Nákupný košík
položky:

Novinky

Spätná väzba - prečo je dôležitá a ako ju podať? 24.7.2021 12:19

Ako deťom poskytnúť spätnú väzbu, aby sme neubíjali ich sebavedomie a pomáhali im rásť?Ako deťom poskytnúť spätnú väzbu, ktorá ich motivuje?„Zase nemáš pomôcky? Koľko krát ti to mám pripomínať?! To snáď nie je pravda…“Ups… aj takáto môže byť spätná väzba. Ale musí? A vlastne chceme, aby to takto bolo? V rodine, v škole, s deťom, medzi sebou navzájom? Ak aj vás desí takýto príklad komunikácie „spätnej väzby“, poďte sa s nami pozrieť na to, ako sa to dá robiť inak. Či ste rodič, učiteľ, alebo manažér, .. Každý sa môže naučiť zásady jednoduchej a veľmi praktickej spätnej väzby. Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektor Klára Marušincová a Marek Marušinec13. októbra 2021 v čase 17:00 - 20:00 hod.cieľová skupina pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičiacertifikát

Zobraziť novinku
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových inovatívnych metód do odborného vzdelávania a prípravy. 11.7.2021 13:39

Cieľom ponúkaného aktualizačného vzdelávania pre školy a pedagogických zamestnancov je rozvíjanie informačno-komunikačných zručností pedagógov a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšenie vlastných kompetencií, podpora zlepšenia odborného vzdelávania prípravy žiakov a prepojenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov s praktickými potrebami trhu práce. Prezenčná forma vzdelávania - workshop/webinár. Formát, dátum a čas: podľa dohody.Vzdelávací obsahPreziSvet prezentácií sa tak, ako všetko ostatné, taktiež posúva dopredu a objavuje nové postupy, techniky a metódy. Aj samotný power point ušiel už veľký kus cesty. Avšak len do nedávneho času to bol viac menej jediný nástroj, ktorý nám umožňoval pretransformovať naše myšlienky do vizuálnej podoby. Našťastie sa to zmenilo a my si môžeme vybrať, či na n

Zobraziť novinku
Predchádzanie a zvládanie agresivity v komunikácii s deťmi a rodičmi - aktualizačné vzdelávanie. 9.7.2021 10:43

„Komunikácia je najčastejší dôvod zlých vzťahov a najjednoduchší spôsob ako ich zlepšiť.“Život bez konfliktov neexistuje, no najmä v školskom prostredí sa ako pedagógovia snažíme ich výskyt čo najviac znížiť. Ak už však konflikt nastane, najlepšie, čo môžeme urobiť, je postaviť sa k nemu racionálne a využiť možnosť vyriešiť ho efektívne a s ponaučením do budúcnosti. Niekedy však druhá strana prekročí hranice a stratí kontrolu, čo sa môže prejaviť verbálnou a v krajnom prípade aj neverbálnou agresivitou. Ako tomu predísť? A ako sa zachovať, ak k takejto vyhrotenej situácii predsalen dôjde?Obsah vzdelávania:1. Konflikt – jeho podstata, spúšťače, priebeh a následky2. Prevencia ako účinná stratégia3. Individuálne potreby a motivácia4. Prejavy agresivity a spôsoby obrany5. Stanovenie hraníc6. Ako neby

Zobraziť novinku
Výchova detí mladšieho školského veku k hodnotám – pozitívny životný štýl. 8.7.2021 14:43

Deti sa rodia ako TABULA RASA. Prvou sociálnou skupinou do ktorej dieťa prichádza je rodina, následne je to materská škola a neskôr prostredie základnej školy. Nielen vrodené predispozície a prostredie v ktorom dieťa vyrastá a pohybuje sa, sú predpokladom jeho správania a konania v živote. Hodnotový systém mladého človeka je ovplyvňovaný a determinovaný mnohými faktormi. Rodina je prvým prostredím, v ktorom sa formujú hodnoty človeka. Výsledky výskumov poukazujú na jej dominantný vplyv na formovanie a utváranie osobnosti, a tým i jeho hodnôt. Mladí ľudia sa svojou hodnotovou orientáciou viac podobajú vlastným rodičom než priateľom. Hodnotová orientácia zrkadlom života nielen rodiny, ale i rôznych spoločenských komunít a prostredí, v ktorých sa mladý človek pohybuje, je výsledkom preberania, resp.

Zobraziť novinku
Vyberme sa na inovatívnu cestu spoločného filozofovania s deťmi a rozvíjajme kritické, kreatívne aj angažované myslenie. 28.6.2021 14:40

Filozofia pre deti je pedagogickou koncepciou ukrývajúcou viac kompetencií pod jednou strechou. V procese realizácie aktivít, ktoré sú súčasťou koncepcie, sa rozvíjajú nielen deti a žiaci, ale aj pedagógovia. Cez utváranie hľadajúceho spoločenstva, prácu s textom, diskusiu a iné aktivity sa rozvíja kritické, kreatívne a angažované myslenie, posilňujú a rozvíjajú sa vzťahy a prehlbuje sa etický rozmer života skupiny aj jednotlivca.Nejde o naučenia sa toho, čo je správne či nesprávne, či ako konkrétne riešiť problémy, ale ide o nadobudnutie zručnosti kriticky premýšľať v bežných situáciách, reflektovať svet okolo seba aj svoje vlastné myslenie, poznať a pomenovať otázky súvisiace s myslením, prežívaním a konaním. Dvoma piliermi koncepcie sú: rozvoj myslenia, čo súvisí s procesuálnou rovinou di

Zobraziť novinku
Obchod Odporúčame Pomôcky
Silné stránky

Karty poukazujú/upozorňujú na dôležitosť silných stránok. Naše silné stránky si zaslúži našu pozornosť, je dôležité naučiť sa ich u seba vnímať, venovať sa im, rozvíjať ich, inšpirovať nimi ostatné, stavať na nich, opierať sa o ne. Nepopierame však existenciu a nutnosť zaoberať sa polaritami a významom slabých stránok. To či je vlastnosť silnou stránkou tiež závisí od kontextu. Pri rozhovoroch s klientmi sa k silným stránkam a ďalším zdrojom dostávame vždy, a často je pre nich ťažké je hľadať, rozoberať, čo najviac si ich pripustiť. Karty sú inšpirované princípy pozitívnej psychológie, a aj práca s nimi by mala byť smerovaná v pozitívnom nastavení.Silné stránky"Výber silných stránok vôbec nebol jednoduchý. Inšpirovaná teoretickými podklady a skúsenosťami, a tiež osobnými rozhovory a názory svojich kolegýň a kolegov, som dala dokopy ponúkaný súbor charakteristík. Nie je podstatné to, ako je silná stránka na karte pomenovaná, ale to, ako ju klient vníma. Niekto použije slovo "láskavosť", iný skôr "vľúdnosť", ďalší "ústretovosť". Cieľom nie je podať ucelený súbor silných stránok, ale motivovať k premýšľaniu o silných stránkach a podnietiť rozhovor alebo skupinovú diskusiu na túto tému. A urobiť to príjemnou a nenásilnou formou. Pre spestrenie môžete pridať aj iné sety kariet " - autorka kariet Silné stránky.Silné stránkyKarty nájdu svoje využitie v práci psychológov, v kariérnom poradenstvo, koučovanie, pri školeniach, v školách, organizáciách, poradenských centrách a ďalších oblastiach pomáhajúcich profesií.Sadu obsahuje:62 farebných obojstranných slovných kariet s lamináciou a guľatými rožky veľkosti 20 x 7 cm40 obojstranných kariet zvierat (vrátane dvoch nereálných - draka a jednorožca) veľkosti 10 x 3,5 cm3 voľné karty pre slová a 2 voľné karty pre zvieratá4 karty obojstranné triediaceSúčasťou balenia v podobe plechovej krabičky veľkosti A5 je tiež 20 stránková brožúra s návrhmi na použitie kariet, ktoré je možné aplikovať v rôznych kontextoch vrátane tipov ďalších odborníkov.

37,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 10.8.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  10. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Webinár bude v českom jazyku.

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele. Tvorivý webinár. 12.8.2021 18:00 - 20:00

Staré knihy, staré noty. Čo s nimi? Nie všetok starý papier musí ísť do zberu. Nielen šaty, ale aj knihy a noty možno upcyklovať. Cieľ webinára: Spoznať nové možnosti práce so starými knihami – stranami z kníh a nepotrebným notovým zápisom. Na webinári budú prezentované možnosti práce so stranami z vyradených kníh a s notovým materiálom. Vytvoríme krátky nový text (umelecký, náučný, v slovenčine a možno aj v inom jazyku), dotvoríme kresbou a namaľujeme či domaľujeme hudbu. Online - Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.12. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ základnej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógAplikácia prezentovaných aktivít si vyžaduje istú čitateľskú zručnosť detí. certifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.Účastníci dostanú pred webinárom text a noty, ktoré si budú musieť vytlačiť. Potrebné pomôcky: pastelky, akvarelové alebo temperové farby, štetce, vodu...   

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg. Zážitkový workshop. Košice. 17.8.2021 16:00 - 19:00

Podľa európskych výskumov vraj na Slovensku nevyrastajú sebavedomé ženy. Prečo je to tak? Ako začať búrať zastarané mýty a predsudky? A ako začať sama od seba? Treba si uvedomiť, že už celé stáročia je spoločnosť zamorená epidémiou ženskej menejcennosti a podriadenosti. Tá je aj dnes v závislosti od kultúrneho, politického a náboženského  priestoru danej krajiny buď úplne otvorená, spoločensky tolerovaná, alebo  latentná, prekrytá tradíciami a ukotvenými normami. Psychológovia zistili aj to, že predstava sebavedomej ženy vyvoláva v ľuďoch negatívne afirmácie, ale v prípade sebavedomého muža to je presne naopak. Ako je to možné? A čo s tým môžeme robiť v kontexte nášho životného priestoru?V prvom rade je nevyhnutné túto tému otvárať a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu. Tak môžeme postupne meniť myslenie, ktoré umožní ženám žiť v súlade s mužskými princípmi, ale v zdravej nezávislosti, so svojou ženskou jedinečnosťou a silou. Sebavedomá žena je taká, ktorá pozná svoju hodnotu, odmieta žiť v strachu a neporovnáva sa s inými. Nepokladá za svoju povinnosť plniť očakávania a potreby okolia, ale predovšetkým svoje vlastné. Sebavedomá žena je magicky ženská – a to z nej vyžaruje pri všetkom, čo robí.Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg.lektorka Renáta Taligová17. augusta 2021 v čase 16:00 - 19:00 hod.Košicecertifikát Zážitkový workshop môže prispieť k pozitívnej zmene prístupu súčasnej ženy k sebe samej, a tým aj k zmene prístupu najbližšieho okolia a postupne celej spoločnosti. O čom ešte budeme diskutovať? 1. o syndróme skromnosti a neviditeľnosti;2. o historických mýtoch, kultúrnych predsudkoch a stopách výchovy;3. o ženskej rebélii a nových 5 P.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ahoj škôlka - detský muzikál. Online. 18.8.2021 08:00 - 10:00

Hop, a je tu opäť september. Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole, ako ju i jej obyvateľov hravo spoznať, či ako vyzerá deň v škôlke?To sa naučíme v hrách, piesňach i tancoch. Vytvoríme si hravý ranný odkaz spojený s režimom dňa. Muzikál malých i veľkých škôlkarov ukáže tú najkrajšiu tvár predškolského života a vnímania škôlky deťmi i učiteľkami.ONLINE - Ahoj škôlka - detský muzikál.lektorka Alexandra Kuruc18. august 2021 v čase: 8,00 - 10,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMZačal sa nový školský rok, zase sme o rok starší.Už vítajú nás v škôlkekamaráti naši.Chodíme do škôlky, už sme veľkí,tešíme sa na pani učiteľky. Pomôcky: vytlačený, zalaminovaný a vystrihnutý materiál - pošleme pred webinárom mailom, filc a kolieska suchých zipsov, alebo lepiace magnety a tabuľa, alebo nástenka a špendlíky. Tamburína, ozvučné drievka, bubienok.     

15,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj JAR, Bytča, 1. marca 2018

Nadšené pani učiteľky a vychovávateľky objavovali krásu jarnej inšpirácie a farieb. Projekt EDU DAY. Lektorka: PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.