Nákupný košík
položky:

Blog

INŠPIRÁCIOU PROTI SYNDRÓMU VYHORENIA. 12.10.2021 13:32

Z môjho pohľadu, práca pedagóga často vyžaduje plné nasadenie. Byť motivovaná, nadšená, pochopiť komplikovanú dobu a žiakov, ktorí v nej vyrastajú v rôznych rodinách a za rôznych okolností je poslaním. AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ? Medzi mnohými ponukami inovačného vzdelávania ma téma o sociálno-afektívnom prístupe v školskej praxi okamžite zaujala. Jej ciele mi pripadali ako postupná liečba proti vyhoreniu. Počas vzdelávania som si prehĺbila informačné kompetencie v súvislosti s počítačovou gramotnosťou, ktorá je dnes tak potrebná najmä kvôli dištančnému vzdelávaniu.Páčila sa mi spolupráca v skupinách, keď sme si vymieňali svoje skúsenosti, názory a spoločné stanovisko sme prezentovali pred lektorkou. Načerpala som nové vedomosti v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie. Pri nehovoriacich

Zobraziť blog
Přestaňte zapomínat, i paměť lze trénovat. 27.7.2021 13:23

Nemůžete si vzpomenout, kde jste nechali klíče, mobilní telefon, nebo jaké máte heslo v počítači? Špatně si pamatujete nové věci? Pokud je vám přes čtyřicet, je to běžné, ale není to úplně nutné. Po padesátce mají drobné výpadky paměti téměř všichni. Pokud ale začnete trénovat paměť včas, můžete zapomínání oddálit.Náš mozek je vývojově hotový okolo 25. roku a od té doby jeho výkon začíná pomalu slábnout. Zatímco dlouhodobá paměť nám vydrží do vysokého věku, s krátkodobou je to slabší, a proto je třeba ji trénovat. Důvodem, proč si nedokážeme vybavit potřebné informace, je naše vnitřní roztěkanost a nedostatek vlastní disciplíny. Nesoustředíme se plně na to, co právě děláme. Nevěnujeme běžným činnostem pozornost, děláme je automaticky a náš mozek nemá šanci si na ně vzpomenout. Je třeba se vždy

Zobraziť blog
Prečo je potrebné celoživotné vzdelávanie pedagógov. 1.7.2021 18:38

Americký filozof a predstaviteľ reformnej pedagogiky John Dewey vyjadril myšlienku, že ak učíme dnešných študentov tak, ako sme učili aj včerajších, okradneme ich o zajtrajšok. Je namieste zamyslieť sa nad potrebou inovovať a modernizovať metódy, prostriedky a formy edukačného procesu. Prispôsobovať súčasným nárokom a požiadavkám svoje prístupy k žiakom a celému školskému systému. Moderná doba prináša mnoho zmien na ktoré musí vedieť každý pedagóg vo svojej práci so žiakmi vhodne reagovať. Dnešná mladá generácia vyrastá pod vplyvom vyspelej techniky a tá vedie k rastu inteligenčného kvocientu. Emočný kvocient vplyvom „rýchlej doby“ môže získať hranice podpriemeru. Každý pedagóg by mal v priebehu svojej praxe priebežne absolvovať semináre a školenia, ktoré mu pomôžu zefektívniť prácu so žiakmi práve

Zobraziť blog
VYCHOVÁVATELIA - INŠPIRUJTE SA, VZDELÁVAJTE A ZÍSKAJTE 9 % PRÍPLATOK K MZDE. 24.6.2021 08:48

Nie je nič uspokojivejšie, ak Vás práca živí aj baví a napĺňa. Práca v školskom klube detí je náročná a vyžaduje si vychovávateľa  tvorivého, trpezlivého, humánneho, jedinečného, schopného riadiť kolektív detí, vychovávateľa s ambíciou pracovať nielen na vlastnom osobnom rozvoji, ale aj na pozitívnom formovaní osobnosti zverených detí. Prváčka ma nakreslila, písať ešte poriadne nevedela, bol to asi polrok… preto tie chyby. Ale zas učíme sa, že chyba je naša kamarátka, netreba sa jej báť. Po rokoch praxe sa môže každý vychovávateľ dostať do situácie, keď má pocit, že práca ho prestala baviť. Túži po zmene, denne si odpočítava roky, ktoré mu zostávajú do dôchodku. Komunikácia s deťmi a ich rodičmi sa stáva pre neho nutnou záťažou a môže nadobudnúť pocit, že už nič viac zo seba nedokáže odovz

Zobraziť blog
Sebavedomá žena v praxi. 7.6.2021 17:35

Začalo sa to webinárom Sebavedomá žena nie je mýtus! Prihlásila som sa na neho aj zo zvedavosti, aj z potreby obohatiť moje sebapoznávanie ženy vo mne. Po zapnutí som videla pani Renátu Taligovú. Videla som usmievavú, vyrovnanú a krásnu ženu, ktorá žiarila pozitívnou energiou a silou. Hovorím si: ,,Wauu, moja spriaznená duša." Celý webinár som doslova hltala. Po jeho skončení som bola nadšená, plná vízií, čo všetko vo svojom živote zmením.Padlo rozhodnutie - najprv zmením svoj vzhľad, to je najjednoduchšie. Začala som sa krajšie obliekať, kontrolovala som sa pri postoji a chôdzi, aby som sa nehrbila, viac sa usmievala. Moje okolie na to ihneď´ zareagovalo. Dostávala som a dostávam pochvalu, za svoj zovňajšok. Taktiež som sa snažila navodzovať pozitívnu a veselú náladu pri komunikácii. Inšp

Zobraziť blog
Obchod Odporúčame Knihy
Spievanie pod oknami. Zbierka svadobných a vianočných piesní z Medzibrodu.

So spevnou príležitosťou, ktorá by v prirodzenom prostredí existovala bez zásahu kultúrno-osvetovej inštitúcie, folklórneho zoskupenia alebo pedagógov, sa dnes stretávame veľmi zriedka. Takéto prejavy sú skôr raritou, no predsa sa objavujú. Príkladom je spievanie pod oknami domu nevesty v obci Medzibrod. V špecifickej podobe sa praktizuje aj v dnešnej modernej spoločnosti bez toho, aby bolo inštitucionálne zastrešované. Predkladaná publikácia obsahuje piesne, ktoré sa v súčasnosti spievajú pod oknami domu nevesty. Okrem textov a melódií piesní v nej nájdete aj sondu do histórie tejto archaickej obyčaje. Spievanie pod oknami v Medzibrode existovalo aj počas vianočného a novoročného obdobia. Týmto spevným príležitostiam je venovaná druhá samostatná časť zbierky. Zaznamenala som až 24 ucelených piesní, ktoré sa viazali na vianočné obdobie, teda na čas od Štedrého dňa do Troch kráľov. Okrem repertoáru spievaného pod oblokmi to boli aj piesne späté s rôznymi vianočnými obchôdzkami.Súčasťou zbierky je CD nosič, ktorý je podobne ako kniha rozdelený na dve samostatné časti. V prvej časti sa nachádzajú vybrané piesne, ktoré sa spievajú pod oknami domu nevesty, v druhej časti sú piesne vianočného obdobia. OBSAHSpievanie pod oknami domu nevestySonda do histórie obyčajePremeny a súčasný stav obyčajeK súvislostiam vyspelej spevnej kultúry žien v obci MedzibrodCharakteristika piesňového repertoáruPiesňový materiálZoznam piesní Spievanie pod oknami cez vianočné sviatkyK medzibrodským vianočným piesňam Spievanie pod oknami na Štedrý deňŠtedrovečerné obchôdzkySpievanie pod oknami na Nový rokTrojkráľové obchôdzkyChodenie s DorotouZoznam piesníPoužité pramene a literatúra k priloženému CD nosičuZostavila: PhDr. Andrea JágerováRok vydania: 2021ISBN 978-80-570-3271-7 

13,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Aby agresívne dieťa bolo výzvou! Online. 19.10.2021 17:00 - 19:00

Ako komunikovať s problémovým dieťaťom v školskom prostredí? Ako by mala vypadať spolupráca s rodičmi? Kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc? Priblížime si aké sú najčastejšie agresívne prejavy detí v školskom prostredí. Hovoriť budeme aj o latentnej agresivite, či hostilnom správaní. Agresivita a agresia ako prirodzený prejav človeka. Súčasťou webinára bude diskusia pedagógov a ich aktuálne problémy v pedagogickom procese a hľadanie spoločných riešení. ONLINE – Aby agresívne dieťa bolo výzvou!lektorka Mgr. Monika Ferenčíková19. októbra 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: vychovávatelia, pedagogickí zamestnanci - prví stupeň ZŠ, pomáhajúce profesie - začínajúci sociálni pedagógovia a školskí špeciálni pedagógovia, asistenti pedagóga. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČo sa dozviete:Agresívne správanie a agresivita v školskom prostredí Prvky prosociálneho správania v pedagogickom proceseBudovanie vzťahu dôvery medzi pedagógom a žiakom Aktivity zamerané na rozvoj triednej klímy a prijatie dieťaťa s problémovým správaním v kolektíve Práca s rodičom Čo získate:Prehľad k danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou - budete diskutovať o aktuálnych problémoch v pedagogickom prostredí.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hudobná rozprávka - zážitkové učenie. 20.10.2021 15:00 - 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa, žiaka t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe?Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi/žiakmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?Hudobná rozprávka je špecifický hudobný žáner pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorý dokonale vyhovuje požiadavkám na výber učiva. Hudobná rozprávka patrí do kontextu zámerne komponovanej tvorby pre deti a žiakov. Technická náročnosť hudobnej rozprávky spolurozhoduje o interpretoch. Hudobná rozprávka je výsledkom muzikálnej kreativity učiteliek a spravidla je určená na detskú interpretáciu.ONLINE - Hudobná rozprávka - zážitkové učenie.lektorka Alexandra Kuruc20. októbra 2021 v čase: 15,00 - 17,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy (prvý stupeň), vychovávateľ, asistent pedagógacertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMČo sa dozviete - vzdelávací obsah:hudobné a nehudobné zvukynota, pomlčka, taktOrffov inštrumentárrytmické cvičenia s jednoduchým rytmickým nástrojomdychové cvičeniaČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Finančná gramotnosť inovatívne - interaktívny webinár. 20.10.2021 18:00 - 20:00

Poskytneme Vám množstvo inšpirácií a návrhov ako vytvoriť aktivity na finančnú gramotnosť, tak aby ste urobili zaujímavú hodinu pre žiakov na všetkých stupňoch štúdia. Webinár je určený pre všetkých pedagógov.ONLINE – Finančná gramotnosť inovatívne.lektor Dávid Vrtaňa20. októbra 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Absolvovaním webináru sa dozviete:Ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia finančnej gramotnosti, Naučíte sa ako správne vytvoriť HRU vo finančnej gramotnosti. Zoznámite sa s konkrétnymi aktivitami a úlohami pre žiakov pre jednotlivé ročníky. Dozviete sa ako efektívne prepájať medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní finančnej gramotnosti. Sami si vyskúšate vytvoriť nejakú aktivitu s využitím inovatívnej metódy.Ako vniesť interaktivitu do vyučovania finančnej gramotnosti.Čitateľská gramotnosť? Je dôležitá? A ako ju prepojíme s finančnou gramotnosťou na konkrétnych úlohách a príkladoch.Čo získate: Komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny vo finančnej gramotnosti. Balík aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi v medzipredmetových vzťahoch pri vyučovaní finančnej gramotnosti. Certifikát do portfóliaPočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorom.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v procese výučby. 21.10.2021 14:00 - 16:00

Apky sú dnes už samozrejmosťou vo vzdelávacom procese. Poďte sa s nimi naučiť pracovať.Dajte svojej triede moderný a efektívny vzdelávací proces.Cieľom ponúkaného aktualizačného vzdelávania pre školy a pedagogických zamestnancov je rozvíjanie informačno-komunikačných zručností pedagógov a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšenie vlastných kompetencií, podpora zlepšenia odborného vzdelávania prípravy žiakov a prepojenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov s praktickými potrebami trhu práce. Kahoot - multiplatformový systém na získavanie reakcií žiakov prepojujúci formálnu výučbu s online svetom. V podstate ide o premenu tradičného overovania vedomostí prostredníctvom kvízu v aktivizujúcej forme s využitím digitálnych technológií - počítača, dataprojektora a mobilných zariadení ako sú tablety a mobily.skvelá interaktívna pomôcka, ako si preskúšať nové učivo, zabaviť žiaka/študenta súťažením (malí aj veľkí)nachystať si kvízy na mieru, ale aj použiť dopredu predpripravené od inýchŽiaci/študenti si môžu vytvoriť sami, potom to využiť na hodineskvelý príklad, ako využiť online pomôcku počas prezenčnej výučbyWizer.me - platforma poskytujúca možnosť vytvárať krásne a pútavé online pracovné hárky. Vo "Wizer.me" získate cenný nástroj pre vytváranie pracovných listov, testov i okamžitú spätnú väzbu bez zdĺhavého a zložitého opravovania.Prezi - netradičný spôsob prezentácie informácií (nielen) vo výučbe. Program Prezi, nám umožňuje pozrieť sa na vizualizáciu úplne iným, novým, nelineárnym spôsobom. Prezentácia ako myšlienková mapa.ONLINE – Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v procese výučby.lektor PaedDr. Martin Prodaj21. október 2021 v čase 14:00 - 16:00 hod.cieľová skupina: pedagogickí zamestnancicertifikátČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činnostíNaučíte sa používať nástroje, ktoré urobia vašu hodinu zaujímavejšouNaučíte sa tvoriť interaktívne a zábavné kvízyNaučíte sa vytvárať interaktívne, multimediálme posteryNaučíte sa vytvárať pracovné listy i hárky a tak zapojiť žiakov viac do výukyCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorom.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Kováč kuje, mechy duje

lektorka Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.