Nákupný košík
{{ cart.productsCount }}
položky:
položka:
položiek:
{{ cart.totals.total }}

Referencie

Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka ZŠ

 • Výborná organizácia, vedomostne na veľkej úrovni pani lektorka, ochotná, ľudská, skvelé vzdelávanie, ktoré ma ďalej motivovalo vydržať pri práci s deťmi - účastníčka vzdelávania Senica.
 • AHA moment - prišla som na to, že mnohé veci sa dajú robiť inak, lepšie, a tak aby to bolo prospešné hlavne deťom - účastníčka vzdelávania Senica.
 • AHA moment - pochopenie explicitných a implicitných otázok - účastníčka vzdelávania Senica.
 • Uvedomila som si, že aj so žiakmi C variantu je možné vytvoriť takýto jednoduchý a pekný materiál - účastníčka vzdelávania Trnava.
 • Lektor, ktorý je na to školený, odovzdával informácie spôsobom, ktorým sme ľahko rozumeli - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Veľmi motivačné a prínosné vzdelávanie super atmosféra, príjemná a milá lektorka - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Hravou formou prebiehalo celé vzdelávanie ako deťom priblížiť a spestriť vzťah ku knihe - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • AHA moment - ako najlepšie naučiť deti za rozdielu rozprávky a poviedky - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Pokračujte prosím, bolo to úžasné, posunúť to na všetky pedagogické fakulty - účastníčka vzdelávania Skačany. 
 • Škoda, že som o tejto možnosti nevedela skôr, využívala by som ju už dávno - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Ako začinajúcej učiteľke mi aktualizačny program ponúkol nové a užitočné nápady, rady, prostredníctvom ktorých môžem kvalitnejšie a iným spôsobom viesť žiakov k čítaniu - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Že už deti predškolského veku dokážu takto pracovať s čítaním a písaním - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Uvedomiť si ako jednoducho sa deťom dá vysvetliť rozdiel medzi príbehom a rozprávkou - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Transformácia rozprávky na realistickú poviedku + koľko zábavy sa pri tom dá zažiť - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Lektorky sú odborníčky v tom čo robia a nech v tom naďalej pokračujú - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Vzdelávanie sa mi veľmi páčilo. Obohatilo ma o veľa nápadov - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Program mi pomohol vylepšit prácu s textom na vyučovaní - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Celý program sa niesol v super prostredí a atmosfére s výbornou prednašajúcou - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Získala som ďalšie nové informácie k danej téme, ktoré môžem využívať v praxi - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Na vzdelávaní som sa dozvedela veľa o vzdelávacích podoblastiach, pozerať sa na ciele iným spôsobom, vedieť ich v praxi používať správnym spôsobom - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Robte vzdelávanie ďalej, je to veľký prínos pre účiteľky v MŠ v tom, že je to inovatívne a jednoducho vyvetlené - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • AHA moment - niektoré nápady, ktoré sa používajúv škôlke sa dajú v rôznych úpravách použiť aj v školskom prostredí, na rôznych úrovniach a v rôznych ročníkoch - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • AHA moment - tvorba správne vytvorených otázok k textu rozprávky, poviedky - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • Som rada, že som sa zúčastnila vzdelávania, ktoré rozšírilo môj obzor v oblasti jazykovej komunikácii - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Aktualizačný program mi umožnil pochopiť, ako rozvíjať funkčnú gramotnosť v rámci bazálnej gramotnosti, keď deti ešte nevedia, alebo sa učia čítať a písať; Ako rozvíjať konvencie tlače a knižné konvencie zaujímavou a hravou formou; Áno, odporučila by som; Uvedomila som si, že pri vzdelávaní nieje dôležité, aby pomôcky s ktorými pracujeme boli finančne náročné. Niekedy je lepšie vyvoriť si vlastné pomôcky napr. kniha a podľa nej alebo vďaka nej sa dá urobiť, vytvoriť nesmierne množstvo úloh; Akou jednoduchou cestou "vďaka knižke" môžeme rozvíjať konvencie. Veľmi zaujímavou a hravou formou - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Pomohol mi ľahšie pochopiť tie zložité vzdelávacie oblasti, ktorým som nerozumela. Inak vnímať Jazyk a komunikáciu, čo sa všetko zaujímavé dá robiť a čo nerobiť; Áno odporučila, aby aj kolegyne vedeli deťom uľahčiť vnímanie diel, zážitkov, textov, kníh hravo. Vyvolali vnútorné chcenie dieťaťa, aby deti nenútili do aktivít - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Že ešte stále sa mám čo učiť, aj keď mám 30 rokov praxe - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Vzdelávanie ma zmotivovalo k tvorbe knižky s mojimi deťmi. Veľmi sa mi páčili ukážky už vytvorených a prezentovaných prediktabilných knižiek; Vzdelávací program bol zaujímavý, podnetný, perfektne prezentovaný. Veľa názorných ukážok a didaktických pomôcok; Ako sa dá v spolupráci hravou formou vytvoriť knižka. Jednoducho a zrozumiteľne deťom vlastne vysvetliť čo je rozprávka a čo poviedka - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Ako sa dá primeraným spôsobom vysvetliť deťom rozdiel medzi poviedkou a rozprávkou - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Pochopiť význam funkčnej gramotnosti, hlavne v MŠ. Naučiť sa tvoriť knihy s aplikačnými úlohami; Samozrejme odporučila, pretože toto nieje moje prvé vzdelávanie cez  Inšpiráciu a so všetkými som veľmi spokojná; Samotný proces celého vzdelávania, získané informácie a ich použitie vo výchovno-vzdelávacom procese - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • V objasnení pojmov súvisiacich s teóriou z jazykovej oblasti uvedenej v ŠVP. Nadobudla a rozšírila som si prax o ďaľšie zaujímavé aktivity pre rozvoj jazykových spôsobilostí - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Najväčší AHA moment bol pre mňa, ako ľahko sa dajú deťom vysvetliť žánre prózy - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Bolo to veľmi podnetné, už sa teším, ako to budem aplikovať v praxi s deťmi v našej MŠ - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Úžasne pomáha pri prenášaní teoretických  poznatkov v praktickom vyučovaní; Možnosti variácií odpovedí, pri riešení rôznych aktivít. Nová technika, s ktorou som sa ešte nestretla - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Určite áno, zmeny vo vyučovacom procese a  a samoštúdium učiteľov nahradí váš vzdelávací program; Ako zamestnám žiakov na hodine v skupine alebo vo dvojici, kým žiaci čítajú v šlabikári - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Čo sa vlastne dá realizovať už pri najmenších deťoch, výborná odborná znalosť lektorky, klobúk dole a skvelý prístup - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - uvedomiť si význam niektorých výkonových štandardov zo ŠVP pre MŠ - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - ako prerobiť rozprávku na poviedku - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • Odporučila by som vzdelávanie kvôli vzácnym odborným radám a praktickým úlohám - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - ako efektívne sa dá využiť vytvorená prediktabilná knižka na rôzne predmety na prvom stupni - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves

 

Tanec v materskej škole s úsmevom - ZIMA

 • Pomohlo mi naštartovať oblasť, ktorá je pre mňa náročná. Mám medzery  v hudobnej výchove. Poptrebovala by som dostať všetko na papier, aby mi to neodfúklo. -  účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • AHA moment - ako jednoducho sa dá prepojiť pohyb a hudba, že netreba hľadať zložité veci, ale ísť po tom čo je deťom úplne automatické - účastníčka vzdelávania Bytča.
 • To čo som považovala za náročné ako choreografia moderného tanca je v podstate jednoduchá záležitosť - účastníčka vzdelávania Bytča.
 • Veľká vďaka za motiváciu, množstvo nových nápadov. Bolo to pre mňa inšpiratívne a taktiež to bola pre mňa psychohygiena vďaka vašej pozitivite - účastníčka vzdelávania Bytča.
 • Vzdelávanie mi pomohlo inak vnímať hudbu a dokázať pracovať s ňou - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • Nové nápady, námety, obohatenie edukačných činností. Odporučila - práve pre inováciu vo vzdelávaní; že vzdelávania pre učiteľov nemajú byť o teórii ale o praxi, praktických ukážkach; výborná práca s ľuďmi, hlasová kultúra a vystupovanie na vysokej úrovni - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • Ako v základoch učiť deti rytmizáciu, tvorbu tancečnej choreografie, hre na hudobnom nástroji; Zážitkový workshop je vždy efektívnejší - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • V úžasných nápadoch a inšpiráciách - naozaj si zaslúžite názov INŠPIRÁCIA - účastníčka vzdelávania Nové Mesto nad Váhom.
 • Pomohlo mi posunúť sa o veľký kus dopredu v tejto oblasti - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.
 • Workshop mi priniesol množstvo nápadov ako pracovať s deťmi v oblasti hudobnej výchovy - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.
 • Bol to naozaj zážitkový workshop plný radosti a inšpirácie - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.
 • Na lepšom worshope som ešte nebola. Z lektorky je cítiť, že ju to baví a žije tým - účastníčka vzdelávania Kysucké Nové Mesto.

 

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku

 • Oboznámila som sa s novými spôsobmi rytmizácie, s novými tanečnými rekvizitami a hudobnými nástrojmi - účastníčka vzdelávania Prievidza.
 • Veľmi sa mi páči štýl vedenia kurzu, pestrosť, živosť, možnosť tvorivosti, slobody rozhodovania sa - účastníčka vzdelávania Prievidza.
 • Efektívne a veľmi zaujimavé vzdelávanie, plné nových metód a foriem, veľmi využiteľné v praxi - účastníčka vzdelávania Prievidza.
 • Ste super, chcem chodiť na vaše vzdelávanie naďalej - účastníčka vzdelávania Žilina. 
 • Ďakujem veľmi pekne za takýto excelentný zážitok, pani lektorka skvelá žena, ktorá pripravila veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom vzdelávanie - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Aktivity s fóliou aj napriek tomu, že rada volím nové metódy a formy činnosti, túto techniku som nepoznala - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Množstvo nápadov, ako naučiť rytmus, ako správne počúvať hudbu, využitie jednoduchých materiálov na rytmizáciu - účastníčka vzdelávania Košice.
 • V dnešnej dobe sa hudobná výchova potláča na ZŠ, zistila som, ako zábavne sa dá vyučovať - účastníčka vzdelávania Košice.
 • Skvelý prístup, program, uistenie v oblasti, kvôli ktorej som sa sem prihlásila - účastníčka vzdelávania Motešice.
 • Lektorke patrí veľké ďakujem! Len mi je ľúto, že som začínajúci učiteľ a už teraz nás brzdí riaditeľ zúčastňovať sa takéhoto vzdelávania, pretože úprimne, toto mi dalo oveľa viac ako vysoká škola - účastníčka vzdelávania Motešice.
 • Vzdelávanie mi dalo iný pohľad na tvorbu tanca, na iné premýšľanie nad rytmom. Celkovo nový pohľad na hudbu, tvorbu tanečných aktivít - účastníčka vzdelávania Motešice.
 • Veľmi rada ho odporúčam, pretože to bol pre mňa neskutočný zážitok a veľa som sa naučila - účastníčka vzdelávania Stará Ľubovňa.
 • AHA moment - práca s deťmi dokáže byť neskutočná zábava vďaka krásnym aktivitám - účastníčka vzdelávania Stará Ľubovňa.
 • Som nabitá množstvom nových aktivít, ktoré sú prínosné do práce s deťmi a nie len na rytmiku a tanec, ale aj na sústredenie sa detí - účastníčka vzdelávania Stará Ľubovňa.
 • Lektorka vie veľmi dobre zmotivovať ľudí a je stvorená pre túto prácu - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • AHA moment - rytmizácia a jej využitie v edukácií - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • Veľký zážitok, že wau, toto som očakávala od školenia, nie len neustále písať, počúvať prednášky, ale prakticky to realizovať - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • Vzdelávanie ponúklo veľa zaujimavých aktivít. Všetky sa dajú použiť v praxi - účastníčka vzdelávania Nitra. 
 • Vzdelávanie mi pomohlo spoznať rôzne varianty rytmizácie, choreografií a rôznych aktivít pre deti; Určite by som ho odporučila každej pani učiteľke a hlavne začínajúcim; Najväčší AHA moment práca s fóliou (vlny) + relaxácia; Lektorka veľmi pekne ďakujem za cenné rady a inšpirácie; Ide o vzdelávanie, ktoré mi spríjemnilo sobotu a vôbec neľutujem ani čas ani peniaze čo som do vzdelávania vložila - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Malo to začiatok aj koniec, prehľadný obsah, zrozumiteľne podaný, práca, ktorá má zmysel -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Sú vynikajúce, vôbec neľutujem, že som tu bola. Určite by som mala záujem aj o ďaľšie podobné vzdelávania. Naozaj lektorka skvelá, vidno, že ju práca baví a hlavne, že má všetko odskúšané aj v praxi -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Pomohol mi uvedomiť si správny postup pri nácviku rôznych choreografií; Vzdelávací program bol náročný, zábavný, inšpiratívny a určite by som ho odporučila aj druhým pedagógom -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Využitie maliarskej fólie pri hrách, stuhy z organzy a využitie rytmických nástrojov -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Že aj z jednoduchých pohybov sa dá vytvoriť veľmi efektná choreografia. A že dávam málo priestoru deťom pri tvorbe choreografií -  účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Pomohol mi ako sa mám ďalej zlepšovať, ako hravo pracovať s deťmi, ako používať rytmizovanie, ako umožniť deťom sa realizovať vlastnými nápadmi. Pomohli mi ukážky rôznych pomôcok -  účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • V nápadoch kultúrnych vystúpení, hlavne s využitím hudby; Samozrejme by som odporučila. Bolo to vzdelávanie dynamické, zábavné, pútavé. Konečne som nemusela zapísať pol zošita -   účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 
 
Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku
 • Jednoznačne by som odporučila vzdelávací program, hlavne kvôli množstvu nových informácií, ktoré môžeme uplatniť pri práci s deťmi -  účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Rozšírila a spestrila som si svoje vedomosti, uvedomila som si ako veľmi sa dá ísť do základov a deti z toho budú unesené. Mala som úžasný pocit, pretože som mohla byť znovu dieťaťom - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • Pedagóg, často pracuje v stereotype, a tento workshop mi priniesol nové obohatenie a nápady, ktoré môžem robiť s deťmi, na čo sa už veľmi teším - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • AHA moment - najviac ma prekvapili pomôcky, akými sa dá deťom ukázať matematické úlohy - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • Uvedomila som si, že všetky hračky v triede môžem použiť na matematike - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • AHA moment - že matematika je aj tam kde by som ju vôbec nehľadala - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • Tým, že sme mali konkrétne vysvetlené a ukázané rôzne metódy ako zakomponovať matematiku do aktivít, sa to zábavnou formou dostalo do pamäte - účastníčka vzdelávania Trnava. 
 • AHA moment - práca s programovateľnými hračkami - účastníčka vzdelávania Trnava.
 • Bolo to veľmi inšpiratívne a naučila som sa veľa nových pojmov a dostala veľa nových inšpirácií - účastníčka vzdelávania Trnava.
 • Uvedomila som si, že i jednoduché predmety v triede sa dajú využiť v súvislosti s rozvojom matematických predstáv - účastníčka vzdelávania Domaniža.
 • Vo všetkom, veľmi dobre spracovaná lekcia, pre mňa ako začínajúcu učiteľku - účastníčka vzdelávania Domaniža.
 • Zatiaľ úprimne najlepšie vzdelávanie, z ktorého si odnášam mnoho inšpirácií - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • Odporúčam aj iným pedagógom, aby si tiež oživii svoje portfólio - účastníčka vzdelávania Prešov.
 • S inšpiráciou som už na 4 vzdelávani a všetky sú veľmi poučné, hlavne aplikovateľné do praxe - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Človek získa iný pohľad na zdanlivo známu oblasť - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • AHA moment - Tangram je v niektorých prípadoch tak náročný, že ani po 10 minútach ho nedokázalo zložiť 5 dospelých - účastníčka vzdelávania Tvrdošín. 
 • AHA moment - to, že matematika nie je vôbec taká ťažká ako sa zdalo a to, že je súčasťou môjho každodenného života - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Odporúčam práve kvôli veľkému množstvu aktivít, vďaka ktorým som sa zlepšila v spôsove chápania prepájať matematiku s praktickými vecami v živote - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Veľmi milá a príjemná prednašajúca a čas tu letel veľmi rýchlo -  účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Nestačila som sa čudovať ako zaujímavo sa dá učiť matematika, čiže prekvapilo ma všetko čo som videla a počula - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Tento vzdelávací program bol výnimočne inšpiratívny, zaujímavý a osožný - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • AHA moment - Prechádzať so zatvorenými očami po vyznačenej trase nie je žiaden špás - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Ďakujem za hodnotne strávený čas, za nespočetné množstvo nápadov využitia matematiky - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Je veľkou výhodou, že nám posúvajú poznatky a vedomosti z praxe bez zbytočnej teórie. Lektorky odovzdávajú bohaté skúsenosti - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Program ma inšpiroval a zistila som že, matematika sa nachádza vo všetkom. Konečne môžem začať písať atestačnú prácu z matematiky - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Najväčší AHA moment bol že, deti nemusia pri učení sedieť len pred tabuľou, ale sa pohybovať aj po triede -  účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Vaša práca je obohajúca, má zmysel, pomáha vytvárať - vychovávať deti, ktoré myslia  - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • AHA moment - že matematika nie je len o pracovných listoch, ale dá sa ju naučiť aj hravo - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Nerada som učila matematiku, ale teraz už budem rada - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Vďaka programu si viem uvedomiť, že možem premeniť na matematiku akúkoľvek aktivitu a činnosť počas dňa - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Vaša práca je veľkým prínosom pre veľkú a širokú verejnosť pedagógov - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Program bol akčný, plný pohybu, pohody a zábavy - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Vynikajúco organizačne aj obsahovo zvládnuté prezentovanie - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • AHA moment prišiel pri práci so štvorčekovou sieťou a jej mnohoraké využitie - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Otvoril sa mi lepší obzor v tejto oblasti, zistila som, že matematika môže byť zábavná a nejde iba o počítanie - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Zhudobnenie číselných riekaniek a učenia sa pohybom; všetko v matematike preniesť do pohybu a hry; prebádanie matematiky s každou vzdelávacou oblasťou v učení - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Sú to nové zaujímavé aktivity, nový pohľad  na každodenne realizované aktivity s deťmi; rozšírila som si svoje pedagogické kompetencie - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Získala som väčší rozsah pri plánovaní  matematických predstáv pri práci s deťmi, veľa podnetov a milá lektorka - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Učiť matematiku z bežných situácií, nájsť ju v realite tu a teraz, vyvodiť z básne - účastníčka vzdelávania Veľký Krtíš.
 • Skvelý spôsob ako využiť aj hračky z bežného prostredia detí a vymyslieť zaujimavú činnosť, ktorá je prínosom nových informácií - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 

Rozvíjanie fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka základnej školy.

 • AHA moment - že nestačí len vytlieskavať pri slabikovaní, ale má to svoj postup, kroky a je potrebné to všetko ďalej rozvíjať - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Nikdy som nemala ešte takto vysvetlenú prácu s deťmi, ako je možné na jazykovej výchove takto pracovať a naučiť ich od jednoduchého k zložitejšiemu - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Vzdelávanie mi pomohlo pochopiť viac do hĺbky fonologické uvedomovanie a pani lektorka nás naučila zaujímavé aktivity a aplikácie do praxe - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • AHA moment - hneď som si vedela predstaviť dané aktivity u mňa v triede - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • AHA moment -  zviditeľniť slabičnú štruktúru tak, aby zostala v predstave dieťaťa viditeľná - účastníčka vzdelávania Bratislava
 • Veľmi sa mi Váš spôsob vedenia  vzdelávania páčil. Praktické ukážky sú  super - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Dozvedela som sa o tvorbe prediktabilných kníh, povzbudila ma, že aj deti predškolského veku bez zjavného talentu môžu byť dobre pripravené na čítanie - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Lektorka bola veľmi príjemná, zrozumiteľná. Čas, ktorý som venovala vzdelávaniu stál za to - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Naučila som sa nové motivačné hry a cvičenia, pomohol mi komplexnejšie pochopiť fonologické uvedomovanie si u detí - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Vysoko fundovaná lektorka, ktorá odovzdala cenné informácie, ako skvalitniť vzdelávací proces v MŠ. Zároveň veľmi ľudská a príjemná - účastníčka vzdelávania Púchov. 
 • AHA moment, že dieťa môže aj na pohľad nudné hláskovanie a slabíkovanie vnímať ako zábavné - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Uvedomila som si čo všetko ešte neviem, že celý život sa učteľ musí profesionálne rozvíjať, ak chce odovzdať plnohodnotné základy čítania - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • AHA moment, že vzdelávanie je dôležité v každom veku - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Zaujala ma informácia, že je lepšie deti učiť najskôr slabiky tlačených písmen a až potom písané písmená - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Veľa vecí, ktoré človek robí, robí občas neuvedomele. Pomohlo mi to viac sa zamerať na uvedomenie si práve týchto vecí a či to robím správne  - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • AHA moment - videla som naživo a stretla som sa osobne s obľúbenou lektorkou o ktorej som dovtedy len počula a využívala jej odbornú literatúru - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Program mi pomohol usporiadať si vedomosti z oblasti fonologického uvedomovania a nájsť inšpirácie na nové aktivity - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • AHA moment bol v tom že, jednoslabičné slovo je najťažšie na slabikovanie pre deti - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • Ďakujem za zmysluplné vzdelávanie, ktoré ma veľmi obohatilo a získané poznatky budem určite aplikovať - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • Zaujimavá prezentácia, jasne a zrozumiteľne podaná - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Je to veľmi obohajúce, naučia sa možnosti ako využiť slabikovanie v praxi - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Vzdelávaním som si ujasnila konkrétne činnosti práce s deťmi - postupnosť, diagnostikovanie fonologického myslenia - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Okrem dobre vysvetlených teoretických poznatkov aj mnoho praktických činností - účastníčka vzdelávania Dubnica nad Váhom.
 • Veľmi dobrá atmosféra, množstvo nových zaujímavých informácií, veľa praktických činností, aplikovateľných do výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ; Milé lektorky; Veľmi pekne ďakujem za ústretovosť pri zorganizovaní vzdelávania v MŠ Tvrdošín; Teším sa na ďaľšiu spoluprácu - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Určite áno, odporučím aj učiteľom 1.ročníkov, skvelá pomôcka pri deťoch so ŠVVP - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Slovíčko "lešenie" a jeho význam - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • AHA moment - Aké medzery mám v jazykovej výchove - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Všetkým pedagógom, aby každý jednoduchšie pochopil nový ŠVP "Jazyk a komunikácia"; Je veľmi dobrá postupnosť "lešenie" pri jazyku, ako veľmi jednoducho a hravou formou priblížiť  deťom náš rodný jazyk - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Zistila som, že interaktívnej steny sa nemusím báť a pri nahrávaní sa udeje veľa zábavy; Určite pokračujte aj ďalej. Vaše vzdelávania sú inšpirujúce a vždy sa na nich naučím veľa nového  a všetko môžem využiť vo svojej praxi - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Určite áno. Vzdelávanie bolo predovšetkým prínosom pre rozvoj profesijných kompetencií učiteľa slovenského jazyka pre MŠ; Postupnosť vo vnímaní fonologického uvedomovania a fonologických procesov  u detí  a jej dôležitosť v predprimárnom vzdelávaní - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Áno, výborný výklad a veľa materiálu  k edukačným aktivitám - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Áno, minimálne kôli tomu, aby sa naučili a videli iné/nové spôsoby pri slabikovaní, hláskovaní; Že aj na prvý pohľad jednoduché slabikovanie až také jednoduché nieje a existuje veľa spôsobov, ako deti zábavne a formou hry naučiť - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Veľmi mi pomohlo v oblasti Jazyk a komunikácia. Osvojila som si nové formy a metódy pri čítaní s porozumením; Najväčším momentom boli pre mňa slabikové mištičky, ich používanie. Využitie včielky Bee-Bot v jazykovej oblasti - účastníčka vzdelávania Smolenice.
 • Že je to super školenie a lektorka vie o čom rozpráva (zaujímavo, pútavo, odborne) - účastníčka vzdelávania Smolenice. 
 • Áno. Jasné informácie, teoretická časť preformulovaná do ukážok a vyskúšanie si v praxi, v úlohách a zadaniach - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Určite áno, tento program by mali absolvovať všetci vyučujúci v MŠ a na 1. stupni ZŠ - POVINNE; Bolo to inšpiratívne a inšpirujúce. Brala by som viac takýchto školení - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Odporučila by som to každej učiteľke, aby získala skutočnú - nie iba intuitívne predstavu o dosahovaní cieľov a výsledkov s deťmi vo výchovno-vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Aktivity na stavbu lešenia pri čítaní v 1.ročníku ZŠ boli výborné, zaujímavé a v 1.ročníku ZŠ ich určite použijem; Výborné prepojenie teoretických východísk s praktickými činnosťami veľmi oceňujem. Prajem veľa úspechov - účastník vzdelávania Žilina.
 • Áno, zdokonaliť sa v praxi a pomôcť žiakom nielen pri slabikovaní, ale i pri iných činnostiach potrebných pre ich rast; Množstvo vecí sa dá zrealizovať s deťmi už v MŠ a tým lepšie pripraviť žiakov do 1. ročníka ZŠ - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Koľkými možnosťami sa dá aplikovať podoblasť fonologické uvedomovanie do edukačného procesu. Nové informácie o slabičnej schéme a možnosti využitia Bee Bot - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Hry na rozvoj fonematického uvedomovania sa dajú rozvíjať počas všetkých aktivít detí v MŠ - účastníčka vzdelávania Svit.
 • V slabikovej schéme sa určujú dlhé slabiky - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Takéto vzdelávanie mi veľmi pomáha v mojej práci, nakoľko som začínajúci pedagóg - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Perfektná a príjemná atmosféra, úžasné prevedenie teórie do praktických príkladov, milé vystupovanie, úžasná spolupráca - účastníčka vzdelávania Svit.
 • Páčila sa mi tvorba knihy, veľmi super nápad, ktorý určite využijem - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Áno, bolo to veľmi trefné, pre mňa veľmi prínosné ako momentálne pracovať  v správnom postupe, s veľmi dobrými novými nápadmi - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Určite áno, priala by som si, aby všetky vzdelávacie programy boli takéto, inšpirujúce a rozvíjajúce moje kompetencie a doporučujem všetkým kolegyniam - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Samotný spôsob ako pristupovať k slabikovaniu; Môžem to robiť inak ako doteraz - účastníčka vzdelávania Skalica. 
 • Odporučila by som vzdelávanie všetkým kolegom, vychovávateľom a asistentom - účastníčka vzdelávania Tvrdošín, január 2019
 • Obsah vzdelávania mi pomohol ako lepšie naučiť deti hláskovať - účastníčka vzdelávania Tvrdošín, január 2019
 • AHA moment - rozvíjať fonologické uvedomovanie aj hravou formou - účastníčka vzdelávania Tvrdošín, január 2019
 • Páčilo sa mi, že bolo na vzdelávaní vyňaté to najdôležitejšie...., pomôže mi to v mojej praxi. Pani lektorka veľmi dobre vysvetľuje danú problematiku - účastníčka vzdelávania Prievidza, december 2019

 

Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku.

 • AHA moment - keď za necelých 15 minút sme dokázali vytvoriť program - účastníčka vzdelávania Lovinobaňa.
 • Uvedomila som si, že je dôležité pri tvorbe programu hľadať nie len nápady ale i ich pôvod, dbať na súvislosť, význam - tradície - účastníčka vzdelávania Domaniža.
 • Organizátorke odkazujem, že mala šťastnú ruku pri výbere lektorky. Lektorke z celého srdca ďakujem - účastníčka vzdelávania Žilina
 • Vďaka Saške začnem viac do činností zaraďovať naše krásne kultúrne dedičstvo, a to jednoduchou a hlavne hravou formou - účastníčka vzdelávania Čachtice.
 • AHA moment - že od detí niekedy veľmi veľa naraz vyžadujeme - účastníčka vzdelávania Papradno.
 • Konečne mám predstavu o tom, ako by mali vyzerať ľudové piesne a riekanky v MŠ a ich dramatizácia, rytmizácia. Budem môcť teraz ľahšie učiť deti rôzne ľudové piesne - účastníčka vzdelávania Papradno.
 • Zas niečo nové do praxe, čo bez tohto vzdelávania by som nerobila a neuplatňovala v MŠ - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Odporučila by som to učiteľkám, ktoré sa venujú konkrétne ľudovým krôčkom, je to iný pohľad na ľudovky - účastníčka vzdelávania Lipovce.
 • Školenie pri Saške som zažila už 2. krát a neľutujem to. Išla by som určite aj na ďalšie. A AHA moment - že konečne školenie kde sa nesedí a počúva, ale sa všetko prakticky realizuje - účastníčka vzdelávania Lipovce.
 • Workshop mi pomohol uvedomiť si, že aj tanečné kroky sa dajú naučiť hrou. Vôbec to nemusia byť extra zložité kroky. Aj jednoduché vyzerajú super - účastníčka vzdelávania Neporadza.
 • Niekedy menej je viac. Veľakrát pri nácviku choreografie chcem veľa vecí zaradiť, potom sú deti domotané. Mám nové nápady - účastníčka vzdelávania Neporadza.
 • AHA moment - s akou veľkou skupinou sa dá pracovať, s prehľadom, pohybovať sa a tancovať bez zmetkov - účastníčka vzdelávania Košice.
 • Uvedomenie si, že v jednoduchosti je krása. V našej histórií a kultúre je množstvo inšpirácie a bohatstva, ktoré stojí za to podávať ďalej a dbať o to, aby to nezaniklo - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Lektorka je perfektná osoba, ktorá vie čo chce. Super motív, ktorý treba šíriť ďalej, aby sme nezabudli na tie naše zvyky a tradície - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • AHA moment - že sa to celé da robiť krásne spontánne, bez zbytočného stresovania detí účastníčka vzdelávania Košice.
 • Ďakujem organizátorke aj pani lektorke za možnosť zúčastniť sa vzdelávanie tohto druhu a prijala by som aj ďalšie pokračovanie - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • Uvedomila som si, že aj napriek dlhoročnej pedagogickej činnosti veľa vecí neviem a nepoznám - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • Erika je úžasný človek. Skvelou formou nás namotivovala k tancu, novým technikám. Obdivujem jej zanietenosť pre folklór - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • AHA moment - prebudil sa vo mne opäť pocit radosti z hudby, ktorý som v sebe mala - účastníčka vzdelávania Demandice.
 • AHA moment - keď sme z každej hry vedeli rozvinúť ďalšie a ďalšie hry, hlavne spontánné - účastníčka vzdelávania - účastníčka vzdelávania Trenčín.
 • Zdokonalila som sa vo vytváraní pásiem na vystúpenie detí s folklórnou tématikou, ako jednoduchšie naučiť deti kroky, postupy pri vytváraní choreografií - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Program mi dal inšpiráciu pre tanečný krúžok, do ktorého teraz môžem zaradiť foklórne prvky - účastníčka vzdelávania Mojmírovce.
 • Ľudová kultúra zaniká a tento workshop je veľmi efektívny. Treba poukázať pedagógom, ako v tomto modernom svete využívať a zachovať ľudovú kultúru v školstve - účastníčka vzdelávania Mojmírovce.
 • AHA moment - doteraz som si neuvedomila, čo všetko sa dá robiť na ľudovú hudbu - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš .
 • Príjemná a pozitívna nálada. Uvedomila som si ako ľahko sa dajú robiť zmeny v priestore, v kruhu tak, aby deti nechodili stále jedným smerom - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Vzdelávanie mi pomohlo v zdokonalovaní niektorých tanečných prvkoch. Naučila som sa niečo nové, ako jednoducho zostaviť peknú choreografiu - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš .
 • Bol to super čas strávený s novými ľudmi, bola to zábava a relax - účastníčka vzdelávania Liptovský Mikuláš.
 • Odporúčam aj iným pedagógom nakoľko bol robený zážitkovou formou. Nesedeli sme len na stoličke, ale všetko si sami skúsili - účastníčka vzdelávania Bratislava. 
 • Dalo mi viac inšpirácie pre prax v škôlke. Páči sa mi myšlienka, aby nevymizol folklór a ľudové zvyky zo škôl, škôlok - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • AHA moment - aj jednoduché veci sa dajú urobiť oveľa zaujímavejšie a pútavejšie - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Bolo to super. Možnosť vidieť pani lektorku aj priamo pracovať s deťmi, predviesť pásma aj priamy nácvik s určitým počtom detí - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Uvedomila som si, že musím viac zaraďovať ľudové tance vo svojej práci s deťmi a veľa rytmizovať, u menších v každej aktivite využiť nejaký moment - účastníčka vzdelávania Banská Bystrica.
 • Veľmi príjemné stretnutie, kde sme boli ako jedna ,,rodina" - účastníčka vzdelávaia Banská Bystrica.
 • Vzdelávanie odporúčam a to všetkými desiatimi, lepšie vzdelávanie som si ani nemohla vybrať. Lektorka bola plná elánu, nápadov s ochotou pomôcť. Z tohto vzdelávania si odnášam nie len nové poznatky, informácie, spomienky, ale aj nové kamarátky - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • AHA moment, že folklór nikdy nevymizne a dá sa premostiť s každou vzdelávacou oblasťou - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Program ma obohatil v oblasti ľudového folklóru, hlavne aktívne - účastníčka vzdelávania Drienov
 • Ďakujem za príjemné, poučné, tvorivé, ľudsky a pokorne strávené chvíle spomienkami na slovenskú tradíciu - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Uvedimila som si vzácnosť našich ľudových tradícií a to, že nesmú ustupovať rýchlosťou dnešnej doby - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Keďže som úplný folklórny laik, tak mi to pomohlo úplne vo všetkom. Čas ubehol veľmi rýchlo - účastníčka vzdelávania Drienov.
 • Pri týchto ľudových hrách sme sa stali deťmi. Niekedy od nich chceme zbytočne veľa. Mali by sme deti naučiť rytmus - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Program ma obohatil o nové skúsenosti ako môžem s deťmi robiť rôzne pásma na ľudovú nôtu - účastníčka vzdelávania Kežmarok
 • Viem sa lepšie a nápaditejšie pripravovať na rôzne vystúpenia. Hľadať súvislosti tam, kde som a s čím pracujem. Odľahčiť všetko, nezabudnúť byť dieťaťom a vnímať pri tvorbe ich aspekt - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Robte svoju prácu i naďalej takto s nadšením, má to význam. Aj malé veci dokážu byť veľké. Niektoré dokonca dokážu naplniť celé srdce - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Program ma utvrdil v tom, že folklór do MŠ patril a patrí. Do budúcnosti je potrebné aby sme túto našu kultúru odovzdávali už tým najmenším - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Celý program bol pre mňa ako AHA moment, s ľudovkami som nemala v MŠ žiadnu skúsenosť a teraz mám plno nápadov - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Určite by som vzdelávací program odporúčala. Bolo zaujimavé sledovať, ako jednoduchá báseň, či riekanka môže byť obohatená prvkami ľudovej kultúry - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
 • Toto vzdelávanie bola úžasná zábava plná tvorivosti. Lektorka bola milá, priateľská, pozitívna, ale hlavne inšpiratívna - účastníčka vzdelávania Kežmarok.
Obchod Odporúčame Edu Day
Prírodné javy a technika hrou - Prešov

Cieľom workshopu bude objasnenie problematiky rozvoja prírodovednej a technickej gramotnosti na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania dieťaťa o svete, ktorý ho obklopuje. Na konkrétnych príkladoch aktivít využijeme okrem bežných pomôcok a materiálov aj pokusné súpravy pre materské školy – voda, vzduch alebo magnetizmus. V aktivitách bude učiteľka v role zvedavej a bádajúcej osoby. Budeme prakticky realizovať aplikáciu vzdelávacích štandardov do praxe, kde je možné dosiahnuť inovované ciele implementované pri poslednej zmene do Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda. Každá účastníčka dostane  certifikát o absolvovaní workshopu.

25,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Ja a svet okolo mňa – naplno v prúde, alebo nechaj sa viesť Piešťany 20.2.2020 13:00 - 17:00

Zážitkový workshop pre malých aj veľkých. Emocionálnu výchovu u detí predškolského veku je možné stimulovať aj prostredníctvom zmysluplných aktivít, ktoré deti vedú k prežívaniu rôznych emócií, k ich vnímaniu a reflektovaniu. Takýmto spôsobom sa deti môžu postupne naučiť svoje emócie poznávať, rozlišovať, orientovať sa v tom čo pre nich tá ktorá emócia znamená a ako ich môžu prijateľne prejavovať. Obsahom zážitkového workshopu sú práve takéto aktivity, ktoré majú preventívny, stimulačný či rozvíjajúci charakter. Krásna veta „Jednoducho nechaj osla, nech stojí!“, alebo“ Loď s dvoma kapitánmi napreduje rovnako zle ako keby nemala žiadneho kapitána.“ nám predstaví jednoduché pravidlá života, v ktorých sa ľahšie zorientujeme cez príbehy. Bezpečie - Môj dom, môj hrad Pomoc druhým - Urob si svoju hojdačku Správne rozhodnutia - Fridolín a moje starosti Spolupatričnosť - Loď pre Flo a jej rodinu Trpezlivosť - Ako počúvať srdcom bez slov Dôvera - Zázračný náramok Pravidlá, rešpekt - 12 veľkých umelcov Filipy Na workshope sa „stretneme“ v aktivitách  s dôverou, láskou, strachom, priateľstvom, pokojom, časom, počúvaním seba, starostlivosťou o ostatných... Poplatok zahŕňa aj potrebný pracovný materiál.

30,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čísla a vzťahy - Kocky cukru - Raková 21.2.2020 13:00 - 17:00

Cieľom workshopu bude rozvíjať matematické myslenie a kompetencie nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa.Základný rozvoj logického myslenia, pochopenie čísel a ich konkretizácia, jednoduché operácie s číslami, orientácia v priestore a rovine, najjednoduchšie geometrické útvary a ich porovnávanie a meranie. Cez hru zistíme, že MATEMATIKA JE ÚŽASNÁ.Budeme pracovať rôznymi metódami, ktoré zabavia a zapoja každého účastníka.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní - Čadca 24.2.2020 09:30 - 13:30

Cieľom workshopu je ponúknuť možnosti praktického využitia ľudových hier a tancov v bežnom živote školy, prípadne ako inšpiráciu pri tvorbe programov pre rodičov a verejnosť. Predstavíme si tradičné metodické postupy pri práci s rytmom, melodikou, priestorovou orientáciou. Venovať sa budeme tancu v páre, s rekvizitou a využitiu tanečných motívov na stimuláciu hudobnej a pohybovej pamäte, vytvoríme si tanečnú choreografiu. Oboznámime sa, akou jednoduchou prirodzenou formou prostredníctvom tanca a spevu utvárať pozitívny vzťah detí k svojmu regiónu a krajine. CIEĽOVÁ SKUPINA: učiteľ MŠ, ZŠ prvý stupeň, ŠKD, CVČÚčastníčka dostane certifikát o absolvovaní zážitkového workshopu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Vesmír - Žilina 26.2.2020 16:00 - 20:00

Deti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Na workshope vyskúšate zmysluplné aktivity a prebádame vesmír.Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.• Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.• Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovedných a astronomických schopností v budúcom období?• Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivé súčasti oboch gramotností? Cieľová skupina: učiteľ MŠ, ŠKD, CVČÚčastníčka workshopu dostane pracovné listy a certifikát o absolvovaní zážitkového workshopu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Počet položiek:
{{ cart.productsCount }}ks
Spolu:
{{ cart.totals.total }}
Zobraziť košík
#EDU DAY

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa ženú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Vzdelávací program - Mojmírovce február 2019

Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku.

Ďalšie videá
Instagram @inspiracia.live