Nákupný košík
položky:

Blokové vyučovanie: Prepájanie tém a predmetov = kľúč k uchopeniu nového kurikula!

22.5.2024 17:44

👍V rámci online vzdelávania využívame zážitkové vzdelávanie s prenosom priamo do praxe/výučby.

👍Vzdelávanie je vedené interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.

👍Prezentujeme metódy, stratégie, techniky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi pedagóga.

Od školského roku 2026/27 začnú všetky školy povinne učiť podľa nového kurikula v zmysle nového Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý otvára príležitosti pre školy učiť moderne s ohľadom na potreby každého jedného žiaka.

Aktualizačné vzdelávanie:

 📍 ONLINE – Blokové vyučovanie: Prepájanie tém a predmetov = kľúč k uchopeniu nového kurikula!

 INOVAČNÉ VZDELÁVANIE:

  • Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ,  školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, vychovávateľ 

Podkategórie:  učiteľ prvého stupňa základnej školy,  učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy

Kategórie odborných zamestnancov: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg

Kategória: učiteľ profesijného rozvoja

Podkategórie:  lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja
 
 

Júl. Blokové vyučovanie v školách s uplatnením rovesníckeho hodnotenia a sebahodnotenia.

https://www.inspiracia.live/ponuka/1733/jul-blokove-vyucovanie-v-skolach-s-uplatnenim-rovesnickeho-hodnotenia-a-sebahodnotenia


Termín:   2. júl 2024  v čase od 11,30 - 15,00 hod.

                       3. júl 2024 v čase od 11,30 - 15,00 hod. 

                       4. júl 2024 v čase od  11,30 - 15,00 hod.                     

                       23. augusta  2024 v čase od 8,00  hod. - záverečná prezentácia

📍 August. Blokové vyučovanie v školách s uplatnením rovesníckeho hodnotenia a sebahodnotenia.

 

Aplikácia ZOOM  - vzdelávanie budeme realizovať online ako aj záverečnú prezentáciu. 

Prezenčná forma vzdelávania sa realizuje online cez ZOOM:


Termín:   19. august 2024  v čase od 17,00 - 20,00 hod.

                       20. august 2024 v čase od 8,00 - 12,00 hod. 

 

                       21. august 2024 v čase od 8,00 - 12,00 hod.                     

                       19. septembra 2024 v čase od 17,00  hod. - záverečná prezentácia

Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Metodická príručka Edukačno-inšpiračný maratón JESEŇ ZIMA

Metodická príručka je praktickým nástrojom a inšpiratívnou pomôckou pre všetkých pedagógov a vychovávateľov. Problematika rozvíjania pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku je v popredí odborného pedagogického záujmu už niekoľko rokov ako prirodzená súčasť rozvíjania ich psychomotorických kompetencií.  V metodickej príručke prezentujeme možnosti zdokonaľovania pohybových schopností i zručností a efektívneho využívania rytmickej a tan

12,00 € Do košíka 10,91 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. Inovácie do edukácie v základných a stredných školách. 13.6.2024 17:00 - 19:00

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 13.6.2024 18:00 - 20:00

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Tréning relaxačných techník. 17.6.2024 17:00 - 19:00

Špeciálny webinár venovaný relaxačným technikám, ktoré môžu rozvinúť našu myseľ aj náš život. Povieme si k čomu je dobrá práca s dychom, vizualizácia, imaginačné cvičenia, ale meditácie. Už dávno sa vie, že všetky tieto metódy pomáhajú nášmu telu zrelaxovať sa.Sú prospešné pre naše zdravie, ale dokážu nám pomôcť aj lepšie zvládať náročné životné situácie. Prečo tomu tak je?Okrem toho si niektoré techniky vyskúšame a zoznámime sa svojím telom a myslí.Cieľ webináru: vyskúšať si relaxačné techniky

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Detská kresba. 19.6.2024 17:00 - 19:00

Detská kresba: Aj kruhy, čiarky, paličky, či dokonca bodky majú svoj príbeh. Skúsme ho vidieť srdcom a poznajme tak detskú dušu. Od čoho všetkého závisí vývin detskej kresby, čo všetko grafomotorický prejav dieťaťa ovplyvňuje, čomu sa detská kresba podobá a ako porozumieť tomu, čo dieťa prežíva a zároveň interpretuje pomocou kresby. Ako ovplyvňuje úroveň motoriky a senzomotorickej koordinácie kresbu, ako vplýva úroveň kognitívnych schopností na kresliaci prejav dieťaťa, vplyv sociokultúrnych podmien

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Vzdelávací program - Bratislava 2019

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám