Nákupný košík
položky:

Učiteľ vs. Pandémia. Kto z koho?

17.11.2020 06:14

Súčasná doba je extrémne náročná pre všetkých, pretože ovplyvnila osobný, sociálny aj pracovný život väčšiny ľudí. Aj oblasť vzdelávania zasiahli mnohé opatrenia a rezort školstva stále prináša nové správy v duchu hesla „čo deň, to novina“. To si od učiteľov vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, flexibility a neraz aj emočnej odolnosti. 

Pandémia ochorenia COVID-19 narušila bežný vyučovací proces, presunula časť vyučovania z lavíc do online priestoru a učitelia, rodičia aj žiaci zrazu čelili novej výzve.  Bolo potrebné zvládnuť nielen technické zabezpečenie, plynulé spojenie cez rôzne online platformy, ale aj nový spôsob tzv. sprostredkovanej komunikácie. Zoznamovali sme sa s webkamerami, zvukom, meetingami, „sharovaním“, a niekedy aj vaša online hodina pripomínala spirituálnu seansu: „Jurko, si tu? Ak si tu s nami, ozvi sa!“ Ale teraz vážne...

Poďme sa teda pozrieť na to, čomu čelil bežný učiteľ... 

Mnohí pedagógovia sa ocitli v online priestore edukácie po prvýkrát, preto je prirodzené, že doň vstúpili s obavami a neistotou. Plošné zatvorenie škôl a školských zariadení v jarných mesiacoch však ukázalo, že si vieme pomáhať a posúvať sa po odbornej aj ľudskej stránke. Nikto nevie, čo nás čaká v najbližších mesiacoch, ale určite mi potvrdíte, že prvotný strach už nahradili nové skúsenosti. 

Viac ako inokedy sa v pedagogických kolektívoch ukázala potreba súdržnosti, spolupatričnosti a podporujúcich vzťahov. Ak takáto priaznivá pracovná klíma absentovala v kolektíve pred pandémiou, následky sa naplno prejavili práve v tomto období. 

Mnohí učitelia často čelili nepochopeniu zo strany niektorých rodičov, neochote detí spolupracovať a negatívnemu postoju verejnosti. Pocit osamotenosti a bezmocnosti pri prekonávaní rôznych prekážok a nových situácií mohli priniesť demotiváciu a niekedy aj psychické problémy.

Ako to teda zvládnuť?

Každý učiteľ bez ohľadu na dĺžku praxe či osobnostnú typológiu potrebuje cítiť oporu zo strany vedenia školy, podporu od kolegov a pravidelnú vnútornú motiváciu do ďalšej práce. Ako uvádza Karol Herian v Príručke pre posilnenie učiteľa, učiteľ musí mať naplnené tri základné psychologické potreby, ktoré podporujú jeho vnútornú rovnováhu a motiváciu:

potrebu kompetencie, potrebu vzťahovosti a potrebu autonómie.

Potreba kompetencie znamená, že si musí veriť a aj byť reálne schopný zvládnuť aktuálnu situáciu. Vyžaduje si odbornú spôsobilosť a pripravenosť, schopnosť viesť a motivovať žiakov predovšetkým cez svoju osobnosť, a to aj v náročnejších podmienkach. Popri nadobudnutým vedomostiam a praktickým skúsenostiam by mal pracovať na svojej vnútornej rovnováhe a emočnej odolnosti, hoci to v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché.

Potreba vzťahovosti znamená, že človek potrebuje cítiť, že niekam patrí, že je súčasťou tímu, o ktorý sa môže oprieť. V prostredí školy to znamená už spomínaný význam dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku.

Potreba autonómie  je vnímaná ako potreba vlastnej významnosti a možnosti voľby pri vedení výchovno-vzdelávacieho procesu. Každý učiteľ si hľadá svoju cestu a vyberá si metódy a formy práce, ktoré mu vyhovujú aj v dnešných zmenených podmienkach. 

Práve teraz mnohí z vás určite pocítili potrebu rozvíjať a prehlbovať spomínané kompetencie, napĺňať svoje profesijné potreby napríklad aj prostredníctvom webinárov v podobe aktualizačného či inovačného vzdelávania. Stačí si vybrať z bohatej ponuky a to vám zabezpečí, že adaptácia na neustále nové situácie bude v budúcnosti pre vás ľahšia a plynulejšia. A možno sa stretneme na nejakom zo spomínaných vzdelávaní spoločne. Držme si teda palce! 

Mgr.Renáta Taligová, lektorka a motivátorka

 

 

Obchod Odporúčame Vzdelávacie videá
Geometria a modelovanie tvarov z mäkkej modelovacej hmoty, vzdelávacie video

Vzdelávacie video Geometria a modelovanie tvarov z mäkkej modelovacej hmoty.Lektorka veľmi šikovne pretransformovala aktivity, ktoré možno poznáme, na aktivity v nových súvislostiach a dostali tak v edukácii nový význam a rozmer. Jednotlivé aktivity a činnosti lektorka prezentuje hravou formou. Aktivity dávajú deťom dostatok príležitostí sledovať a spoznávať postup pri riešení úloh v aktivitách. V aktivitách sa stretnete s pojmami guľa, kocka, valec, kruh štvorec, obdĺžnik, trojuholník.Cieľom Inšpirácie je INŠPIROVAŤ Vás, pretože vzdelávacie video:ponúka spojenie odbornosti, hry a zábavyrozvíja detskú fantáziu, ponecháva jej priestoropiera sa o prirodzené detské aktivityInšpiruje vás, ako uplatniť to čo poznáte v nových súvislostiach (prináša Aha moment)ZÍSKATE:90 minút vzdelávacieho obsahu7 pracovných listov - prostredí, v ktorom môžete realizovať aktivity, činnosti a hryvzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí a rozvíjajú ich tvorivosťvzdelávanie z pohodlia domuVzdelávacie video:- pošleme vám prístup e-mailom prostredníctvom linku,- pracovné listy dostanete e-mailom,- neobedzený vstup k vzdelávaciemu videu - kedykoľvek si video môžete opakovane pustiť.  

10,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Prvky biblioterapie v pedagogickom procese materských a základných škôl. Online. 14.4.2021 17:00 - 19:00

Téma Prvky biblioterapie v pedagogickom procese materských a základných škôl je určená tak pedagógom, vychovávateľom ako aj rodičom, ktorí chcú svojmu dieťatku od útleho veku sprostredkovať príbeh a zážitok. Pre všetkých, ktorí si sami spomínajú na obľúbenú knihu a jej hrdinov. Kniha by mala byť prirodzenou súčasťou života aj napriek technicky vyspelej dobe. Nadobudnutá skúsenosť s knihou je správnou cestou k rozvoju a stimulácii osobnosti, pomáha dieťaťu spoznať nielen seba ale i svoje okolie, lepšie porozumieť prežívaniu tak svojmu, ako aj prežívaniu ostatných.  Rozvoj reči, myslenia, predstavivosti a čitateľskej gramotnosti sa buduje, tak na to nezabúdajme. ONLINE – Prvky biblioterapie v pedagogickom procese materských a základných škôl.lektorka Mgr. Monika Ferenčíková14. apríl 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina: učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, asistent pedagóga, rodičia, pomáhajúce profesie, všetci tí, ktorí sa radi dozvedia o možnostiach a formách práce s knihou. certifikát - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Prvky biblioterapie v pedagogickom procese Terminológia a delenie biblioterapie Podpora vývinu dieťaťa pomocou prvkov rannej biblioterapie Možnosti práce s knihou a podpora čítania od novorodenca po predškolský a mladší školský vekČítanie ako akt, ako rituál ako ČASPripravte si kratučký úryvok z Vašej obľúbenej knihy, alebo myšlienku, či citát, ktorý Vás v poslednom čase „oslovil“, či potešil. 😊

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Tri prasiatka, detský muzikál. 15.4.2021 17:00 - 19:00

Poďte s nami do rozprávky, v ktorej tri prasiatka prekabátia zlého vlka. V pohybovej improvizácii sa naučíme tanečné pohyby.Prejdeme plynule prípravnými cvičeniami hlasovej rozcvičky a orientácie v priestore. Oboznámime sa s metódami a formami tvorby muzikálov pre deti s deťmi. Naučíme sa tance prasiatok i vlka a spolu si vytvoríme scenár muzikálu. V druhej časti webinára si vytvoríme 3D knihu, z ktorej na vás rozprávkové postavy priam vyskočia. ONLINE - Tri prasiatka, detský muzikál.lektorka Alexandra Kuruc15. apríl 2021 v čase: 17,00 - 19,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMPomôcky: 5 výkresov formát A3 alebo 5 kusov kartónu rovnakého formátu - aspoň veľkosť A4, 2 stoličky, šatka alebo šál, lepidlo, farbičky, fixky, papierová lepiaca páska.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Výtvarná výchova trochu inak. Online. 20.4.2021 17:00 - 19:00

Zoznámite sa s výtvarnými technikami, ktoré majú zážitkový charakter a sú inšpirované umením 20. storočia:koláž a dekoláž,asambláž, empaketáž, rezerváž, frotáž, muchláž, voľné Carano podľa hudby, dripping, happening a iné, Inšpirácia výtvarného tvorenia prostredníctvom literárneho textu, hudby, dramatické hry,tvorba xerokopie. ONLINE - Výtvarná výchova trochu inak.lektorka Ivana Bečvářová20. apríl 2021 v čase: 17,00 - 19,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej základnej školy, vychovávateľ, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMPomôcky: nožnice, lepidlo, pastelky.Webinár bude vysielaný v českom jazyku. 

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy HRA-NICE -Prečo sa naše deti občas správajú akoby sa snažili o naše nervové zrútenie? Opakovaný webinár. 21.4.2021 18:00 - 20:00

Téma určená rodičom, skúsenejším, či menej skúseným, ale aj tým, ktorí sa pri výchove svojho dieťaťa občas ocitnú na pochybách, alebo len potrebujú počuť, že svoje deti vychovávajú správne, pretože to robia celým svojím srdcom.Webinár Vám ponúka možnosť lepšieho porozumenia dieťaťu a jeho (nežiaducim) prejavom v správaní sa podľa vývinových období, hľadanie spôsobu zvládania záťažových a kritických výchovných situácií, nastavovanie láskavých pravidiel a hraníc vo výchove, ktoré zároveň rozvíjajú dieťa v zmysle žiaduceho, význam hry na rozvoj dieťaťa,rola otca vo výchove, s cieľom lepšieho porozumenia emočnému prežívaniu dieťaťa (v rôznych vývinových štádiách a výchovných situáciách). Význam budovania samostatnej bytosti zodpovednej za svoje prežívanie, prevencia problémového správania dieťaťa, riešenie konkrétnych výchovných situácií. Povieme si ako byť pri výchove dieťaťa dôsledný a pritom milujúci a oddaný rodič. ONLINE – HRA-NICE -Prečo sa naše deti občas správajú akoby sa snažili o naše nervové zrútenie?lektorka Mgr. Monika Ferenčíková21. apríl 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina - rodič dieťaťa vo veku od 0 - 7 rokovpo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Obsah a aktivity: Vývinové štádiá dieťaťa Emočný vývin a socializácia /0 -3r./Emočný vývoj a socializácia 3 až 6 -7 rokovHra a sociálne roleFunkčná výchova, odmena, trest a výchovné štýlyHranice a pravidlá vo výchove Nežiaduce prejavy v správaní a ich spôsoby zvládania 

15,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Tanček pre dievčatá - Snehulienka a sedem trpaslíkov

Každá malá slečna sa túži stať princeznou, tak prečo jej na chvíľu nesplniť tento krásny sen prostredníctvom jemnej choreografie, kde sa premení na ...

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.