Nákupný košík
{{ cart.productsCount }}
položky:
položka:
položiek:
{{ cart.totals.total }}

Blog

Vzdelávací projekt - s Botley po Slovensku 5.10.2018 12:26

September 2018 NOVÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT .... Ahoj, ja so volám Botley .. Na počiatku bola veľká tma ... zvláštne zvuky a potom ... krásne očká... Ahoj :) ja sa volám BOTLÍK a budem sa s vami hrať a spoznávať krásy Slovenska :) Navštívime spolu krásne mestá.Tam, čo krásne nájdem, to Vám ukážem a popri tom sa dozviem veľa INŠPIRATÍVNYCH noviniek nielen z matematiky. :) Už sa teším na výlety, to bude parádna zábava :) Žiar nad Hronom - Ráno sme s Marcelkou nasadli do auta Evičke a išli sme na moju prvú cestu. Ešte, že mám také veľké očká. Cesta bola nádherná, stromy už mali rôzne farby a dievčatá hovorili, že ideme do Žiaru nad Hronom. Tam som ešte nebol, tak sa teším. :) Dozvedel som sa, že mesto leží na pravom brehu rieky Hron a do roku 1955 sa volalo Svätý Kríž nad Hronom. Dnes ho poznáme hlavne pre jedinú hlinikáreň, ktorá bola postavená ešte za čias Československa. Zoznámil som sa s úžasnými pani učiteľkami zo Žiaru a jeho okolia.Dámy boli perfektné a rýchlo si ma obľúbili :)Naučil som sa, že futbalová lopta, ktorú majú deti veľmi radi sa skladá z čiernych päťuholníkov a bielych šesťuholníkov. Ukázali mi nádherné, voňavé mydielka pre deti, ktoré v sebe skrývali prekvapenie :). Aj ja by som sa chcel veľa umývať, aby som sa dostal do stredu mydielka a našiel tam svoje prekvapenie :). STARÁ LESNÁ - a opäť som cestoval :)Cez víkend som išiel s Evičkou, Marcelkou a Jozefom do Starej Lesnej na víkendový pobyt Pokoj, Relax, Harmónia do Vila Linda :). Inšpirácia organizovala pre dámy tento úžasný víkend, kde sme si spoločne oddýchli od každodenného života a načerpali spoločne novú energiu :).Cvičili sme jógu, tvorili "škatuľky" technikou decoupage, hrali sme sa s hudbou - muzikoterapia a množstvo ďalších aktivít :).V potoku som sa neokúpal, ale sledoval som zmeny, ktoré nastali počas leta.Domáci tu mali povodeň :( ...tak sa z malého potôčika stal veľký potok a narobil tu veľkú paseku...Ďalší krásny víkend nás čaká v Januári, kde si precvičíme naše brušká brušnými tancami :) jupí :) ŽILINA - mám za sebou ďalší výlet a to priamo do krásnej Žiliny :)Dozvedel som sa, že leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka. Žilina je štvrtým najväčším mestom na Slovensku a je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Opäť som sa zoznámil na workshope s úžasnými dámami, ktoré zasvätili svoju prácu deťom a hrali sme sa s krásnou vedou ako je matematika :)Rozprával som sa s pani učiteľkou, ktorá sa venuje skupinke 3 ročných detí a dala krásnu radu: "DEŤOM TREBA TREBA DENNE PODÁVAŤ DVE ESENCIE - LÁSKU A TRPEZLIVOSŤ :)ĎAKUJEM :)"Marcelka mi ukázala centrum mesta a odfotil som sa pri krásnych dominantách mesta. Navštívili sme aj kreatívny obchodík :) BRATISLAVA - Ja som si užíval s Marcelkou, Mirkou a Dankou na ďalšej výprave :)Tentokrát som zavítal do Bratislavy :) Spolu s ďalšími dámami som sa preškolil v rozvíjaní bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku :) Bol to krásny a inšpiratívny zážitok, kde sme si spolu tvorili rozprávky a príbehy :) Ja som si samozrejme každý z nich prečítal :) SVIT - Máme za sebou ďalší krásny a slnečný víkend :) Verím, že ste si ho užili tak ako ja s Marcelkou a Marekom :) Naše plachty nás doviali do krásneho mestečka Svit.Svit je jedno z najmladších miest na Slovensku a pán Baťa tu postavil svoje fabriky a množstvo domov pre svojich zamestnancov :) S Marcelkou sme sa zabávali (rozumej školili :) ) s úžasnými pani učiteľkami v priestoroch krásnej materskej školy :) Túto krásnu škôlku mi osobne ukázala a predstavila sama pani riaditeľka :) Marcelka prednášala čaro matematiky, tentokrát o geometrii :) Zoznámil som sa tu s úžasnou pani učiteľkou, ktorá je už dva roky na dôchodku, ale aj napriek tomu sa venuje deťom, vzdeláva sa na školeniach INŠPIRÁCIA a svoje poznatky odovzdáva svojím mladším kolegyniam v práci :) Zvyšok víkendu som podľahol čarom okolia a spoznávali sme zákutia pomocou celosvetovej hry geocashing :) Našli sme stratenú jaskyňu, videli sme jeden zo štyroch kostolov, ktoré sú len z dreva a na potulkách lesom nás doprevádzal krásny jeleň :) poviem vám, že to bol úžasný zážitok, pozorovať toho krásavca z blízka :)

Zobraziť blog
Obchod Odporúčame Edu Day
NOVINKA Analyticko-syntetické hry ako súčasť rozvíjania fonologického uvedomovania a funkčnej gramotnosti detí a žiakov v školách

Ako zmysluplne rozvíjať najvyššie úrovne fonologického uvedomovania u predškolákov a začínajúcich čitateľov? Ako zmysluplne prepájať techniku v čítaní s rozvíjaním porozumenia v čítaní?  Cez konkrétne praktické námety/vzdelávacie aktivity na činnosť s deťmi/žiakmi si ukážeme ako sa dá prostredníctvom analyticko – sytentických hier fonologické uvedomovanie rozvíjať zmysluplne, zaujímavo a hravou formou  v škole, ale aj v ŠKD.  Pedagógovia získajú na workshopoch portfólio vzdelávacích aktivít, ktoré sú v súlade s aktívnosťou dieťaťa/žiaka. V prezentovaných vzdelávacích aktivitách kladieme dôraz na autonómnosť dieťaťa/žiaka a na jeho logické myslenie, aby sa dokázalo vynájsť v každodennom živote. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme stratégie zamerané na podporovanie vnútornej motivácie dieťaťa/žiaka.

25,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Muzikoterapia - Banská Štiavnica 22.11.2019 14:00 - 18:00

Cez hry vhodné pre deti predškolského a školského veku odhalíme emočné prežívanie situácií v spojitosti s rôznym žánrom hudby. Hudba vie byť pre deti zdrojom uvoľnenia. Vie deti naštartovať k lepším výkonom, ako aj pomôcť pri lepšom zaspávaní. Pohladenie, dotyk, úsmev sú najlepšie terapeutické prostriedky, ktoré je možné využívať v každodennej práci učiteľa. Cieľom workshopu je získať nové nápady, ako pracovať so skupinou detí s rôznou náladou, zjednotiť a zacieliť ich vnímanie cez rytmizáciu a hry vhodné ich veku.Cieľová skupina: učiteľ MŠ, ZŠ prvý stupeň, ŠKD, CVČ

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Vesmír - Trenčín 26.11.2019 16:00 - 19:30

Deti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Deti sa zaujímajú o súvislosti na akých svet funguje, chce ho pochopiť, chce dosiahnuť až ku hviezdam. Na workshope vyskúšate zmysluplné aktivity a prebádame vesmír.Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.- Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.- Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovednýcha astronomických schopností v budúcom období?- Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivésúčasti oboch gramotností? Lektorka: JUDr. Ivett Pavlis Časová dotácia: 4 hodinyKaždá účastníčka dostane  certifikát o absolvovaní workshopu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Matematika a práca s informáciami Hruštín 26.11.2019 11:00 - 17:00

Hlavným cieľom je poskytnúť pedagógom základy matematických a informačných poznatkov a zručností formou zážitkového vzdelávania a poskytnúť spektrum vzdelávacích aktivít, prostredníctvom ktorých sa u detí predškolského veku rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania.         1. Čísla a vzťahy - vzdelávacia podoblasť Čísla a vzťahy Geometria a meranie – vzdelávacia podoblasť Geometria a meranie   Logika - Aby sme si s hlavolamami hlavy nelámali – vzdelávacie podoblasť Logika Práca s informáciami -  vzdelávacia podoblasť Práca s informáciami Časová dotácia: 6 hodín/ucelený blok vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami/poplatok. Každá účastníčka dostane didaktický materiál v elektronickej verzii a certifikát.

40,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Edukačno inšpiratívny maratón Martin 26.11.2019 08:00 - 13:30

JESEŇ1. V záhrade - zábavný nácvik jednoduchých tanečných krokov2. Dedko vie všetko - veselá pieseň o dedkovi3. Ježkovia - cestička od riekanky po pieseň s efektným využitím orientácie v priestore4. Repka - tanec spojený s tvorivou dramatikou 5. Babičkine dobroty - tanečný recept na koláčik6. Uletená pieseň - pieseň pre malých i veľkých o nezbednej muche7. Na šarkanovom chvoste - tanec s vlastnoručne vyrobeným šarkanom ZIMA1. Fujavica - tanec s netradičnýmim pomôckami2. Malé vločky - ako vločky tancujú, aby mali zdravé nôžky3. Snehuliak - tanec v skupinách s prvkami tvorivej dramatiky4. Rozprávkový strom - riekanka o vianočnom stromčeku so zaujímavou rytmizáciou5. Vianoce - Hra na zvončekoch a metalofóne6. Aleluja - Spev spojený s jednoduchými pohybmi a tancom so svetielkami MARATÓN - je zážitkový akčný deň pre pedagógov predprimárneho, primárneho stupňa vzdelávania a vychovávateľky školských klubov a centier voľného časuMARATÓN - ponúka vzdelávanie zábavnou a atraktívnou formouMARATÓN - prinesie do praxe množstvo inovatívnych a inšpiratívnych myšlienok, námetov, aktivítMARATÓN s aktuálnou témou JESEŇ a ZIMA prináša okrem nových piesní a riekaniek mnoho námetovna rytmické cvičenia s tradičnými i netradičnými pomôckami, zdravotné a prípravné cvičenia, efektívnetanečné choreografie a dramatizácie. Zaujímavými prvkami sú prepojenie hudby a farieb, tvorba jednoduchýchvýtvarných produktov a ich využitie v tanci. Naučíme sa zahrať jednoduchú melódiu podľa farieb na obľúbenýchhudobných nástrojoch - boomofóne, farebnom metalofóne a zvončekoch   A na záver - Certifikát o absolvovaní maratónu, metodický materiál PDF formát A4, CD - nosič s piesňami.

57,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Počet položiek:
{{ cart.productsCount }}ks
Spolu:
{{ cart.totals.total }}
Zobraziť košík
#EDU DAY

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa ženú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Raková - 20. apríla 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti a žiakov tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby.

Ďalšie videá
Instagram @inspiracia.live