Nákupný košík
položky:

Konferencia, ktorá Vás chytí za srdce, naštartuje Váš mozog a prebudí ďalšiu chuť do práce s deťmi.

24.10.2021 18:20

Tradičná kultúra a jej možnosti využitia v školách. Zimné obdobie. Druhá odborná konferencia online.

Cieľom druhej odbornej konferencie je snaha priblížiť vhodnou formou deťom v školách toto obdobie, ktoré patrí k najkrajším a najočakávanejším dňom v roku.

Cieľom online odbornej konferencie je poskytnúť záujemcom z radov pedagogických zamestnancov teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tradičnej kultúry, slovesného, hudobného a tanečného folklóru ,ľudovej duchovnej kultúry - rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu, oboznámiť ich so získavaním folklórneho materiálu, s jeho zbieraním, zaznamenávaním a spracovávaním prostredníctvom metód a techník terénneho výskumu v etnológii a folklorizme, ako aj s ich aplikáciou a  prácou v detských folklórnych kolektívoch. 
 

Praktické využitie teoretických vedomostí účastníci môžu aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách (regionálna výchova).

Sekundárnym cieľom je uchovávanie, dokumentovanie a šírenie ľudovej kultúry medzi širokú verejnosť.

Odborný garant: Mgr. art. Miroslava Palanová

9,00 - 12,00 hod. Dopoludňajší blok odborno - praktických prednášok.

 1. Mgr. Art. Miroslava Palanová, choreografka, režisérka scénických programov, lektorka, odborná                 porotkyňa v oblasti tradičnej kultúry, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom                       Mikuláši
 • Od Lucie do Vianoc

Zvyky a obrady spojené so sviatkami v zimnom období patria k tým najznámejším, ktoré sa tradovali a väčšina sa zachovala až do súčasnosti a dodržiavajú sa dodnes. Čarovné obdobie stridžích dní a najmä od Lucie a obdobia do Vianoc vyvolávala v ľuďoch túžbu po nadprirodzených schopnostiach. 
S prípravami bolo treba začať už na Luciu. Od Lucie do Vianoc sa zakazovalo šiť a priasť. Rovnako ako v iné stridžie dni, aj na Luciu sa zvyklo čarovať a veštiť. 
Cieľom prednášky je snaha priblížiť vhodnou formou deťom v školách toto obdobie, ktoré patrí k najkrajším a najočakávanejším dňom v roku

2.  PhDr. Andrea Jágerová, Centrum tradičnej kultúry Detva, metodička v oblasti hlasovej výchovy                      ľudového spevu
 • Od obradov k detským hrám a ich uplatnení vo výchovno-vzdelávacom procese školy.
3. Vianočné ozdoby zo slamy
    Mgr. Alexandra Kossárová, Podpolianske osvetové stredisko Zvolen, odborný pracovník, vedie Dielňu        remesiel
 • V minulosti sa vianočné ozdoby vyrábali z rôznych materiálov. Slama bola často využívaná pri výrobe zvykoslovných predmetov pre svoju dostupnosť a zlatistú farbu. Ozdoby sa plietli zo stebiel, lepili sa z nažehlenej slamy, alebo navliekali nastrihané na malé kúsky. 


Niektoré techniky si vyskúšame aj my pri viazaní hviezd a výrobe reťazí. Na nácvik nebude nutná ani samotná slama.

Pomôcky: biely alebo žltý výkres A4, pravítko, ceruzka, nožnice, vyšívacia bavlnka /perlovka/ akejkoľvek farby.

 

Praktická časť online konferencie - výstupy pedagógov, z praxe do praxe

 • Aka fuka - rytmus sa núka. 
  PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy
  Pracovná dielňa je zameraná na priblíženie a pripomenutie tých malých detských folklórnych žánrov:
  riekanky, vyčítanky, prihováranky a atď. , ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou života detí v nedávnej minulosti. 
  Uvedené formy si vytvárali deti samé, boli inšpirované ich životom, myslením a ich potrebou hrať sa. 
  Budú prezentované možností uplatnenia detských folklórnych prejavov v hudobno-výchovných činnostiach v materskej a základnej škole, ale aj v hrách, programoch či v práci detských súborov.
 • Koledy a vinše od Vianoc až do Troch kráľov
  PaedDr. Alexandra Kuruc, lektorka 
 • Čaro čarovania, zvyky a tradície - Stridžie dni, Katarína, Ondrej, Barbora, Lucia.
  Mgr. Alžbeta Garajová, Súkromná základná umelecká škola Zacharová, Vlkanová 
 • Hra na Betlehemcov z Hriňovej v prevedení detí z DFS Graniarik z Banskej Bystrice
  Mgr. Alžbeta Garajová
 • Detské folklórne pásmo „Páračky“  symbolicky a  hravo znázorňuje spoločenskú, pracovnú činnosť párania peria , počas dlhých zimných večerov, v ktorom nechýbajú piesne, žarty a zábava.
  Marianna Redajová, Materská škola Družstevná pri Hornáde
 • Vinšujem, bo na peci kolače čujem. Program je zameraný na prípravu domácnosti/rodiny pred Vianocami.
  Mária Frimerová, Základná škola s materskou školou Tulčík
 • Ščedrí večer nastau - priblíženie štedrovečerných zvykov v rodinách na Záhorí.
  Ivana Greliková, Materská škola Zohor

 

 • Termín: 27. 11. 2021
 • Čas: 9,00 - 16,00 hod.
Časový harmonogram

 

  9:00 – 12:00dopoludňajší blok s odbornými prednáškami
12:00 – 13:00prestávka na obed
13:00 – 16:00poobedný blok - praktické výstupy
16:00 – 16:10záverečné slovo
Pre koho je online konferencia určená?

Cieľová skupina - pedagogickí zamestnanci materských a základných škôl - prvý stupeň, vychovávatelia, priaznivci ľudovej kultúry, rodičia a deti.
Certifikát do portfólia - aktualizačné vzdelávanie. 
 

Miesto konania: Online - priamy prenos
Online konferencia bude prebiehať prostredníctvom platformy ZOOM. Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorom otázky.

Prečo si objednať online konferenciu?
 • všetky dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci sa dozviete za jeden deň,
 • komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe tradičnú kultúru,
 • cenné informácie a odpovede odborníkov a pedagógov z danej problematiky,
 • príležitosť zdieľať skúsenosti s ostatnými účastníkmi,
 • možnosť viesť odborné diskusie s profesionálmi z praxe.
Obchod Odporúčame Pomôcky
Bicie hudobné nástroje v plastovom vrecku.

Bicie hudobné nástroje pre menšiu skupinu detí v počte 7 - 11.  PopisBalenie obsahuje 1 x ozvučné drievka 18x200mm - pár, 2 x rolničky na rukoväti, 1 x triangel 15 cm , 2 x kastanety, 2 x Maracas, drevené rumba gule - pár, 1 x prstové činely oceľové - pár, 1 x laditeľná tamburína s blanou 20 cm. Všetko uložené v pastovej taške.Vyrobené v Nemecku z vysoko kvalitných materiálov.Doba dodania: 2 - 6 týždňovPri väčšom počte balení nás kontaktujte.

62,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy HLÁSKOVANIE A ANALYTICKO-SYNTETICKÉ HRY TROCHA INAK v materskej škole. 8.12.2021 16:30 - 18:20

Hláskovanie a analyticko-syntetické hry sú zamerané na efektívne:diagnostikovanie a rozvíjanie najvyšších úrovní fonologického uvedomovania u detí v materskej škole. Predovšetkým sa budeme zaoberať a analyzovať konkrétne námety zamerané nielen na identifikáciu prvej a poslednej hlásky. Zároveň si ukážeme možnosti analyticko – syntetických hier z takého uhla pohľadu, ktorý môže byť spestrením pre Váš výchovno-vzdelávací proces tak, aby sa zabezpečil nielen rozvoj fonologického uvedomovania žiakov, ale súbežne aj ich príprava na rozvíjanie porozumenia v čítaní.Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí a rozvíjajú ich kogníciu a tvorivosť a môžu byť inšpiráciou aj v súčasnom prípadnom on line vzdelávaní. Online - HLÁSKOVANIE A ANALYTICKO-SYNTETICKÉ HRY TROCHA INAK v materskej škole. lektorka PaedDr. Miriam Valášková, PhD.8. decembra 2021 v čase 16:30 - 18:20 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagógacertifikát s časovou dotáciou - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.v deň konania webinára vám príde mailom prihlasovací link, platforma ZOOMPomôcky: papiere A4, farebné papiere A4, krepové papiere, fixky, lep, nožnice, nápovedné obrázky (približne vo veľkosti pexesa),1 reklamný leták z potravinových reťazcov, príp. zbytky farebných látok (resp. plsť). Čo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávanie.Počas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne aktivity v školskom klube detí zamerané na problémy dnešnej doby - príklady dobrej praxe. 8.12.2021 18:30 - 19:30

Vo výchove majú hry pre deti nezastupiteľné miesto. Vybavujú ich potrebnými postojmi, učia ich tvoriť si názor, provokujú ich problémy, ponúkajú hlbšie poznanie medziľudských vzťahov i samých seba.Hrať sa znamená možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť vnímať spolužiakov v iných situáciách, na ktoré sú zvyknutí. Predstavíme vám aktivity a činností so zameraním na tematické oblasti výchovy:Telovýchovná zdravotná športová oblasťv dopravno-turistickej činnosti, spoločensko-vednej činnosti, výtvarnej činnosť, literárno-dramatickej činnosti.ONLINE – Inovatívne aktivity v školskom klube detí zamerané na problémy dnešnej doby - príklady dobrej praxe. lektorka Júlia Biačová8. decembra 2021 v čase: 18:30 - 19:30 hod.cieľová skupina vychovávateľcertifikát s časovou dotáciou webinára, aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Čo získate:predstavíme Vám hravé aktivity vhodné pre obohacujúcu prácu s deťmiposkytneme námety pre aplikáciu tvorivých metód v školskom klube detí. pracovný materiál s aktivitami.

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Vianoce s mackom Pufom. Hravá slovenčina. 10.12.2021 17:00 - 19:00

Čo je na Vianociach to najdôležitejšie? Je dobré darčeky dostávať, či dávať? Poďme sa spolu s mackom Pufom zamyslieť nad týmito otázkami a pripravme sa spolu s ním na najkrajšie sviatky v roku. Vyrobíme si zábavný adventný kalendár vhodný pre prvostupniarov, aj pre deti v materských školách, a ešte ďalšie prekvapenia. Tak, kto sa chce prekvapiť, je vítaný v Stoakrovom lese....ČO SA DOZVIETE - vzdelávací obsah.Tematický projekt zameraný na komplexné rozvíjanie písanej reči a jej prepájanie s hovorenou rečou. Zmeňte klasické vyučovanie na zážitok z poznávania a hľadania odpovedí. Aktivity podporujú u žiakov rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, kritického myslenia, čítania a počúvania s porozumením a zároveň rozvíjajú prosociálne cítenie detí. Súčasťou bude nielen príprava otázok na zisťovanie explicitného aj implicitného významu textu, ale aj výrobe netradičného adventného kalendára podporujúceho rozvoj písanej reči u detí. Online - Vianoce s mackom Pufom. Hravá slovenčina.lektorka PaedDr. Miriam Valášková, PhD.10. decembra 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ ŠKD, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógcertifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.aplikácia ZOOMPomôcky: menší kartón (obdĺžnik vo veľkosti A3) a 5 prázdnych roliek toaletného papiera, vami vybraný obľúbený vianočný príbeh, papiere A4, farebné papiere A4, fixky, lep, nožnice, vodové farby (najlepšie anilínové), voskovky, ponožka (môže byť akákoľvek, nemusí byť len mikulášska), prípadne obrúsok s vianočnou tematikou a aj lep na servítkovú techniku ČO ZÍSKATE?Tematický projekt zameraný na komplexné rozvíjanie písanej reči a jej prepájanie s hovorenou rečou. Zmeníte klasické vyučovanie na zážitok z poznávania a hľadania odpovedí. Aktivity, ktoré podporujú nielen poznávanie písmen, ale podporujú aj v rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, kritického myslenia, čítania a počúvania s porozumením. Súčasťou bude aj príprava otázok na zisťovanie explicitného aj implicitného významu textu.Odborné vzdelávanie na webinári spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hudba ako dobrodružstvo poznania. Online. 15.12.2021 18:00 - 20:00

Podľa Platóna sa hudba spája s ľudskou prirodzenosťou a vedie ju k poznaniu krásy. Aristoteles tvrdil, že človek má vrodený zmysel pre rytmus a melódiu. Preto na neho hudba silno pôsobí a môže mu poskytnúť očistu od nepríjemných psychických stavov. Výskumy tiež uvádzajú, že spievanie prehlbuje dýchanie, okysličuje organizmus, posilňuje krvný obeh, zlepšuje koncentráciu, fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny vzťah k umeniu a k prírode, zlepšuje imunitu, pretože prepojením melódie, rytmu a tempa synchronizuje telesné procesy. A čo je tiež veľmi dôležité, pri speve dochádza k aktivizácii tých častí mozgu, ktoré ovplyvňujú vnímanie a spracovanie emócií, citovosti a empatie. Pri speve deti prežívajú uvoľnenie a hlbokú relaxáciu. Tým najmenším spievanie pomáha aj pri osvojovaní rečových schopností. Odborníci sa zhodujú na názore, že deti ktoré sú od malička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome aj predpoklady k rozvoju kognitívnych schopností.Vzdelávací obsah webináraHudba ako prostriedok k sebapoznaniu.Relaxačné účinky hudby pri využití autorských hudobných nástrojov (autorské hudobné produkcie pri využití bubnov, drievok, chrastidel i.). Tvorba improvizovaných hudobných nástrojov a ich rytmické variácie, využitie v pedagogickej praxi.Metodické ukážky pri práci s deťmi.Tvorba improvizovaných hudobných nástrojov.Václav hrá v priamom prenose na bubny a svoje autorsky vytvorené nástroje.Videozáznamy hudobných happening,Online - Hudba ako dobrodružstvo poznania.lektorka Mgr. Klaudia Pospíšilová a Václav Kořínek - skladateľ15. decembra 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej a špeciálnej školy, vychovávateľ ŠKD a CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg, rodičia.certifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.Webinár sa bude vysielať v českom jazyku.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Materská škola Kešov - 12. júna 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti a žiakov tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.