Nákupný košík
položky:

Doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD.

Lektorka

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  Vo svojej publikačnej a výskumnej činnosti sa venuje didaktike matematiky, digitálnym technológiám vo vyučovaní a vyučovaní matematiky, teórii testov a testovania, e-testovaniu, e-learningu a štatistickým metódam v kvantitatívnom výskume. Je autorkou viac ako 80 publikácií (vysokoškolských učebníc, vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch, vedeckých zborníkoch, monografiách, učebníc pre základné a stredné školy, skrípt a učebných textov).  Má skúsenosti s lektorovaním aj garantovaním viacerých programov ďalšieho vzdelávania učiteľov v rámci Metodicko-pedagogického centra, bola garantom viacerých projektov v rámci Slovenska aj v zahraničí. 

Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Ľudové pásma pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Metodická príručka pre učiteľov materských škôl a vychovávateľov – Ľudové pásma pre deti predškolského a mladšieho školského veku.V metodickej príručke sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvoja ľudového umenia, ktoré sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj počiatočnom primárnom vzdelávaní, a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Hudobná výchova, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami.Metodická príručka ponúka pedagógom a vychovávateľom 4 súvislé ľudové pásma.Húsky, húsky poďte domovKoníčky, koneHry na lúkeZajačik UšiačikKaždé pásmo obsahuje:prvky tvorivej dramatikyľudové piesne zapísané farebným notovým záznamomnácvik jednoduchých tanečných krokovpodrobný popisnákresy tanečných choreografiíMetodická príručka je doplnená o tematické riekanky, vyčítanky, zvolávačky, zaháňačky, prekáračky a detské hry. Všetko spracované v logických celkoch. Metodika Vám uľahčí priniesť do výchovno-vzdelávacieho procesu i tvorby programov hravosť, pestrosť, kontinuálnosť a zoznámi deti so zaujímavými prvkami našej slovenskej ľudovej kultúry. Elektronická verzia, PDF formát A4Vydavateľstvo: INŠPIRÁCIAAutorka: PaedDr. Alexandra KurucPočet strán: 40 stránRok vydanie: 2019ISBN: 978 - 80 - 99910 - 01 - 1 

19,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Aj malé nôžky vedia urobiť veľké divadlo - zážitkový webinár 10.8.2020 17:00 - 19:00

ONLINE – Aj malé nôžky vedia urobiť veľké divadlolektorka Alexandra Kuruc10.  augusta 2020 v čase: 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, vychovávateľ ŠKD a CVČ, rodičcertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Popis vzdelávacej hodinyAktivity a činnosti:hry a cvičenia pre zdravé nôžky, tvorba maňušiek z ponožiek, tvorba rozprávky o nôžkach - Ako pravá stretla ľavú; tvorba asociácií.Prosím pripravte si pomôcky: karimatka alebo iná podložka, 2 ponožky rôznych farieb, tenisová loptička, tavná pištoľ, bombuľky, malé polystyrénové guľky, farebné chlpaté drôtiky, malé klbko vlny, gombíky, kancelársky papier, nožnice, čierna centofixa.Po ukončení webinára – v nasledujúcich dňoch vám bude e-mailom zaslaný certifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Muzikoterapia - nasmerujme svoju myseľ na svetlo s hudbou 11.8.2020 18:00 - 20:00

Cieľom je nájsť svoje myšlienky, usporiadať si ich a zamerať ich na to čo Vás pozdvihuje. Cez hudbu budeme pracovať nielen s dospelými, ale aj s deťmi. Zatancujeme si a uvoľníte sa vo vašej obývačke. Hudba robí nás všetkých šťastnejšími. Muzikoterapia – to je atmosféra, ktorá umožňuje bezpečným spôsobom vstúpiť pomocou nástrojov, zvukov a rytmu do sveta dieťaťa. ON-LINE vzdelávanie – Nasmerujme svoju myseľ na svetlo s hudbous lektorkou Marcelou Pospíchalovou11.  august 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ ŠKD a CVČ, špeciálny pedagógcertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí a rozvíjajú ich tvorivosť.Autori hudby L.V. Beethoween, W.A. Mozart nemali ľahký život i napriek tomu nám nechali odkaz, ktorý je zapísaný v ich skladbách. Tak ako oni zvládli náročné obdobia, zvládneme ich aj my a podstatné je držať sa pri zdravom rozume a nestagnovať. Hudba lieči telo aj dušu. Toto je pravda už stáročia.Po ukončení webinára – v nasledujúcich dňoch vám bude e-mailom zaslaný certifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Slovensko, vlasť moja - Čo je rodina, Škôlka, Škola - zážitkový webinár 12.8.2020 17:00 - 19:00

Hlavným cieľom v projekte Slovensko, vlasť moja je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácií v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a  sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti.  Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a historických prvkov. Národné povedomie sa sústreďuje na poznávanie a orientovanie sa v okolí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít  sa deti/žiaci  oboznamujú s kultúrou a spoločenským dianím vo vlasti.ONLINE – Slovensko, vlasť mojalektorka Alexandra Kuruc12. augusta 2020 v čase: 17:00 - 19:00 hod.Čo je rodina, Škôlka, Škola, Spievanky, spievanky  - rytmizácie, hra na farebné hudobné nástroje, hry, tance a tvorba myšlienkovej mapy.Pomôcky: 2 ks baliaci papier, farebné fixky, obrázky alebo fotky členov rodiny, lepidlo, 5 ks kancelársky papier , 1 ks výkres A3, červený a zelený farebný papier. cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD a CVČ, rodičcertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomcena zahŕňa webinár a piesne, ktorú dostanete e-mailom pred začatím webináru.Popis vzdelávacej hodinyHlavným cieľom v projekte Slovensko, vlasť moja je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácií v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a  sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti.  Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a historických prvkov. Národné povedomie sa sústreďuje na poznávanie a orientovanie sa v okolí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít  sa deti/žiaci  oboznamujú s kultúrou a spoločenským dianím vo vlasti.Slovensko, vlasť moja ponúka pedagógom a vychovávateľom 3 vzdelávacie celky:1. Čo je rodina2. Škôlka3. ŠkolaObsahom metodickej príručky sú:tematické, pohybové hry, rytmizácie, hudobno-pohybové hry, tance - choreografie, tvorba myšlienkových máp, výtvarné aktivity, hry a aktivity rozvíjajúce predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť. Neoddeliteľnou súčasťou projektu Slovensko – vlasť moja sú piesne vytvorené priamo k tomuto projektu.  Obsahovou súčasťou sú i inštrumentálne verzie týchto piesní, aby ich vedeli pedagógovia konštruktívne využiť pri aktivitách s deťmi/žiakmi.  Každá pieseň popisuje svoju časť skladačky, ktorou si dieťa/žiak vytvára svoj obraz o svojej vlasti a zároveň si vytvára pocit hrdosti nad tým, že niekam patrí.  

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hravá matematika - Čísla a vzťahy, webinár 18.8.2020 18:00 - 20:00

Rozvíjať matematické myslenie už u detí v predškolskom veku je dôležité. Ako ho môžete podporiť? Matematické myslenie je aj podľa ďalších matematikov našou prirodzenou črtou, ktorú je potrebné rozvíjať hrou, podporovaním zvedavosti dieťaťa a napodobňovaním.ONLINE – Hravá matematika ČÍSLA A VZŤAHYlektorka Marcela Pospíchalová18. augusta 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školycertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Aktivity a činnosti budú zamerané na:základný rozvoj logického mysleniarozvíjanie pozornosti, presnosti, tvorivosti jednoduché operácie s číslamiorientácia v priestore a rovineZaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí. 

25,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
#EDU DAY

S vášňou prinášame inšpiratívne a hodnotné témy, ktoré odhalia a uvoľnia váš potenciál, podporia a rozvinú vaše schopnosti v súkromí aj v práci a umožnia vám mať zo života viac. 
Zážitok, skúsenosť a kvalitný obsah sú tým, čo môžete očakávať od našich workshopov, webinárov, blogov a skvelého tímu spolupracovníkov.

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Zapáľ svoj oheň a nenechaj ho vyhasnúť - Žiar nad Hronom

Ďalšie videá

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.