha v mojej práci, nakoľko som začínajúci pedagóg - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Perfektná a príjemná atmosféra, úžasné prevedenie teórie do praktických príkladov, milé vystupovanie, úžasná spolupráca - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Páčila sa mi tvorba knihy, veľmi super nápad, ktorý určite využijem - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Áno, bolo to veľmi trefné, pre mňa veľmi prínosné ako momentálne pracovať  v správnom postupe, s veľmi dobrými novými nápadmi - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Určite áno, priala by som si, aby všetky vzdelávacie programy boli takéto, inšpirujúce a rozvíjajúce moje kompetencie a doporučujem všetkým kolegyniam - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Samotný spôsob ako pristupovať k slabikovaniu; Môžem to robiť inak ako doteraz - účastníčka vzdelávania Skalica. 
 • Odporučila by som vzdelávanie všetkým kolegom, vychovávateľom a asistentom - účastníčka vzdelávania Tvrdošín, január 2019
 • Obsah vzdelávania mi pomohol ako lepšie naučiť deti hláskovať - účastníčka vzdelávania Tvrdošín, január 2019
 • AHA moment - rozvíjať fonologické uvedomovanie aj hravou formou - účastníčka vzdelávania Tvrdošín, január 2019
 • Páčilo sa mi, že bolo na vzdelávaní vyňaté to najdôležitejšie...., pomôže mi to v mojej praxi. Pani lektorka veľmi dobre vysvetľuje danú problematiku - účastníčka vzdelávania Prievidza, december 2019

 

Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku.

 • AHA moment - keď za necelých 15 minút sme dokázali vytvoriť program - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Uvedomila som si, že je dôležité pri tvorbe programu hľadať nie len nápady ale i ich pôvod, dbať na súvislosť, význam - tradície - účastníčka vzdelávania Domaniža.
 • Organizátorke odkazujem, že mala šťastnú ruku pri výbere lektorky. Lektorke z celého srdca ďakujem - účastníčka vzdelávania Žilina
 • Vďaka Saške začnem viac do činností zaraďovať naše krásne kultúrne dedičstvo, a to jednoduchou a hlavne hravou formou - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • AHA moment - že od detí niekedy veľmi veľa naraz vyžadujeme - účastníčka vzdelávania Papradno.
 • Konečne mám predstavu o tom, ako by mali vyzerať ľudové piesne a riekanky v MŠ a ich dramatizácia, rytmizácia. Budem môcť teraz ľahšie učiť deti rôzne ľudové piesne - účastníčka vzdelávania Papradno.
 • Zas niečo nové do praxe, čo bez tohto vzdelávania by som nerobila a neuplatňovala v MŠ - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Odporučila by som to učiteľkám, ktoré sa venujú konkrétne ľudovým krôčkom, je to iný pohľad na ľudovky - účastníčka vzdelávania Lipovce.
 • Školenie pri Saške som zažila už 2. krát a neľutujem to. Išla by som určite aj na ďalšie. A AHA moment - že konečne školenie kde sa nesedí a počúva, ale sa všetko prakticky realizuje - účastníčka vzdelávania Lipovce.
 • Workshop mi pomohol uvedomiť si, že aj tanečné kroky sa dajú naučiť hrou. Vôbec to nemusia byť extra zložité kroky. Aj jednoduché vyzerajú super - účastníčka vzdelávania Neporadza.
 • Niekedy menej je viac. Veľakrát pri nácviku choreografie chcem veľa vecí zaradiť, potom sú deti domotané. Mám nové nápady - účastníčka vzdelávania Neporadza.
 • AHA moment - s akou veľkou skupinou sa dá pracovať, s prehľadom, pohybovať sa a tancovať bez zmetkov - účastníčka vzdelávania Košice.
 • Uvedomenie si, že v jednoduchosti je krása. V našej histórií a kultúre je množstvo inšpirácie a bohatstva, ktoré stojí za to podávať ďalej a dbať o to, aby to nezaniklo - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Lektorka je perfektná osoba, ktorá vie čo chce. Super motív, ktorý treba šíriť ďalej, aby sme nezabudli na tie naše zvyky a tradície - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • AHA moment - že sa to celé da robiť krásne spontánne, bez zbytočného stresovania detí účastníčka vzdelávania Košice.
 • Ďakujem organizátorke aj pani lektorke za možnosť zúčastniť sa vzdelávanie tohto druhu a prijala by som aj ďalšie pokračovanie - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • Uvedomila som si, že aj napriek dlhoročnej pedagogickej činnosti veľa vecí neviem a nepoznám - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • Erika je úžasný človek. Skvelou formou nás namotivovala k tancu, novým technikám. Obdivujem jej zanietenosť pre folklór - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • AHA moment - prebudil sa vo mne opäť pocit radosti z hudby, ktorý som v sebe mala - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • AHA moment - keď sme z každej hry vedeli rozvinúť ďalšie a ďalšie hry, hlavne spontánné - účastníčka vzdelávania - účastníčka vzdelávania Trenčín.
 • Zdokonalila som sa vo vytváraní pásiem na vystúpenie detí s folklórnou tématikou, ako jednoduchšie naučiť deti kroky, postupy pri vytváraní choreografií - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Program mi dal inšpiráciu pre tanečný krúžok, do ktorého teraz môžem zaradiť foklórne prvky - účastníčka vzdelávania Mojmírovce.
 • Ľudová kultúra zaniká a tento workshop je veľmi efektívny. Treba poukázať pedagógom, ako v tomto modernom svete využívať a zachovať ľudovú kultúru v školstve - účastníčka vzdelávania Mojmírovce.
 • AHA moment - doteraz som si neuvedomila, čo všetko sa dá robiť na ľudovú hudbu - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš .
 • Príjemná a pozitívna nálada. Uvedomila som si ako ľahko sa dajú robiť zmeny v priestore, v kruhu tak, aby deti nechodili stále jedným smerom - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Vzdelávanie mi pomohlo v zdokonalovaní niektorých tanečných prvkoch. Naučila som sa niečo nové, ako jednoducho zostaviť peknú choreografiu - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš .
 • Bol to super čas strávený s novými ľudmi, bola to zábava a relax - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Odporúčam aj iným pedagógom nakoľko bol robený zážitkovou formou. Nesedeli sme len na stoličke, ale všetko si sami skúsili - účastníčka vzdelávania Bratislava. 
 • Dalo mi viac inšpirácie pre prax v škôlke. Páči sa mi myšlienka, aby nevymizol folklór a ľudové zvyky zo škôl, škôlok - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • AHA moment - aj jednoduché veci sa dajú urobiť oveľa zaujímavejšie a pútavejšie - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Bolo to super. Možnosť vidieť pani lektorku aj priamo pracovať s deťmi, predviesť pásma aj priamy nácvik s určitým počtom detí - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Uvedomila som si, že musím viac zaraďovať ľudové tance vo svojej práci s deťmi a veľa rytmizovať, u menších v každej aktivite využiť nejaký moment - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Veľmi príjemné stretnutie, kde sme boli ako jedna ,,rodina" - účastníčka vzdelávaia Banská Bystrica.
 • Vzdelávanie odporúčam a to všetkými desiatimi, lepšie vzdelávanie som si ani nemohla vybrať. Lektorka bola plná elánu, nápadov s ochotou pomôcť. Z tohto vzdelávania si odnášam nie len nové poznatky, informácie, spomienky, ale aj nové kamarátky - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • AHA moment, že folklór nikdy nevymizne a dá sa premostiť s každou vzdelávacou oblasťou - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Program ma obohatil v oblasti ľudového folklóru, hlavne aktívne - účastníčka vzdelávania Drienov
 • Ďakujem za príjemné, poučné, tvorivé, ľudsky a pokorne strávené chvíle spomienkami na slovenskú tradíciu - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Uvedimila som si vzácnosť našich ľudových tradícií a to, že nesmú ustupovať rýchlosťou dnešnej doby - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Keďže som úplný folklórny laik, tak mi to pomohlo úplne vo všetkom. Čas ubehol veľmi rýchlo - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Pri týchto ľudových hrách sme sa stali deťmi. Niekedy od nich chceme zbytočne veľa. Mali by sme deti naučiť rytmus - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Program ma obohatil o nové skúsenosti ako môžem s deťmi robiť rôzne pásma na ľudovú nôtu - účastníčka vzdelávania Kežmarok
 • Viem sa lepšie a nápaditejšie pripravovať na rôzne vystúpenia. Hľadať súvislosti tam, kde som a s čím pracujem. Odľahčiť všetko, nezabudnúť byť dieťaťom a vnímať pri tvorbe ich aspekt - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Robte svoju prácu i naďalej takto s nadšením, má to význam. Aj malé veci dokážu byť veľké. Niektoré dokonca dokážu naplniť celé srdce - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Program ma utvrdil v tom, že folklór do MŠ patril a patrí. Do budúcnosti je potrebné aby sme túto našu kultúru odovzdávali už tým najmenším - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Celý program bol pre mňa ako AHA moment, s ľudovkami som nemala v MŠ žiadnu skúsenosť a teraz mám plno nápadov - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Určite by som vzdelávací program odporúčala. Bolo zaujimavé sledovať, ako jednoduchá báseň, či riekanka môže byť obohatená prvkami ľudovej kultúry - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Toto vzdelávanie bola úžasná zábava plná tvorivosti. Lektorka bola milá, priateľská, pozitívna, ale hlavne inšpiratívna - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
Obchod Odporúčame Edu Day
Čísla a vzťahy - Kocky cukru - Sobrance

Cieľom workshopu bude rozvíjať matematické myslenie a kompetencie nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa.Vzdelávací obsah: základný rozvoj logického myslenia, pochopenie čísel a ich konkretizácia, jednoduché operácie s číslami, orientácia v priestore a rovine, najjednoduchšie geometrické útvary a ich porovnávanie a meranie.Spoločne zrealizujeme množstvo aktivít, činností zameraných na matematické vedomosti vlastnou iniciatívou dieťaťa. Cez hru zistíme, že MATEMATIKA JE ÚŽASNÁ. Lektorka: Mgr. Marcela Pospíchalová Na workshope budeme pracovať s rôznymi metódami, ktoré zabavia a zapoja každého účastníka. Inšpirovaný princípmi považujeme v aktivitách a činnostiach za vhodné: 1. princíp najlepšej motivácie K efektívnemu učeniu u dieťaťa dochádza vtedy, ak má o činnosť záujem a má z nej radosť. 2. princíp aktívnej činnosti Dieťa nadobúda matematické vedomosti vlastnou iniciatívou, samostatne sa zaoberá takou časťou matematiky, ktorú je schopné zvládnuť. 3. princíp následnosti Proces postupného nadobúdania znalostí, ktoré začína konkrétnymi prípadmi a cez zovšeobecňovanie prechádza k abstraktnej znalosti, pričom konkrétne prípady sú modelmi budúcej znalosti.   Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga.  Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov. Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.  

25,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Písaná reč a práca s knihou trocha inak – príprava prediktabilnej knihy ako didaktickej pomôcky učiteľom a deťmi/žiakmi. - Trenčín 16.4.2020 16:00 - 20:00

Hravá slovenčina, alebo ako deti efektívne pripraviť na čítanie s porozumením Cieľom je poskytnúť pedagógom základy v oblasti rozvoja jazykových a komunikačných kompetencií detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka ZŠ. A to v rámci zážitkového  zdelávania za využitia takých inovatívne poňatých didaktických aktivít a hier, ktoré cieľavedome podporujú u detí rozvoj hovorenej aj písanej reči nevyhnutný pre čítanie s porozumením. Lektorka: PaedDr. Miriam Valášková, PhD. Cieľová skupina: pedagóg materskej a základnej školy prvý ročník, vychovávateľ ŠKD, CVČ. Každá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme  na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov. Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.  

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy V mestečku matematikovo - Geometria a meranie - Trenčín 17.4.2020 13:00 - 17:00

Cieľom workshopu je získať vzdelávacie aktivity zo vzdelávacej oblasti práca s informáciami, geometria a meranie. Pozrieme sa na telesa aj rovinné útvary a budeme s nimi pracovať v logických súvislostiach. Čo bolo prvé – štvorec, alebo obdľžnik? Kváder či kocka? Teleso alebo rovinný útvar. Lektorka: Mgr. Marcela Pospíchalová Budeme v mestečku Matematikovo sledovať vzťahy medzi obyvateľmi, stavať cesty, plánovať dovolenky... Ten, kto doteraz vnímal geometriu ako vedu náročnú pochopí, že v jednoduchosti je KRÁSA. Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme  na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov. Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.  

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Didaktické hry na šachovnici - Žilina 17.4.2020 16:00 - 19:00

Prostredníctvom didaktických hier sa zameriame na rozvíjanie logického myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické myslenie. V rámci rozvoja geometrických predstáv sa sústredíme na orientáciu v priestore, poznávanie geometrických útvarov a na zoznamovanie sa s problematikou merania dĺžky. Predstavíme vám hry, ktoré si vyžadujú aktívne konanie dieťaťa, podporujú komunikáciu a simulujú sociálne procesy. V hrách sa uplatňujú algoritmické metódy. Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga.  Zaradíme  na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov. Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní - Kunerad 22.4.2020 16:00 - 20:00

Cieľom workshopu je ponúknuť možnosti praktického využitia ľudových hier a tancov v bežnom živote školy, prípadne ako inšpiráciu pri tvorbe programov pre rodičov a verejnosť. Predstavíme si tradičné metodické postupy pri práci s rytmom, melodikou, priestorovou orientáciou. Venovať sa budeme tancu v páre, s rekvizitou a využitiu tanečných motívov na stimuláciu hudobnej a pohybovej pamäte, vytvoríme si tanečnú choreografiu. Oboznámime sa, akou jednoduchou  prirodzenou formou prostredníctvom tanca a spevu utvárať pozitívny vzťah detí k svojmu regiónu a krajine. Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre predpimárne vzdelávanie, vychovávateľ ŠKD, CVČ Metodická príručka pre učiteľov materských škôl a vychovávateľov – Ľudové pásma pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Účastníčka dostane certifikát o absolvovaní zážitkového workshopu. Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme  na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov. Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.   Napísali nám účastníčky workshopu: V čom konkrétne ti pomohlo odborné vzdelávanie? - zorientovala som sa v téme ľudové prvky a získala som nový pohľad na metodickú prípravu; - vedieť sa zorientovať vo výbere tančených prvkov a ich zhrnutie do choreografie; - zorientovať sa v literatúre, možnosti využitia prírodného materiálu v aktivitách; - ako postupovať pri nácviku ľudových tancov, spôsoby využitia rytmizácie pri speve ľudových piesní; - nadchnúť sa pre folklór; správne vnímanie rytmu, nadobudla som nové skúsenosti z folklóru, pohybu a ako využiť rekvizity; Odporučil by si vzdelávanie? - všetkým povinne, som presvedčená, že takto podaná problematika sa jednoducho "zíde" každej učiteľke; - určite, veľmi detailne vysvetlná metodika vedenia detí; Čo bol pre teba AHA moment? - že s deťmi sa treba hrať a nie ich nasilu cvičiť choreografiu; - ... že prvky z tanečných choreografií môžem využiť aj zdravotných cvičeniach a iných vzdelávacích aktivitách; - ...že sa dá s takou rôznorodou skupinou učiteliek vytvoriť za tak krátky čas choreografia; Čo by si odkázal INŠPIRÁCIÍ a lektorke? ... že cez jednoduchú báseň, vyčítanku môžem zrealizovať vzdelávaciu aktivitu až po pieseň a tanec; - Ďakujem za príjemne a motivačne strávené chvíle s lektorkou, ktorá do vzdelávania iných pedagógov dáva kus seba a hlavne svoje srdce; - ... že lektorka je úžasná a obdivujem jej energiu a som vďačná, že sa niekto venuje tejto téme; ... Lektorka ma nadhcla pre Ľudový tanec s deťmi;

25,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Počet položiek:
{{ cart.productsCount }}ks
Spolu:
{{ cart.totals.total }}
Zobraziť košík
#EDU DAY

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

 

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Ja a svet okolo mňa – naplno v prúde, alebo nechaj sa viesť - Piešťany

Krásna veta „Jednoducho nechaj osla, nech stojí!“, alebo“ Loď s dvoma kapitánmi napreduje rovnako zle ako keby nemala žiadneho kapitána.“ nám predstaví ...

Ďalšie videá
Instagram @inspiracia.live