Nákupný košík
položky:

Novinky

Cesta k úspechu je cestou neprestajného získavania nových vedomostí. 8.5.2021 07:34

"Na toto vzdelávanie som sa prihlásila preto, aby som si prehĺbila poznatky z tejto oblasti, aby som cez poznanie samej seba lepšie spoznávala deti, rodičov, ľudí, s ktorými komunikujem. Keď som sa dozvedela, že našou lektorkou bude Renátka Taligová, veľmi som sa potešila a po predchádzajúcich webinároch som bola presvedčená, že nech má toto vzdelávanie akýkoľvek názov, tak bude pre mňa prínosom do života nielen v profesii učiteľky, ale aj v osobnom živote. Jej nekonvenčný spôsob vzdelávania je originálny, pútavý, zaujímavý, plný energie, pre mňa nezabudnuteľný.Zaujalo ma podrobné vysvetlenie komunikácie od prenosu prvotnej myšlienky vysielaného, cez verbálne a neverbálne prejavy až po prijímateľa. Tých „aha“ momentov bolo veľa. Nikdy pred tým som si neuvedomila, aká je neverbálna komunikácia dô

Zobraziť novinku
MOJE LETNÉ VEČERY s Renátkou... 4.5.2021 09:25

Pre nás všetkých sú emócie zdrojom energie a životným nábojom. Pomáhajú nám v rozhodovaní, pri výbere partnera, ukazujú nám, či kráčame správnym smerom. Niekedy sú naším kompasom, niekedy vetrom do plachiet a niekedy aj kotvou, pre ktorú sa nedokážeme pohnúť z miesta (neraz z miesta, na ktoré nepatríme a nie sme tam šťastné). Emočné stopy minulosti, zrkadlenie rodičov, vnútorné bariéry a strachy, nesprávne stotožnenie, znepokojujúce myšlienky, tlak na výkon, nepripustenie možnosti zlyhania, nepochopenie, neprijatie samých seba, neprijatie ostatnými, ťažké životné situácie a dlhodobý stres, to všetko sú elementy, ktoré nás oberajú o našu duševnú imunitu a zdravú vnútornú rovnováhu. Ako to všetko zvládať s ľahkosťou, nadhľadom a ženským šarmom? Ako nepodliehať tlaku, psychicky či fyzicky sa nerútiť

Zobraziť novinku
Pokoj - harmónia - relax - LETO, víkendový pobyt. 17.4.2021 08:24

Pokoj, harmónia, relax. Cesta k zážitkom – doprajte si poriadnu dávku energie.Pripravujeme pre vás víkendový pobyt pre vaše zdravie, vitalitu a úspech, kde sa zastavíme, načerpáme novú energiu a spoločne si prejdeme zaujímavé témy, ktoré nás obohatia.Silvia Majerčáková AlbertováJoga podporuje a rozvíja ženskosť, sebaúctu a láskavosť. Pravidelné cvičenie má liečivé, omladzujúce a skrášľujúce účinky prichádzajúce veľmi rýchlo a viditeľné na Vašej tvári. Celkovo zväčšuje životnú energiu, pomáha mať radosť zo života a tešiť sa zo svojho tela.Po pracovnom týždni si navodíme stav relaxácie pre telo a myseľ na večernej relaxácii. Využijeme svoj dych, aby nás viedol k fyzickému a psychickému uvoľneniu, ktoré nás naladí na víkend v duchu pokoja, relaxu a oddychu.Silvia Majerčáková AlbertováRenáta Ta

Zobraziť novinku
Filozofická gymnastika s deťmi v predškolskom veku. 7.4.2021 18:29

Dieťa prirodzene kladie otázky a očakáva, ale aj hľadá na ne odpovede. Túto skutočnosť treba využiť a nedávať dieťaťu hotové odpovede, ale viesť ho, aby na ne prichádzalo samo s pomocou iných. Detské otázky sú aj také, ktoré si kladie filozofia. Dieťa zaujíma, čo je dobré/zlé a čo znamená byť dobrým/zlým, kto je najlepší kamarát, a to sú otázky etické. V detskej zvedavosti majú miesto aj otázky estetické. Dieťa chce vedieť, čo je pekné, čo škaredé. Kladie aj metafyzické otázky, keď zisťuje, či je jeho bábika človekom, kam ide starý otec, keď zomrie, čo je čas a pod. Už v detskom veku sa dieťa stretáva s problematikou spravodlivosti, čestnosti, férovosti, pravidlami, a to je oblasť politickej (spoločenskej) filozofie. Deti kladú aj otázky smerujúce k príčine a vytvoreniu záverov, čo sú problémy,

Zobraziť novinku
Cvičia všetky zvieratká 14.3.2021 13:08

Cvičia všetky zvieratkáMilé a vtipné básničky o zvieratkách, ktoré je možné využiť nielen na recitovanie, ale hlavne na rozvoj pohybových zručností detí predškolského veku:jemnej a hrubej motoriky,nácvik správneho dýchania,precvičovanie celého tela.V knihe nechýbajú ani cviky proti plochým nôžkam, hry s rukami a prstami, vďaka ktorým zažijete so svojim dieťaťom veľa zábavy.Čaká na vás vyše 60 cvikov a pohybových hier v 14 kategóriách.Špeciálnu kapitolu tvoria "Metodické pokyny a ukážky s detailným popisom cvikov" spracované v spolupráci s diplomovanou fyzioterapeutkou.Kniha je vhodná pre deti od 2 rokov. Obľúbená je medzi rodičmi, ale aj pedagógmi v materských školách a detských centrách.Je to ideálna pomôcka v oblasti pohybu, zdravia, zdravého vývoja a vývinu detí. Staňte sa aj vy súčasťo

Zobraziť novinku
Obchod Odporúčame Pomôcky
Karty pre detskú dušu

- k otvoreným rozhovorom s vašimi deťmi.Aj deti majú svoje problémy: Prečo sa so mnou kamarát/ky nebavia?Prečo je učka nespravodlivá?Prečo má kamarát/ka lepšie oblečenie, mobil...?Čo mám robiť, keď sa cítim opustený?Prečo ma kamát/ky ohovárajú?Prečo ma mama radšej brata ako mňa?Ich problémy sa môžu stať väčšie, ako sú oni samé. Pohltia ich a cítia sa nešťastne.Balíček obsahuje 24 kariet. Na každej karte je zvieratko, ktoré prichádza odovzdať svoje posolstvo. Súčasťou kariet je aj výkladová brožúrka, ktorá posolstvo vysvetľuje.Vytiahni si jednu kartu a polož ju na stôl. Obzri si obrázok a popremýšľaj, akú radu Ti zvieratko posiela. Potom si prečítaj text v brožúrke, kde nájdeš obšírnejší výklad karty a toho, čo Ti zviera odkazuje (podrobnejší návod nájdete v priloženej brožúrke).Karty pre detskú dušuMúdry poradca, ktorý: 1. POMENUJE PROBLÉMDieťa sa často nevie zorientovať vo svojich pocitoch a nevie presne pomenovať, čo ho trápi. Tým, že na problém presne ukážeme, veľa sa vyjasní.2. PONÚKNE RIEŠENIETento krok prináša úľavu. Zvieratko z karty ponúkne dieťaťu šancu, ako môže zmeniť postoj k situácii. Získa nadhľad a bude sa cítiť lepšie a radostnejšie.3. ÚKOLUJE :)Každá kartička obsahuje úlohu, ktorá pomôže precítiť, aké to je, ak problém vnímame INAK.Menšie deti pracujú s kartami spolu s rodičmi, väčšie môžu aj samostatne. Prácu s kartami si pochvaľujú učitelia v školách aj v škôlkach, detskí psychológovia a rodičia. Horná hranica nie je obmedzená, pretože karty sa dotknú aj emócií dospelých. Karty, ktoré otvárajú detské srdiečka a zbližujú rodičov s deťmi ešte viac, sú napísané tak, že vedú k premýšľaniu. Pricestujú k vám v ručne šitom vrecku.24 kariet = 24 emócií, situácií a postojov k nim + 24 úlohKarty pre detskú dušuVeríme, že vám prinesú pochopenie, že problémy nie sú zlé, ale patria k životu a nádej, že život má svoj krásny zmysel. "Úžasným nástrojom, ktorý nám dokáže pomôcť objaviť, pomenovať emócie detí a následne s nimi pracovať sú, podľa môjho názoru, karty pre detskú dušu. Tým, že dieťa musí kartám položiť otázku, vieme zistiť, čo dieťa trápi, môžeme odhaliť boľavé emócie i to, čo trápi jeho srdiečko. Karty sú krásne ilustrované, ľudské, srdečné, deti ich milujú a samy si ich brávajú. Bc. Michaela Šišková, vychovávateľka.

16,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Automatické správanie a myslenie – ako z kola von. Online. 17.5.2021 18:00 - 20:00

Väčšina problémov, s ktorými sa potýkame, pramení z našich automatických zvykov. Bez toho, aby sme si ich uvedomili je zmena náročná, až nemožná. Ak našim automatickým a rutinným vzorcom myslenia a správania venujeme všímavú pozornosť, máme v rukách silný nástroj k zmene. Na webinári si povieme viac o tom ako na automatické myšlienky, ktoré obratom vyvolávajú negatívne emócie.Webinar je špecifický tým, že ponúka pohľad na psychologické procesy, ktoré vieme prostredníctvom všímavosti sami pozitívne ovplyvňovať. Pozostáva z teórie, ktorá je priamo prepojená so sebaskúsenosťou a praktickými technikami, ktoré je možno jednoducho integrovať do bežného života. Stačí pár minút denne a budete mať pocit, že žijete plnší a pokojnejší život.ONLINE – Automatické správanie a myslenie – ako z kola vonlektorka Silvia Majerčáková Albertová17. mája 2021 v čase: 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina pedagóg, vychovávateľ, špeciálny pedagóg, asistent pedagóga, rodičcertifikát s časovou dotáciou webinárapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom Práca pedagóga je náročná na sústredenie, výkon a multitasking. Naše mysle sú denne bombardované povinnosťami a myšlienkami, na ktoré nemáme dostatočný čas na spracovanie.Žijeme, myslíme a pracujeme rýchlo, čo sa časom negatívne podpisuje na našom fyzickom a psychickom zdraví, napríklad vo forme vyhorenia, chronických bolestí, prejedania sa, stresu, úzkosti, vysokého krvného tlaku atď.Už sa vám niekedy stalo, že ste sa s niekým rozprávali, ale o chvíľu ste si nepamätali o čom? Alebo ste robili viac vecí naraz a ani jednu ste v ten deň úspešne neukončili? Hlavným dôvodom je autopilot, ktorý máme zapnutý po väčšinu dňa.Výborným nástrojom ako začať vnímať sám seba a žiť v prítomnosti je všímavosť, pomocou ktorej si môžeme prinavrátiť do života stabilitu a spokojnosť. Prostredníctvom všímavosti, teda zámerného venovania plnej pozornosti tomu, čo sa deje vo vnútri človeka – fyzicky a psychicky, bez kritiky a posudzovania, si môžeme dopriať tak potrebný priestor pre našu myseľ.Všímavosť je možné veľmi jednoducho integrovať do bežného života formou vedomého správania, myslenia a cítenia. V pracovnej oblasti vám spôsoby, ktoré všímavosť ponúka, môžu pomôcť zostať viac v kľude a nad vecou, získať akýsi nadhľad na situáciami, ktoré by vás bežne rozrušili.Naučíte sa ako lepšie zvládať stres, úzkosť či napätie, ako sa nenechať poraziť nepríjemnými myšlienkami a silnými emóciami, jednoducho ako sa o seba postarať po psychickej stránke. 

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Začínajúci sociálny pedagóg - čo by som mal vedieť? Online. 18.5.2021 17:00 - 19:00

Sociálno – pedagogické poradenstvo, výchovné poradenstvo. Kompetencie a osobnosť sociálneho pedagóga v sociálno pedagogickom procese, profesijne kompetencie sociálneho pedagóga, spolupráca sociálneho pedagóga a ostatných inštitúcií, metódy sociálneho poradenstva, preventívna a osvetová činnosť. ONLINE –Začínajúci sociálny pedagóg - čo by som mal vedieť?lektorka Mgr. Monika Ferenčíková18. máj 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: pedagógovia, pomáhajúce profesie, začínajúci sociálni pedagógovia  certifikát do portfóliapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Vzdelávací obsah:Prevencia a osveta ako základný pilier sociálneho pedagóga. Sociálny pedagóg na jednotlivých úrovniach a stupňoch v školstve. Skupinová práca na školách. Som začínajúci sociálny pedagóg, resp. stanem sa ním.Základné informácie o tejto profesii a o všetkom, čo k tomu patrí. Ako sociálny pedagóg som pracovala v CPPPaP viac ako 10 rokov, Budeme diskutovať o aktuálnych problémoch a potrebách, byť pripravený na sociálno-pedagogický proces. 

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hravá slovenčina -Z rozprávky do rozprávky. Online 19.5.2021 18:00 - 19:00

Webinár je zameraný na cieľovú skupinu učiteľov a vychovávateľov 1. stupňa základnej školy, ale aj rodičov, ktorí potrebujú u dieťaťa precvičiť alebo naučiť písanie viet, dĺžňov a predložiek. U detí mladšieho školského veku sa často vyskytujú problémy, že nepočujú a nepíšu dĺžne, alebo píšu predložku spolu so slovom, nerozlišujú kde začína a končí veta. Webinár ponúka námety ako zábavne pracovať s textami v čítanke a trénovať orientáciu v texte. Do vyučovania sú vložené techniky, ktoré podporujú odstránenie týchto chýb. V tomto webinári nájdu pani učiteľky, vychovávateľky a rodičia  inšpiráciu na prácu s deťmi aj s poruchami učenia a ADHD. Vzdelávací obsah je zameraný na skupinovú prácu, kooperatívne prvky, riešenie problémových úloh a podporu kritického myslenia.slabika,veta, slovosled, dĺžne, dramatizácia.ONLINE – Z rozprávky do rozprávky, tematické vyučovanie.lektorka Mgr. Lenka Kaffelová19. máj 2021 v čase 18:00 - 19:00 hod.certifikátCieľová skupina: začínajúci pedagógovia, pedagógovia a vychovávatelia na prvom stupni základnej školy, rodičia.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Večerná relaxačná joga. Online. 19.5.2021 20:00 - 21:00

Večerná relaxačná joga bude prebiehať v príjemnom pomalšom tempe. Zameriame sa na prepojenie dychu s pohybom a navodíme stav relaxácie pre telo a myseľ prostredníctvom jogových pozícií zameraných na uvoľnenie napätia, stresu a bolestí chrbtice. V pozíciách zotrváme dlhšie a hodinu zakončíme vedenou relaxáciou.ONLINE – Večerná relaxačná joga.lektorka Silvia Majerčáková Albertová19. máj 2021 v čase: 20:00 - 21:00 hod.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom  

8,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Pri vode, poďme spolu tvorivo myslieť

ONLINE – PRI VODE, poďme spolu tvorivo myslieť. s lektorkou Alexandrou Kuruc 21.mája 2020 v čase: 15:00 - 17:00 hod. cieľová skupina učiteľ materskej školy ...

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.