Nákupný košík
položky:

Kto sme ?

Vzdelávacia inštitúcia, kde sme:

Vytvorili sme priestor pre inšpiratívne - zážitkové vzdelávanie ...

Inšpirácia nám dáva priestor - kreatívne a kvalitne sa vzdelávať

Na stretnutiach otvárame inšpiráciu, ktorá s Vami rastie.

INŠPIRÁCIA - inšpirovať sa navzájom, s radosťou ...


I - inšpiratívna
N - nadštandartná
Š - štýlová
P - precízna
I - inovatívna 
R - racionálna
A - aktivizujúca
C - celistvá
I - inteligentná

Keď človek verí tomu čo robí, rozvinie sa to naplno.

Ponúkame workshopy, webináre, letné školy, edukačný maratón, vzdelávacie videá, prednášky, metodický materíal, odborné publikácie, konferencie, ktoré pre Vás spolu s naším tímom lektorov pripravujeme inovatívne a čo najviac inšpiratívne. 

Ponúkame didaktický obsah k požadovaným vzdelávacím oblastiam, ktorý prezentujú profesionálni a skúsení lektori.

Prinášame Vám inšpiráciu a kreativitu vo vzdelávaní, ktorá je overená v praxi.

Realizovať tento projekt je pre nás v prvom rade o príležitostiach stretnúť úžasných ľudí, od ktorých sa neustále môžeme učiť.

Pretože sme stretli ľudí, ktorí sú inšpiratívni a podnetní a chceme, aby ste ich videli a počuli aj Vy. 

Potrebujeme sa stretávať a zažiť  autentické spojenie, ktoré môže vzniknúť iba vtedy, keď sme spolu fyzicky prítomní. 

Teoreticky ovládame poznatky, ale až keď počujeme, alebo zažijeme príklad iného človeka, to môže byť ten posledný impulz, ktorý nás posunie do toho, aby sme veci nielen pasívne prijímali, ale ich aj aktívne uskutočnili.

Veríme, že si spoločne vytvoríme správnu inšpiratívnu vlnu a skvelú atmosféru.

Vaša INŠPIRÁCIA a Eva Gašparová

 

Obchod Odporúčame Vzdelávacie videá
Video editor - online video kurz

Video patrí medzi médiá, ktoré nás veľmi  intenzívne oslovujú. Nielen preto, že my vnímame svet prevažne vizuálne, ale aj preto, že súčasné technológie sa nám cez video prihovárajú v mnohých podobách. Svet videa, to už nie len Youtube. Svet videa, to už nie sú len naše rodinné dovolenkové videá, na ktoré sadá prach na našich harddiskoch. Video je  takmer všade. Na každej sociálne sieti sa tlačí do popredia.Je dobré, pokiaľ sa v tomto svete budeme orientovať nielen v pozícii konzumenta alebo aj producenta video obsahu. Našťastie sa dnes producentom video obsahu môže stať takmer každý, pretože takmer každý má prístup k nástrojom, ktoré nám video pomáhajú vytvoriť.V tomto mini video kurze sa pozrieme na úplné základy používanie jednoduchého video editora, ktorý sa nachádza vo Windows 10.Obsah● Otvorenie programu ZADARMO ● Vytvorenie projektu ● Prehliadka užívateľského rozhrania ● Príprava mediálnej knižnice ● Základná práca z video súborom ● Vystrihnutie a rozdelenie scény ● Vloženie textu ● Filtre● Vloženie hudby do projektu ● Špeciálne efekty ● Export videa PREČO ŠTUDOVAŤNaučíš sa používať integrovaný  video editor vo Windows 10Naučíš sa pracovať s knižnicou mediálnych súborovNaučíš sa editovať, strihať a exportovať videoNaučíš sa používať špeciálne efektyNaučíš sa pracovať s textom a titulkamiNaučíš sa vytvárať vlastné mini filmy a videáČO ZÍSKAŠPodrobný návod na používanie programu Video Editor

21,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Matematická gramotnosť v škole a za školou. 22.6.2021 18:00 - 20:00

Matematická gramotnosť sa týka matematických predstáv, ktoré sa prelínajú takmer všetkými aktivitami a činnosťami v živote dieťaťa:cvičenie ruky a oka, schopnosť porovnávať, rozkladať, kompletizovať, precvičovať hľadanie a vytváranie zhôd a rozdielov, zoznamovať sa s manipulatívnymi hrami, rozvoj schopnosti porovnávať, rozkladať a skladať.ONLINE - Matematická gramotnosť v škole a za školou.lektorka Ivana Bečvářová22. júna 2021 v čase: 18,00 - 20,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy - prvý stupeň, vychovávateľ, asistent pedagóga, špeciálny pedagógcertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMWebinár bude vysielaný v českom jazyku.

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Mindfulness a puberta – čo ak sa veci nevyvíjajú podľa plánu? Online. 23.6.2021 17:00 - 18:30

Puberta – vzrušujúce, ale pre mnoho detí i veľmi ťažké obdobie. Prechádzajú mnohými zmenami a v tomto období potrebujú veľkú dávku trpezlivosti a dôvery rodičov a dospelých, ktorí ich obklopujú.My všetci, ktorí sa staráme o deti a vychovávame ich, vieme, že je to po všetkých stránkach jedno veľké dobrodružstvo.Udržať pri výchove dospievajúcich rovnováhu medzi otvorenou mysľou a vrúcnym srdcom pritom vôbec nie je jednoduché.ONLINE – Mindfulness a puberta – čo ak sa veci nevyvíjajú podľa plánu?lektorka Bc. Michaela Šišková23. jún 2020 v čase: 17:00 - 18:30 hod.cieľová skupina pedagóg, vychovávateľ, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Na webinári sa naučíte ako:- pozorovať a nehodnotiť- čeliť stresu- prijať krízu s vrúcnosťou- súcitiť so sebou samým- dôverovať svojim deťom a samy sebe- ako správne konverzovať- ale tiež, ako nájsť odvahu priznať si svoje pocitySúčasťou  sú i praktické ukážky, cvičenia zamerané na rozvoj mindfulness pre rodičov, ale i cvičenia venované teenagerom. Tento webinár je určený pre dospievajúcich, ich rodičov, ale tiež všetkých pedagógov, ktorí chcú pomôcť deťom prekonať a zvládnuť toto vypäté obdobie v čo najväčšom kľude a harmónii so samým sebou, ale i so svojím okolím.

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Chcete byť počas leta zdravi a vitálni? 23.6.2021 19:00 - 20:00

Prečo je tak dôležité upraviť si svoje zabehnuté návyky podľa ročných období?Veda o živote - Ajurvéda, nám už tisícročia poskytuje návod, ako žiť v súlade s prírodou a ročnými obdobiami. Keďže sa blíži leto, na tomto workshope si povieme čo môžeme urobiť preto, aby sme zostali vyrovnaní práve počas letnej sezóny.Podľa Ajurvédy, leto so sebou prináša nárast vnútorného ohňa, čo ovplyvňuje naše fyzické telo aj našu myseľ. Zvýšenie vnútorného ohňa sa môže prejaviť ako podráždenosť, hnev, návaly tepla, prekyslenie, rôzne zažívacie problémy, zápalové ochorenia, či bolesti hlavy a migrény. Spoločne sa teda pozrieme na to, aké zmeny v životnom štýle a jedálničku môžeme urobiť pre to, aby sme týmto problémom predišli a cez leto sa cítili svieži a vitálni. ONLINE – Chcete byť počas leta zdravi a vitálni?lektorka Daniela Juričić 23. júna 2021 v čase: 19:00 - 20:00 hod.certifikát s časovou dotáciou webinárapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom 

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 24.6.2021 17:00 - 20:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti osobnostného rastu, sociálnej interakcie, didaktiky, metodológie a nových prístupov vo vyučovaní. Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti a zručnosti v oblasti zážitkového sociálno-afektívneho vyučovania, jeho metodológie a aplikačných možností v edukačnom procese.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.č.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.Recenzie od účastníkov vzdelávania:"Téma je veľmi aktuálna, syndróm vyhorenia postihuje veľké množstvo učiteľov, aj v mojom pracovnom prostredí, preto som odporučila toto vzdelávanie všetkým mojim kolegyniam, ktoré sa ho v značnom počte aj zúčastnili. Ohlas na toto vzdelávanie je veľmi pozitívny! Naďalej ho budem odporúčať nielen kolegyniam, ale aj priateľom a známym na ktorých mi záleží. " "Myslím, že takéto školenie by mali mať aspoň raz za rok všetci učitelia a možno aj zamestnanci v iných oblastiach ako tréning psychickej odolnosti. Ďakujem za výborný návod ako porozumieť vlastným emóciám a ako všetko zvládať ľahšie."   "Všetky online stretnutia boli zaujímavé dali mi rôzne pohľady ako na moju osobnosť a sebarozvoj, riešenie konfliktov či už na pracovisku, medzi deťmi, v kontakte s rodičmi a inými ľuďmi, pohľad na žiakov z hľadiska jednotlivých komunikačných typov, možnosti vyjadrovania emócií a citového rozpoloženia, naučila som sa niečo o práci s rečou tela, dostala som cenné rady ako nevyhorieť. Celé vzdelávanie by som zhrnula vetou, keď je spokojný a vyrovnaný učiteľ, budú s veľkou pravdepodobnosťou takí aj jeho žiaci. A ak nie, tak im aspoň pomôže na tejto ceste.""Videla som príjemných ľudí, ktorí majú podobné alebo také isté problémy s emóciami a komunikáciou. Lektorka bola veľmi príjemná a pocit z nej cez obrazovku bol, že je jedná z nás. Vzdelávanie mi dalo väčší rozhľad v emóciách iných ľudí a pohľad na nich ako na jedinca s výnimočnými schopnosťami meniť sa a zdokonaľovať. Ďakujem za inšpiratívne vzdelávanie. Máte to aj vo vašom názve.""Vzdelávanie bolo nad moje očakávania a som rada, že som mala možnosť stretnúť úžasné žienky na vzdelávaní, ktoré majú rady svoju prácu a chcú sa v nej zlepšovať, a vtom nám pomohlo práve toto vzdelávanie. Zároveň som mala možnosť spoznať úžasného človeka, príjemnú pani Renátku Taligovú.""Strávila som na vzdelávaní príjemné chvíle, boli mi poskytnuté užitočné rady, ktoré využijem vo svojom pracovnom ale i súkromnom živote, a pani lektorka bola neskutočne milá, vzdelaná, ochotná, s radosťou som ju vždy počúvala a určite budem v budúcnosti čerpať z jej materiálov.""Dozvedela som sa tak veľa a pritom sú to veci, ktoré sú našou dennodennou súčasťou, neprikladáme im význam a pritom sú tak dôležité. Vzdelanie mi ukázalo ako mám vnímať samú seba, ako rozvíjať sebakontrolu, seba rozvíjanie, bolo pre mňa prínosom, a viem, že by aj iným takéto vzdelávanie niečo dalo....""Určite by som odporučila toto vzdelávanie aj kolegom, nakoľko som nadobudla množstvo nových poznatkov. Vzdelávanie bolo o nadobudnutí nových vedomostí, ale takisto aj o spoznávaní nových ľudí, povzbudení a skvelej lektorke. Vzdelávanie inšpirácia nikdy nesklame.""Čas na vzdelávaní bol strávený príjemne, mnohé informácie, ktoré odzneli boli aplikovateľné takmer ihneď do praxe, otvorili sa mi témy, ktoré by som pravdepodobne sama nedokázala otvoriť (napr. riešenie konfliktov), lektorke sa podarilo ponúknuť nám podstatu (čo mňa osobne podnietilo k samoštúdiu, takže som venovala tomuto vzdelávaniu viac, ako bol predpísaný čas dištančného samoštúdia).""Na toto vzdelávanie som sa prihlásila preto, aby som si prehĺbila poznatky z tejto oblasti, aby som cez poznanie samej seba lepšie spoznávala deti, rodičov, ľudí, s ktorými komunikujem. Keď som sa dozvedela, že našou lektorkou bude Renátka Taligová, veľmi som sa potešila a po predchádzajúcich webinároch som bola presvedčená, že nech má toto vzdelávanie akýkoľvek názov, tak bude pre mňa prínosom do života nielen v profesii učiteľky, ale aj v osobnom živote. Jej nekonvenčný spôsob vzdelávania je originálny, pútavý, zaujímavý, plný energie, pre mňa nezabudnuteľný.Zaujalo ma podrobné vysvetlenie komunikácie od prenosu prvotnej myšlienky vysielaného, cez verbálne a neverbálne prejavy až po prijímateľa. Tých „aha“ momentov bolo veľa. Nikdy pred tým som si neuvedomila, aká je neverbálna komunikácia dôležitá a čo všetko ňou vysielame. Páčil sa mi štýl a spôsob ľudského vysvetlenia všetkých tém spojených s témou „komunikácia“, ktorá súvisí s tvorením jednotlivých vzťahov, s emóciami a tým aj vytváraním sociálnej klímy v práci. Veľmi sa mi páčilo vysvetlenie riešenia konfliktov, pochopenie zdroja vzniku konfliktu, nahromadenie spúšťačov, vystupňovanie konfliktu a racionálne a konštruktívne riešenie, ako si môžeme my samé v živote pomôcť, pochopiť, uvedomiť si a nájsť cestu (prijímať a byť prijatý).  P. lektorka Renátka nám krásne a ľudsky vysvetlila, ako je dôležité upriamiť sa na deti a naučiť ich hľadať to, čo nás spája a zbližuje a nie čo nás rozdeľuje a vadí nám a upriamiť sa na to ako si máme v živote pomáhať, tak presne toto budem u detí ešte viac upevňovať.Veľký osobnostný rozvoj a posun vpred vidím u každej z nás, lebo sme sa museli nad sebou zamyslieť ako komunikujeme a riešime konflikty (čo nám vyšlo podľa Thomas-Klimannovho testu). Zamyslieť sa nad svojimi pocitmi, emóciami a tak sebauvedomovaním prichádzať na to, ako by sme  v budúcnosti riešili rôzne situácie inak, ako byť citovo odolný a čo znamená reziliencia. Dalo mi to v tejto oblasti veľmi veľa poznatkov. Tiež bolo pre mňa veľkým prínosom poznanie ako pracovať s trémou, ako aj jej pôvod. Ďalším zaujímavým poznaním pre mňa bola „reč tela“, čo ňou a našim postojom vysielame komunikačným partnerom, ako si dokážeme získať pozornosť publika, ako pracovať s hlasom, až po vytvorenie raportu.Oslovila ma aj typológia detí na vizuálny, auditívny a kinestetický typ detí, čo som si pred vzdelávaním ani  neuvedomovala. Všetky tieto poznatky sú pre mňa prínosom aj v mojej práci s deťmi, v praxi budem ešte viac s deťmi pracovať na tom, aby sa lepšie vnímali, svoje emócie, ale aj rozvíjali svoju empatiu k iným , učili sa efektívne riešiť konflikty.Tiež bolo zaujímavé porozumieť a naučiť sa vnímať gestá detí, ich reč tela, aby sme vedeli zistiť, v akej emočnej situácií sa dieťa nachádza.V téme o vyhorení v práci sme sa dozvedeli nielen to, čo je spúšťačom a záťažou dlhodobého tlaku a nášho „zlyhávania“, ale aj to, ako sa máme nabiť potrebnou energiou, ako máme vedome riešiť jednotlivé situácie, ako sa máme naučiť ovládať, pochopiť a vedieť  prijať to pohľadom, že veci sa nedejú mne, ale pre mňa.Toto vzdelávanie bolo pre mňa určite veľkým prínosom ako byť ešte lepšia učiteľka, žena, kolegyňa, matka - ako vedome pracovať so svojimi myšlienkami a vedieť ich ovládať a tým robiť (riešiť) veci lepšie, tým mať aj lepšie vzťahy.Vzdelávanie bolo nad moje očakávania a som rada, že som aspoň takto virtuálne mohla spoznať úžasného človeka pani Renátku Taligovú. ""Toto vzdelávanie by som odporúčala každému učiteľovi a riaditeľovi, lebo ani počas štúdia na škole som sa nikdy nestretla s tým, ako sa s deťmi rozprávať o emóciách, komunikácii alebo konfliktoch. Vážnosť sa prikladá skôr intelektuálnemu ako emocionálnemu rozvoju.""Celé vzdelávanie cez Inšpiráciu bolo pre mňa prínosom. Veľa poznatkov budem využívať vo svojom osobnom živote, ale aj pracovnej oblasti. Ďakujem našej lektorke pani Renátke Taligovej za veľa nových podnetov, za uvedomenie si seba samej a mojej postupnej práce na sebe. Pre mňa bol prínos aj vzdelávanie cez internet, lebo ja staršia generácia som si to nevedela dobre predstaviť ako to bude fungovať. Dokázali sme sa krásne spojiť aj na diaľku. Malo to svoje čaro. Moje očakávania zo vzdelávania boli nadmieru naplnené. Naštartovalo ma to k ďalšiemu vzdelávaniu cez Inšpiráciu. Ďakujem Inšpirácii za uskutočnenie takýchto vzdávaní a prajem Vám, aby ste naďalej pokračovali v príprave takýchto podnetných vzdelávaní. ""Absolvované vzdelávanie bolo pre mňa obrovským prínosom, splnilo moje očakávania, obohatilo moje vedomosti a v mnohom mi otvorilo oči. Naučila som sa veľa nového a získala som na mnoho vecí iný pohľad. Je pravda, že sa mám stále čo učiť ale vďaka vzdelávaniu viem ako začať.""Moje očakávania zo vzdelávania boli maximálne naplnené. Prehĺbila som si pedagogické zručnosti ako sú nové prístupy vo výchovno-vzdelávacej činnosti, didaktike, metodológie. Som veľmi vďačná aj za osobnostný prínos tohto vzdelávania, kde dokážem efektívnejšie pristupovať v konfliktnej situácii. "

60,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - zážitkový workshop

Rozprávkové variácie tety Paletky Martin 2019.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.