Nákupný košík
položky:

Základné umelecké školy - OPRÁVNENIE na poskytovanie inovačného vzdelávania.

10.11.2023 14:38

O P R Á V N E N I E na poskytovanie inovačného vzdelávania 

Poskytovateľ inovačného vzdelávania žiadateľovi Inšpirácia, o. z. so sídlom Stará Kremnička 26, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51206633 je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: 

• Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia. 

• Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. 

Odborný garant inovačného vzdelávania: PaedDr., Mgr. Art. Ingrid Pinková, ArtD.

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: 

- učiteľ základnej umeleckej školy  

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania: 

  • Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a ich uplatnenie do výchovy a vzdelávania. Uplatňovanie inovatívnych a moderných metód, stratégií a komponentov zameraných na personalizáciu vyučovania a na projektové vyučovanie. Prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti aktívneho vyučovania, identifikácie individuálnych potrieb, vývinových špecifík, personalizácie výučby, metodológie a nových prístupov vo vzdelávaní a výchove. Prehĺbenie, rozvoj a inovácia interdisciplinárneho a medzipredmetového vyučovania.  Inovovať profesijné a osobnostné kompetencie učiteľov potrebných na optimálne nastavenie edukačného procesu, na prehlbovanie, rozvíjanie a inovovanie pedagogických zručností v oblasti didaktiky, metodológie, sociálnej interakcie a nových prístupov vo vyučovaní. 

    Evidenčné číslo: 48/2023 
    Obdobie platnosti: do 22. októbra 2028
Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Sebapoznanie a efektívne riešenie konfliktov v školskom prostredí.

Školské prostredie je náročné na zvládanie rôznych vzťahových interakcií a každodenných situácií. Toto vzdelávanie je zamerané na nácvik emočného spracovania a zvládania konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na pochopenie priebehu konfliktu, na jeho objektívne aj subjektívne prvky, na  voľbu stratégií  a samotného procesu riešenia konkrétnych situácií v pedagogickej praxi.Obsahová náplň:Analýza zdrojov konfliktov a ich spúšťačeDruh a priebeh konfliktných situáciíZákladné princíp

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 8.12.2023 15:30 - 17:30

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ako podporiť samoreguláciu u žiaka s problémovým správaním. 11.12.2023 18:00 - 20:00

Dlhé roky v odborných kruhoch panoval názor, že neurónové spojenia – synapsy sa vytvárajú len do určitého času. Najnovšie poznatky neurovedy ale búrajú doterajšie zažité mýty a odkrývajú nám poznanie toho, prečo sa správame tak, ako sa správame.  Taktiež toho, prečo je niekedy také ťažké sa správať tak, ako by sme sami chceli. Ale hlavne, dávajú nám šancu na pochopenie, ako to všetko zmeniť v náš prospech.ONLINE – Ako podporiť samoreguláciu u žiaka s problémovým správaním.lektorka Zuzana Belánová

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom? December. 12.12.2023 17:30 - 19:30

Ako pedagógovia sa dostávame do každodenného kontaktu nielen s deťmi ale aj ich rodičmi, či zákonnými zástupcami. Mnohé situácie sú náročné na komunikáciu a znamenajú pre nás záťaž, obzvlášť ak je naša skúsenosť s rodičom nepríjemná a nepríjemná opakujúca sa, takzvaná neriešiteľná. My ale dokážeme naše komunikačné zručnosti rozvíjať neustále. Zvládnutie komunikačnej situácie nás posilňuje a utužuje naše sebavedomie. Musíme si však vždy uvedomiť, čo bude predmetom vzájomnej komunikácie s rodičom, kt

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Konflikt alebo šikana? 13.12.2023 18:00 - 20:00

Jedinci, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od davu (a pritom ten dav nemusí byť vôbec priemerovaný) sú ostatnými vnímaní ako „divní“ a sú z kolektívu rôznymi formami vylučovaní. Jednou z takýchto foriem je aj šikana.Šikana predstavuje zvláštny prípad agresívneho jednania s výraznou asymetriou síl medzi agresorom a obeťou. Agresor si pritom musí byť vedomí toho, že svojim jednaním škodí a obeť musí mať motív alebo zámer takémuto jednaniu sa vyhnúť. Toľko definícia. Ale čo prax? Vieme naozaj dobr

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - LETO - Raková - 20. apríla 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti a žiakov tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.