Nákupný košík
položky:

Oznam o oprávnení vykonávať funkčné vzdelávanie - základný program funkčného vzdelávania.

13.12.2022 17:16

Dňa 21. novembra 2022, INŠPIRÁCIA získala Potvrdenie o schválení základného programu funkčného vzdelávania z MŠVVaŠ SR pod číslom 2/2022 - FV.

Cieľom funkčného vzdelávania je v zmysle § 47 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Základný program funkčného vzdelávania v rozsahu 74 hodín poskytujeme kombinovanou formou - 50 hod prezenčne online prostredníctvom platformy ZOOM, 24 hodín dištančne.

Súčasťou funkčného vzdelávania je vypracovanie manažérskeho portfólia. 
Manažérske portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Základný program funkčného vzdelávania sa ukončujú obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

Po úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia sa pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vydá osvedčenie o funkčnom vzdelávaní.

Na základný program funkčného vzdelávania, ktorý otvoríme v mesiaci február 2023, je potrebné posielať prihlášky do 31.1.2023.

Záväznú prihlášku spolu s overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní posielate poštou. 

Základný program funkčného vzdelávania je určený všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. 

Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie základného programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti:

- vedúci pedagogický zamestnanec

- vedúci odborný zamestnanec

Vzdelávanie v základnom programe je členené na tri tematické vzdelávacie celky: 

 1. Právne predpisy, vnútorné  predpisy, pedagogická  dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné  dokumenty školy a školského  zariadenia
  Lektor: Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
   
 2. Tvorba koncepčných dokumentov školy a školského  zariadenia
  Lektorka: prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
   
 3. Základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského  zariadenia.
 • Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie
 • Názov modulu: Základný modul
 • Odborný garant programu prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
 • Evidenčné číslo: 2/2022 - FV
 • Obdobie platnosti: do 21. novembra 2027 
Obchod Odporúčame Emočné karty
Silné stránky

Karty poukazujú/upozorňujú na dôležitosť silných stránok. Naše silné stránky si zaslúži našu pozornosť, je dôležité naučiť sa ich u seba vnímať, venovať sa im, rozvíjať ich, inšpirovať nimi ostatné, stavať na nich, opierať sa o ne. Nepopierame však existenciu a nutnosť zaoberať sa polaritami a významom slabých stránok. To či je vlastnosť silnou stránkou tiež závisí od kontextu. Pri rozhovoroch s klientmi sa k silným stránkam a ďalším zdrojom dostávame vždy, a často je pre nich ťažké je hľadať, rozo

37,00 € Do košíka 30,83 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Aspekty školskej pripravenosti dieťaťa z pohľadu školskej špeciálnej pedagogičky. 27.2.2024 17:00 - 19:00

Nechať predškoláka voľne sa hrať až do posledného dňa ukončenia povinného predprimárneho vzdelávania, či domácu prípravu nepodceniť? Ako viem, že dieťa je pripravené na vstup do školy, ak som rodič? Tieto ale i rôzne iné otázky z pohľadu školskej špeciálnej pedagogičky na pripravenosť dieťaťa na vstup do školy budeme rozoberať na spoločnom webinári určenom rodičom nielen predškolákom. Každý z nás si praje, aby jeho dieťa bolo v škole, čo najviac úspešné. Nehovoríme len o úspechu v zmysle „dobrých

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Vizuálna gramotnosť vo výučbe cudzích jazykov s praktickými úlohami. 28.2.2024 16:30 - 18:30

Obrazy sú všade okolo nás. Všetko, čo dokáže zachytiť ľudské oko sa mení na obraz. Niektoré obrazy sú len ilúziou, ktorú si sami vytvárame. Iné sú zase umeleckými dielami, či rôznymi učebnými pomôckami. V dnešnej dobe, kedy sa všetko medializuje a médiá vplývajú na náš každodenný život, je veľmi potrebné správne sa zamýšľať nad vecami a vedieť si dobre vybrať. Je potrebné, aby sme sa učili kriticky premýšľať a tak rozvíjať našu vizuálnu gramotnosť. Hlavným cieľom aktualizačného webináru je uvedomiť si dôležitosť použ

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu. 29.2.2024 17:00 - 19:00

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou alebo inak, ADHD, nie je v súčasnej dobe ničím neznámym. Ale stále je to v našej spoločnosti určitým strašiakom, najmä v školách, kde deti a žiakov s touto poruchou stále vnímame ako niečo „nebezpečné“ a „nezdravé“, nehodiace sa do zabehnutého školského systému. Prečo je to tak? Prečo z nich máme strach? A prečo s nimi stále nevieme pracovať tak, ako si zaslúžia?ONLINE - Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu.lektorka PaedDr. Lívia

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy MAREC: Ako inšpirovať, rozvíjať a vzdelávať žiakov v oblasti soft skills - Kritické myslenie, kreatívne myslenie, komunikácia. Praktický webinár. 1.3.2024 15:00 - 17:30

Spoločným cieľom vo výučbe každého predmetu je rozvíjať schopnosť žiakov chcieť a vedieť sa učiť. Každý žiak by mal vedieť samostatne riešiť problémy a úlohy, kriticky sa zamýšľať nad prijímanými informáciami a mal by sa učiť zmysluplne a efektívne komunikovať svoje nadobudnuté vedomosti, závery. Akú úlohu v tomto procese plní pedagóg? Ako sa dá učiť žiakov zaujať kritický postoj k informáciám a pritom si uvedomovať svoje schopnosti, silné a slabé stránky? Hlavným cieľom aktualizačného webináru je

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Pozvánka na webinár Na lúke

Lektorka PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám