Nákupný košík
položky:

Funkčné vzdelávanie

Základný program funkčného vzdelávania

Cieľom funkčného vzdelávania je v zmysle § 47 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Základný program funkčného vzdelávania v rozsahu 74 hodín poskytujeme kombinovanou formou - 50 hod prezenčne online prostredníctvom platformy ZOOM, 24 hodín dištančne.

Súčasťou funkčného vzdelávania je vypracovanie manažérskeho portfólia. 
Manažérske portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Základný program funkčného vzdelávania sa ukončujú obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Realizuje sa online - ZOOM. 

Po úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia sa pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vydá osvedčenie o funkčnom vzdelávaní.

Vzdelávanie realizujeme online cez platformu ZOOM.

Záväznú prihlášku spolu s overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní posielate poštou. 

Základný program funkčného vzdelávania je určený všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. 

Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie základného programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti:

- vedúci pedagogický zamestnanec

- vedúci odborný zamestnanec

Vzdelávanie v základnom programe je členené na tri tematické vzdelávacie celky: 

 1. Právne predpisy, vnútorné  predpisy, pedagogická  dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné  dokumenty školy a školského  zariadenia
  Lektor: Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
   
 2. Tvorba koncepčných dokumentov školy a školského  zariadenia
  Lektorka: prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
   
 3. Základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského  zariadenia.
 • Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie
 • Názov modulu: Základný modul
 • Odborný garant programu prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
 • Evidenčné číslo: 2/2022 - FV
 • Obdobie platnosti: do 21. novembra 2027


Bankové spojenie: 

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/funkcne vzdelávanie.

Poplatok 169,- eur

Záväznú prihlášku vám pošleme  e - mailom.

Obchod Odporúčame Rodičia a deti
Dotkni sa oblohy

Deti sa čoraz viac zaujímajú o náročnejšie témy. Jednou z nich je tematika vesmíru. Vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Dotkni sa oblohy – publikáciu odporúčame vytlačiť, alebo ju môžete premietať na tablete/počítači. Deti sa pri jednotlivých úlohách z knihy vystriedajú podľa pokynov rodiča/súrodenca. Do niektorých aktivít môžete zapojiť aj celú skup

5,00 € Do košíka 4,55 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Krtko a zima. Aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny v školskom kurikule v rámci oblasti jazyk a komunikácia. Materské školy. 28.1.2023 08:30 - 18:30

Pripravili sme pre pedagógov vzdelávací program zameraný na zmeny v školskom kurikule - aktualizačné vzdelávanie. V rámci neho prinášame praktické informácie a príklady dobrej praxe, hrové vzdelávacie aktivity v rámci zážitkového vzdelávania, pričom akceptujeme najnovšie trendy v oblasti jazyk a komunikácia. Tie budeme aktívne využívať priamo na vzdelávaní. Počas vzdelávania budeme vytvárať efektívne didaktické pomôcky a jednoduchý diagnostický nástroj. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánov

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku - osobnostná a sociálna výchovy. 28.1.2023 17:00 - 20:00

Snahou každého pedagóga je z dieťaťa vychovať človeka, ktorý okrem iného dokáže porozumieť sebe a iným, dokáže ovládať svoje myslenie a konanie, buduje a udržiava sociálne vzťahy, je otvorený spolupráci, prechováva pozitívne postoje k sebe a iným, uvedomuje si hodnoty spolupráce a uvedomuje si dôležitosť rozdielnych názorov ľudí. Činnosti MŠ, ŠKD, CVČ, CDR vytvárajú mnoho podnetov a príležitostí pre realizovanie aktivít so zameraním práve na túto problematiku.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čitateľská gramotnosť. Zmeny v kurikule základného vzdelávania. Oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA – praktické vzdelávanie. 30.1.2023 16:00 - 16.2.2023 20:00

Cieľom kurikulárnej reformy je zlepšenie a posilnenie základného vzdelávania vo vzdelávacom systéme, prispôsobenie cieľov, obsahu a foriem vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a súčasnej generácii detí a zlepšenie výsledkov vzdelávania žiakov v základných oblastiach gramotnosti, kde jednou z nich je aj oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA, teda aj rozvoj a zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Po celoplošnom ukončení implementácie by sa výsledky zmien mali prejaviť:zlepšením výsledkov vzdelávania žiakov v oblasti čitateľ

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Pravidlá a (ne)poslušné deti. 30.1.2023 18:00 - 20:00

Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba (Latinské príslovie).Uľahčujú nám pravidlá život alebo sťažujú? Sú pravidlá nadčasové? Možno pravidlá meniť alebo eliminovať? Je neposlušný ten, kto pravidlo nedodržiava a poslušný, kto rešpektuje všetky pravidlá? Online - Pravidlá a (ne)poslušné deti.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.30. januára 2023 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej školy - prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD, CVČ, CDR, asistent pedagógacertifikát s časovou

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Darček pre mamičku

Autorka Miriam Valášková.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.