Nákupný košík
položky:

Príplatok za profesijný rozvoj od 1. januára 2022.

23.2.2023 21:27

Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

Znamená to: 

1.  už nie je obmedzenie, že za inovačné vzdelávanie len 9%, 

2. 12 % príplatok si môžu PZ/OZ vyskladať aj zo štyroch inovačných vzdelávaní. 

Naďalej platí podmienka, aby išlo o vzdelávanie v súlade s plánom profesijného rozvoja.


 

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese.

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Filiálna terapia - prvá pomoc pre pedagógov a rodičov. Október. 4.10.2023 18:00 - 20:00

Úlohou rodičovstva nie je vychovať z dieťaťa dobrého človeka. Úlohou rodičovstva je umožniť, aby dobrým zostalo. Filiálna terapia, alebo terapia vzťahu rodiča a dieťaťa je trénningový program, kde vyškolený erudovaný odborník pomáha rodičovi reagovať terapeuticky vo vzťahu na svoje dieťa. Rodič vytvára akceptujúce prostredie pomocou terapeutických zásad odpozorovaných a naučených od odborníka, kde prirodzeným komunikačným prostriedkom dieťaťa je hra.  Filiálna terapia pomáha pri výchovných aj vzťah

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky. Svet, ktorý ma obklopuje. Pedagogické inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese materských škôl. 6.10.2023 17:30 - 7.10.2023 17:00

Jednoduchý program inovačného vzdelávania prináša nové podnety pre edukačnú prax  - prezentuje vzdelávanie na vyššej úrovni, ktoré sa usiluje naplniť pojmy, napr. rešpektovanie dieťaťa, dieťa ako významný subjekt, aktivita a tvorivosť dieťaťa, konštruktivistické vyučovanie a učenie, metódy a koncepcie vyučovania, ktoré vedú dieťa k poznávaniu vlastnou činnosťou.   Vzdelávací program môžete absolvovať podľa paragrafu 10 ods. 4 zákona č. 138 Z.z.:Ak ide o učiteľa materskej školy, ktorý nezískal vyso

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Triedna klíma. Praktické aktivity. Odborný webinár. 10.10.2023 17:00 - 19:00

Každá škola má svojho „ducha“, svoju špecifickú klímu, ktorá závisí od mnohých činiteľov (počet žiakov školy, zloženie učiteľského kolektívu, zameranie školy a iné).Žiak istú časť dňa prežíva v prostredí, ktoré má svoju špecifickú klímu, a tou je triedna klíma. Klíma triedy predstavuje sociálne, emocionálne ladenie žiakov ale i učiteľa. Postoje, vzťahy, hodnoty a triedne udalosti tak ovplyvňujú celkovú atmosféru v triede ale aj pracovné nastavenie žiakov. To, či si žiaci dostatočne rozumejú, či v

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hókusy - pokusy. Praktický webinár. 10.10.2023 17:30 - 19:30

Premeňte deťom vzdelávanie na zábavu. Prostredníctvom týchto pokusov sa nielen zabavia, ale navyše sa naučia rôzne dôležité vedomosti.Deti odmalička pozorujú svet okolo seba a zisťujú ako veci fungujú bez zbytočného zaťažovania sa, prečo je to tak. Deti jednoducho len skúmajú javy a to im v predškolskom veku úplne stačí!Deti veda fascinuje. Je to pre ne niečo nové, niečo čo im možno vždy nedáva  na prvý pohľad zmysel, ale povzbudzuje ich to k mysleniu a bádaniu.ONLINE – Hókusy - pokusy.lektorka Eva Bobová10. ok

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.