Nákupný košík
položky:

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE - Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

13.1.2023 10:55

Zrealizujeme pre Váš kolektív aktualizačné vzdelávanie v povinných profesijných aktivitách vo vybraných okruhoch tém určených ministerstvom školstva

  • Zmeny školského kurikula
  • Inkluzívne vzdelávanie
  • Digitalizácia výchovy a vzdelávania - pripravujeme


Obsah aktualizačného vzdelávania -  výber konkrétneho zameranie vzdelávania je podľa požiadavky školy:


 

📌 Reformu obsahu a foriem vzdelávania (nové kurikulum) 

📌 Personalizáciu vyučovania a inkluzívne vzdelávanie 

📌 Rozvoj digitálnych zručností - pripravujeme  
 

 

Príspevok na vzdelávanie z plánu obnovy môžete využiť aj na ponuku vzdelávaní INŠPIRÁCIA OZ.

Oprávnená škola môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania, ktorému bolo vydané oprávnenie na organizovanie inovačného vzdelávania v príslušnej oblasti. Zoznam poskytovateľov inovačného vzdelávania, s ktorými môžu oprávnené školy spolupracovať pri organizovaní aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023, je zverejnený na www.minedu.sk v časti Individuálny profesijný rozvoj: https://www.minedu.sk/individualny-profesijny-rozvoj-plan-obnovy-a-odolnosti/


 

📌 materské školy vrátane materských škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením a špeciálnych materských škôl, 

 📌 základné školy vrátane špeciálnych základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základných škôl pre žiakov s nadaním, 

📌 stredné školy vrátane stredných škôl pre žiakov s nadaním, stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilíšť a praktických škôl,

📌 školské zariadenia, ktoré sú súčasťou škôl 

📌 spojené školy


 

Cena vzdelávania: v rámci spoločnej dohody a podmienok čerpania prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti.

 

Formy vzdelávania:

WEBINÁR ONLINE - školenie cez ZOOM

WORKSHOP/Odboný seminár PREZENČNE školenie u Vás v škole

 

Dôležité informácie k objednaniu aktualizačného vzdelávania:

Miesto, termín a čas si určuje škola v rámci spoločnej dohody. 

Rozsah 1 - dňového školenia je max.10 hodín.

 

POSKYTOVATEĽ:

INŠPIRÁCIA  o.z.

Stará Kremnička 26

96501 Stará Kremnička

IČO: 512 066 33

DIČ: 2120974163

 

Prosím kontaktujte nás cez:    e-mail : info@inspiracia.live

                                                          tel. čísle: 0908 942 788 / 0902 213 878

                                                  alebo nám zanechajte kontakt na Vás cez ikonu telefónu na našej stránke alebo kontaktný formulár.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Obchod Odporúčame Pomôcky
Trieda vo vrecku.

Trieda vo vrecku“ je hra, ktorá pomáha rozvíjať: vzťahy medzi deťmi, reflektuje dianie v triedea jej ambíciou je orientovať sa aj na rozvoj sociálnych zručností (sebaregulácia, riešenie konfliktov, vnímať a rešpektovať sa navzájom apod.).Hra môže v niektorých momentoch byť nápomocná aj rodičom, ak chcú zistiť, aké to dnes bolo v škole pre dieťa v skutočnosti.Set obsahuje 31 otázok a aktivít na drevených doštičkách.Veľkosť doštičiek 4x4cm.Trieda vo vrecku je odporúčaná pre všetky deti aj v škole aj

19,50 € Do košíka 16,25 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Krtko a zima. Aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny v školskom kurikule v rámci oblasti jazyk a komunikácia. Materské školy. 28.1.2023 08:30 - 18:30

Pripravili sme pre pedagógov vzdelávací program zameraný na zmeny v školskom kurikule - aktualizačné vzdelávanie. V rámci neho prinášame praktické informácie a príklady dobrej praxe, hrové vzdelávacie aktivity v rámci zážitkového vzdelávania, pričom akceptujeme najnovšie trendy v oblasti jazyk a komunikácia. Tie budeme aktívne využívať priamo na vzdelávaní. Počas vzdelávania budeme vytvárať efektívne didaktické pomôcky a jednoduchý diagnostický nástroj. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánov

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku - osobnostná a sociálna výchovy. 28.1.2023 17:00 - 20:00

Snahou každého pedagóga je z dieťaťa vychovať človeka, ktorý okrem iného dokáže porozumieť sebe a iným, dokáže ovládať svoje myslenie a konanie, buduje a udržiava sociálne vzťahy, je otvorený spolupráci, prechováva pozitívne postoje k sebe a iným, uvedomuje si hodnoty spolupráce a uvedomuje si dôležitosť rozdielnych názorov ľudí. Činnosti MŠ, ŠKD, CVČ, CDR vytvárajú mnoho podnetov a príležitostí pre realizovanie aktivít so zameraním práve na túto problematiku.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čitateľská gramotnosť. Zmeny v kurikule základného vzdelávania. Oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA – praktické vzdelávanie. 30.1.2023 16:00 - 16.2.2023 20:00

Cieľom kurikulárnej reformy je zlepšenie a posilnenie základného vzdelávania vo vzdelávacom systéme, prispôsobenie cieľov, obsahu a foriem vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a súčasnej generácii detí a zlepšenie výsledkov vzdelávania žiakov v základných oblastiach gramotnosti, kde jednou z nich je aj oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA, teda aj rozvoj a zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Po celoplošnom ukončení implementácie by sa výsledky zmien mali prejaviť:zlepšením výsledkov vzdelávania žiakov v oblasti čitateľ

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Pravidlá a (ne)poslušné deti. 30.1.2023 18:00 - 20:00

Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba (Latinské príslovie).Uľahčujú nám pravidlá život alebo sťažujú? Sú pravidlá nadčasové? Možno pravidlá meniť alebo eliminovať? Je neposlušný ten, kto pravidlo nedodržiava a poslušný, kto rešpektuje všetky pravidlá? Online - Pravidlá a (ne)poslušné deti.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.30. januára 2023 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej školy - prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD, CVČ, CDR, asistent pedagógacertifikát s časovou

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Veľký Kýr - 26. apríla 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti a žiakov tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.