Nákupný košík
položky:

Na inšpiratívnej vlne... spojenie na diaľku

31.1.2021 19:49

V januári a vo februári minulého roka sme mali výborný štart. Kládli sme si otázku, ako všetko profesionálne zvládnuť po logistickej stránke.
Lenže potom strih - prišla korona a z večera do rána sa všetko zastavilo.
Bolo veľmi náročné sledovať, ako postupne všetky naplánované podujatia končia. Zrušili sme všetky. Stále máme zimomriavky, keď si nato spomenieme.
Našťastie sme sa rýchlo spamätali a prešli na webináre, ktoré si vyžadujú omnoho viac online nástrojov. 
Nové spojenie, ktoré sa zrodilo na pozadí pandémie (a celkom online) umožňuje mnohým ľuďom pracovať na diaľku ešte lepšie a efektívnejšie.
Nielen počas pandémie, ale aj po nej zostanú online nástroje bežnou súčasťou našich životov, podobne ako práca na diaľku. 
Nadšenie zo spojenia v online svete sme objavovali postupne. Našou víziou je neprestajne zlepšovať interakciu s publikom v online priestore.
V tíme máme lektorov, ktorí sú dômyselní, majú cit pre detail a sústreďujú sa na našich účastníkov vo webinárovom svete vzdelávania sa. Neustále vylepšujeme našu komunikáciu na diaľku.
Myslíme si, že budúcnosť bude hybridná - niekedy sa budeme spájať online a inokedy sa osobne stretneme. Myslíme si, že ľudia veľmi ocenia, keď budú mať znova fyzický kontakt. No napriek tomu budú virtuálne mítingy zohrávať veľkú úlohu v ich životoch. Pandémia nám ukázala, že sa online dajú robiť aj veci, aktivity, pri ktorých sme si to predtým ani nevedeli predstaviť. Dáva to ľuďom slobodu, a ak sa budú virtuálne stretnutia neustále zlepšovať, môže byť vplyv pandémie v tomto ohľade aj pozitívny.

Hľadáme v online stretnutiach väčšiu hodnotu interakcie a otvárame nové ponuky.

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
Pred nami stojí otázka, ako s novými poznatkami naložíme? Čo zmeníme? Kam sa posunieme sami so sebou?
Mnoho rád nájdete v inšpiračných webinároch. Pokúsime sa vylepšiť si mnohé súčasti nášho života. Dôležité je nepustiť sa po hlave naraz do všetkých zmien. Treba si vybrať pár z nich a postupne začať tvoriť zmenu v svojom živote a najmä vydržať. 
Využime lekcie minulého roka, aby naše ďalšie roky boli slobodnejšie, voľnejšie, zmysluplnejšie. 
Nehovoríme, že to bude jednoduché, hovoríme, že to bude stáť za to!!!

VZDELÁVANIE NA MIERU
- (aktualizačné / inovačné), kde patrí webinár, workshop, maratón aj inovačné vzdelávanie.
- ceny na osobu sa líšia pri objednávke vzdelávania pre celý kolektív (viac osôb) !

RODIČIA A DETI
- výchova je tá najzložitejšia a najzodpovednejšia alchémia. Deti potrebujú, aby ste premýšľali o tom, ako ich vychovávate.  Väčšinu výchovných návykov prežijeme vo veku, ktorý si takmer nepamätáme. Princípy sa naviac ťažko zovšeobecňujú, pretože fungujú všetkým, ale u každého trochu inak.
Veríme, že webináre prispejú k osvete spomínaných skutočností - deti, rodičia a výchova.

Deťom prajeme, aby sa im v ich rodinách dobre žije... 

PRE FIRMY
- webináre pod vedením našich lektorov pre Vašich zamestnancov v oblasti osobného rozvoja ( vzťahy na pracovisku, konflikty, práca v tíme, vyhorenie...), ale aj webináre pre deti (online vyučovanie, zábavné aktivity...) webináre na mieru z rôznych oblastí...

INŠPIRÁCIA do PRAXE

- praktické aktivity a činnosti z praxe, odskúšané pedagógmi a vychovávateľmi
- priestor, ktorý poskytuje pedagógom a vychovávateľom impulzy, inšpirácie, nápady, rady, svoje know-how ...

MOJA INŠPIRÁCIA
- pripravujeme platformu pre našich stálych klientov s množstvom benefitov. Osobný účet v Inšpirácií.

 

Ďakujeme Vám,  že ste s nami!  Vďaka Vám napredujeme :)

 

Vaša Inšpirácia 

 

 


 

 

 

 

 

Obchod Odporúčame Emočné karty
Koučing bez kouča na každý deň

Inšpiratívne sebakoučovacie nástroje, ktoré Vám pomôžu si prostredníctvom viac ako 280 koučovacích otázok a inšpiratívnych výrokov odpovedať na témy, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu Vášho či už súkromného alebo pracovného života.Každý z nás túži byť šťastný. Pre mnohých z nás je to základná hodnota, ktorá stojí na vrchole nášho rebríčka priorít. Ale viete, akú konkrétnu podobu má mať Vaše „šťastie“? Čo konkrétne sa spája Vám s pojmom „zažiť neskutočný pocit šťastia“?Je to narodenie dieťaťa? Zarobiť veľa peňazí? Byť úspešný v práci? Viete to? Ak nie, môžete denne zažívať menšie a väčšie okamihy šťastia bez vnútorného uvedomenia. Potom sa Váš hlad po šťastí zväčšuje a Vy sa cítite permanentne nespokojní.My Vám ponúkame inšpiratívny koučovací nástroj, ktorý Vám pomôže objaviť vašu vlastnú definíciu šťastia prostredníctvom 280 sebakoučovacích otázok, 56 tematických obrázkov a inšpiratívnych výrokov.„Karty Koučing bez kouča na každý deň“ je metodický rozvojový koučovací nástroj, ktorý obsahuje návod na definíciu 7 dôležitých oblastí, ako sú napríklad šťastie, vzťahy alebo sebauvedomenie. Sú určené pre všetkých, ktorí túžia po spoznávaní svojich potrieb, túžob či talentov a úspešnom riadení vlastného života.Koučing bez kouča na každý deňKoučing bez kouča na každý deňKoučing bez kouča na každý deňKoučing bez kouča na každý deň 

21,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 10.8.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  10. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Webinár bude v českom jazyku.

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele. Tvorivý webinár. 12.8.2021 18:00 - 20:00

Staré knihy, staré noty. Čo s nimi? Nie všetok starý papier musí ísť do zberu. Nielen šaty, ale aj knihy a noty možno upcyklovať. Cieľ webinára: Spoznať nové možnosti práce so starými knihami – stranami z kníh a nepotrebným notovým zápisom. Na webinári budú prezentované možnosti práce so stranami z vyradených kníh a s notovým materiálom. Vytvoríme krátky nový text (umelecký, náučný, v slovenčine a možno aj v inom jazyku), dotvoríme kresbou a namaľujeme či domaľujeme hudbu. Online - Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.12. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ základnej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógAplikácia prezentovaných aktivít si vyžaduje istú čitateľskú zručnosť detí. certifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.Účastníci dostanú pred webinárom text a noty, ktoré si budú musieť vytlačiť. Potrebné pomôcky: pastelky, akvarelové alebo temperové farby, štetce, vodu...   

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg. Zážitkový workshop. Košice. 17.8.2021 16:00 - 19:00

Podľa európskych výskumov vraj na Slovensku nevyrastajú sebavedomé ženy. Prečo je to tak? Ako začať búrať zastarané mýty a predsudky? A ako začať sama od seba? Treba si uvedomiť, že už celé stáročia je spoločnosť zamorená epidémiou ženskej menejcennosti a podriadenosti. Tá je aj dnes v závislosti od kultúrneho, politického a náboženského  priestoru danej krajiny buď úplne otvorená, spoločensky tolerovaná, alebo  latentná, prekrytá tradíciami a ukotvenými normami. Psychológovia zistili aj to, že predstava sebavedomej ženy vyvoláva v ľuďoch negatívne afirmácie, ale v prípade sebavedomého muža to je presne naopak. Ako je to možné? A čo s tým môžeme robiť v kontexte nášho životného priestoru?V prvom rade je nevyhnutné túto tému otvárať a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu. Tak môžeme postupne meniť myslenie, ktoré umožní ženám žiť v súlade s mužskými princípmi, ale v zdravej nezávislosti, so svojou ženskou jedinečnosťou a silou. Sebavedomá žena je taká, ktorá pozná svoju hodnotu, odmieta žiť v strachu a neporovnáva sa s inými. Nepokladá za svoju povinnosť plniť očakávania a potreby okolia, ale predovšetkým svoje vlastné. Sebavedomá žena je magicky ženská – a to z nej vyžaruje pri všetkom, čo robí.Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg.lektorka Renáta Taligová17. augusta 2021 v čase 16:00 - 19:00 hod.Košicecertifikát Zážitkový workshop môže prispieť k pozitívnej zmene prístupu súčasnej ženy k sebe samej, a tým aj k zmene prístupu najbližšieho okolia a postupne celej spoločnosti. O čom ešte budeme diskutovať? 1. o syndróme skromnosti a neviditeľnosti;2. o historických mýtoch, kultúrnych predsudkoch a stopách výchovy;3. o ženskej rebélii a nových 5 P.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ahoj škôlka - detský muzikál. Online. 18.8.2021 08:00 - 10:00

Hop, a je tu opäť september. Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole, ako ju i jej obyvateľov hravo spoznať, či ako vyzerá deň v škôlke?To sa naučíme v hrách, piesňach i tancoch. Vytvoríme si hravý ranný odkaz spojený s režimom dňa. Muzikál malých i veľkých škôlkarov ukáže tú najkrajšiu tvár predškolského života a vnímania škôlky deťmi i učiteľkami.ONLINE - Ahoj škôlka - detský muzikál.lektorka Alexandra Kuruc18. august 2021 v čase: 8,00 - 10,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMZačal sa nový školský rok, zase sme o rok starší.Už vítajú nás v škôlkekamaráti naši.Chodíme do škôlky, už sme veľkí,tešíme sa na pani učiteľky. Pomôcky: vytlačený, zalaminovaný a vystrihnutý materiál - pošleme pred webinárom mailom, filc a kolieska suchých zipsov, alebo lepiace magnety a tabuľa, alebo nástenka a špendlíky. Tamburína, ozvučné drievka, bubienok.     

15,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Čísla a vzťahy

Hravá matematika - Čísla a vzťahy - Piešťany.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.