Nákupný košík
položky:

Blog

INŠPIRÁCIOU PROTI SYNDRÓMU VYHORENIA. 12.10.2021 13:32

Z môjho pohľadu, práca pedagóga často vyžaduje plné nasadenie. Byť motivovaná, nadšená, pochopiť komplikovanú dobu a žiakov, ktorí v nej vyrastajú v rôznych rodinách a za rôznych okolností je poslaním. AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ? Medzi mnohými ponukami inovačného vzdelávania ma téma o sociálno-afektívnom prístupe v školskej praxi okamžite zaujala. Jej ciele mi pripadali ako postupná liečba proti vyhoreniu. Počas vzdelávania som si prehĺbila informačné kompetencie v súvislosti s počítačovou gramotnosťou, ktorá je dnes tak potrebná najmä kvôli dištančnému vzdelávaniu.Páčila sa mi spolupráca v skupinách, keď sme si vymieňali svoje skúsenosti, názory a spoločné stanovisko sme prezentovali pred lektorkou. Načerpala som nové vedomosti v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie. Pri nehovoriacich

Zobraziť blog
Přestaňte zapomínat, i paměť lze trénovat. 27.7.2021 13:23

Nemůžete si vzpomenout, kde jste nechali klíče, mobilní telefon, nebo jaké máte heslo v počítači? Špatně si pamatujete nové věci? Pokud je vám přes čtyřicet, je to běžné, ale není to úplně nutné. Po padesátce mají drobné výpadky paměti téměř všichni. Pokud ale začnete trénovat paměť včas, můžete zapomínání oddálit.Náš mozek je vývojově hotový okolo 25. roku a od té doby jeho výkon začíná pomalu slábnout. Zatímco dlouhodobá paměť nám vydrží do vysokého věku, s krátkodobou je to slabší, a proto je třeba ji trénovat. Důvodem, proč si nedokážeme vybavit potřebné informace, je naše vnitřní roztěkanost a nedostatek vlastní disciplíny. Nesoustředíme se plně na to, co právě děláme. Nevěnujeme běžným činnostem pozornost, děláme je automaticky a náš mozek nemá šanci si na ně vzpomenout. Je třeba se vždy

Zobraziť blog
Prečo je potrebné celoživotné vzdelávanie pedagógov. 1.7.2021 18:38

Americký filozof a predstaviteľ reformnej pedagogiky John Dewey vyjadril myšlienku, že ak učíme dnešných študentov tak, ako sme učili aj včerajších, okradneme ich o zajtrajšok. Je namieste zamyslieť sa nad potrebou inovovať a modernizovať metódy, prostriedky a formy edukačného procesu. Prispôsobovať súčasným nárokom a požiadavkám svoje prístupy k žiakom a celému školskému systému. Moderná doba prináša mnoho zmien na ktoré musí vedieť každý pedagóg vo svojej práci so žiakmi vhodne reagovať. Dnešná mladá generácia vyrastá pod vplyvom vyspelej techniky a tá vedie k rastu inteligenčného kvocientu. Emočný kvocient vplyvom „rýchlej doby“ môže získať hranice podpriemeru. Každý pedagóg by mal v priebehu svojej praxe priebežne absolvovať semináre a školenia, ktoré mu pomôžu zefektívniť prácu so žiakmi práve

Zobraziť blog
VYCHOVÁVATELIA - INŠPIRUJTE SA, VZDELÁVAJTE A ZÍSKAJTE 9 % PRÍPLATOK K MZDE. 24.6.2021 08:48

Nie je nič uspokojivejšie, ak Vás práca živí aj baví a napĺňa. Práca v školskom klube detí je náročná a vyžaduje si vychovávateľa  tvorivého, trpezlivého, humánneho, jedinečného, schopného riadiť kolektív detí, vychovávateľa s ambíciou pracovať nielen na vlastnom osobnom rozvoji, ale aj na pozitívnom formovaní osobnosti zverených detí. Prváčka ma nakreslila, písať ešte poriadne nevedela, bol to asi polrok… preto tie chyby. Ale zas učíme sa, že chyba je naša kamarátka, netreba sa jej báť. Po rokoch praxe sa môže každý vychovávateľ dostať do situácie, keď má pocit, že práca ho prestala baviť. Túži po zmene, denne si odpočítava roky, ktoré mu zostávajú do dôchodku. Komunikácia s deťmi a ich rodičmi sa stáva pre neho nutnou záťažou a môže nadobudnúť pocit, že už nič viac zo seba nedokáže odovz

Zobraziť blog
Sebavedomá žena v praxi. 7.6.2021 17:35

Začalo sa to webinárom Sebavedomá žena nie je mýtus! Prihlásila som sa na neho aj zo zvedavosti, aj z potreby obohatiť moje sebapoznávanie ženy vo mne. Po zapnutí som videla pani Renátu Taligovú. Videla som usmievavú, vyrovnanú a krásnu ženu, ktorá žiarila pozitívnou energiou a silou. Hovorím si: ,,Wauu, moja spriaznená duša." Celý webinár som doslova hltala. Po jeho skončení som bola nadšená, plná vízií, čo všetko vo svojom živote zmením.Padlo rozhodnutie - najprv zmením svoj vzhľad, to je najjednoduchšie. Začala som sa krajšie obliekať, kontrolovala som sa pri postoji a chôdzi, aby som sa nehrbila, viac sa usmievala. Moje okolie na to ihneď´ zareagovalo. Dostávala som a dostávam pochvalu, za svoj zovňajšok. Taktiež som sa snažila navodzovať pozitívnu a veselú náladu pri komunikácii. Inšp

Zobraziť blog
Obchod Odporúčame Pomôcky
Bicie hudobné nástroje.

Bicie hudobné nástroje - sortiment s prémiovými nástrojmi, väčšinou z bukového dreva, v drevenej škatuli. Bicie hudobné nástrojePopisBalenie obsahuje 3 x ozvučná drievka 20x200mm - pár, 2 x Guiro, 3 x drevený blok tónov s rukoväťou, 2 x rolničky na rukoväti, 1 x pliešky na rukoväti, 1 x rolničky - koža,  2 x triangel 10 cm,  2 x kastanety na rukoväti, 1 x prstové činelky mosadzné - pár,  1 x ručné činely 15 cm - pár.Všetko uložené v drevenom boxeVyrobené v Nemecku z vysoko kvalitných materiálov.Doba dodania: 2 - 6 týždňovPri väčšom počte balení nás kontaktujte.

153,50 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. 18.1.2022 18:00 - 20:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia?Hlavný rozdiel medzi kritickým a nekritickým myslením spočíva v tom, že nekritické myslenie je pasívnym prijímaním neoverených informácií. Preto je samozrejme kritické myslenie oveľa náročnejšie: vyžaduje si analýzu, overovanie, hodnotenie, porovnávanie, následné vyhodnotenie a prijatie názoru či rozhodnutia. Ako deti/žiakov čo najlepšie pripraviť na nástrahy tohto sveta: manipuláciu, množstvo reklám, finančných podvodov a informačných hoaxov?ONLINE – "NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO!“ Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava.lektorka Mgr. Renáta Taligová18. január 2022 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina: pedagógovia MŠ/ZŠ/SŠ, CDR, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, asistent pedagóga, rodičiacertifikát - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMČO SA DOZVIETE - obsah a aktivity:1. Kto je Gejza a kto je Gusto? 2. Emočný a racionálny typ osobnosti3. Doba reklám, manipulácie a hoaxov4. 3 piliere: čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť a kritické myslenie5. Zásady diskusie, plurality názorov a umenia argumentácie6. Právo mýliť sa7. Nástroje na rozvoj kritického myslenia

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Predchádzanie a zvládanie agresivity so zameraním na zvládanie konfliktov. Preventívne psychologické poradenstvo. 19.1.2022 17:00 - 19:00

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa jednoznačne zaraďujú do oblasti tzv. pomáhajúcich profesií, v ktorých sú oveľa častejšie prítomné náročné sociálne situácie, konfrontácie, konflikty a následné emocionálne vyčerpanie. Zamestnanci v školstve sú vystavovaní nadmernej záťaži, čo plynie z veľkého nasadenia či zodpovednosti. Je dôležité, aby mali možnosť preventívne sa o seba starať, a tak predchádzať syndrómu vyhorenia a rôznym psychosomatickým následkom.ONLINE – Predchádzanie a zvládanie agresivity so zameraním na zvládanie konfliktov. Preventívne psychologické poradenstvo.lektorka Renáta Taligová19. januára 2022 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanciaplikácia ZOOMcertifikát do portfóliaČO SA DOZVIETE?Vzdelávanie je pripravené ako preventívne poradenstvo s prvkami tréningu zameraného na dosiahnutie rovnováhy medzi zručnosťami, skúsenosťami a osobnou pripravenosťou na konkrétne situácie. Porozumenie spúšťačov a priebehu konfliktu, emočná stabilizácia a nastavenie optimálnej reakcie pomáha v tom, že sa dokážeme v konfliktnej situácii rýchlejšie zorientovať a čeliť jej. Pri modelových situáciách sa pedagógovia zamerajú na to, ako čeliť agresivite, ako vstúpiť do konfliktu tak, aby nebol len zastavený či oddialený, ale aby pomáhali pri riešení konfliktov a prebratie zodpovednosti všetkých strán. Vzdelávací obsah:1. Emocionálna náročnosť pomáhajúcich profesií2. Spúšťače, priebeh a zvládanie vlastných emócií 3. Konflikty v školskom prostredí4. Tréning predchádzania a zvládania agresivity5. Modelové situácieČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Od informácie po vlastný názor – aktivity na rozvoj kritického myslenia pre prvý stupeň základných škôl. 20.1.2022 17:00 - 20:00

Ako deti/žiakov čo najlepšie pripraviť na nástrahy tohto sveta: manipuláciu, množstvo reklám, finančných podvodov a informačných hoaxov?Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia?Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Hlavný rozdiel medzi kritickým a nekritickým myslením spočíva v tom, že nekritické myslenie je pasívnym prijímaním neoverených informácií. Preto je samozrejme kritické myslenie oveľa náročnejšie: vyžaduje si analýzu, overovanie, hodnotenie, porovnávanie, následné vyhodnotenie a prijatie názoru či rozhodnutia. ONLINE – Od informácie po vlastný názor – aktivity na rozvoj kritického myslenialektorka Renáta Taligová20. januára 2021 v čase 17:00 - 20:00 hod.aplikácia ZOOMCieľová skupina: pedagógovia I.st. základných škôl, CDR, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, asistent pedagógacertifikát - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Profesijné kompetencie učiteľov: vedenia edukácie zameranej na divergentné, analytické, hodnotiace a kritické myslenieČO SA DOZVIETE - obsah a aktivity:1. Kto je Gejza a kto je Gusto? - Kritické myslenie ako kľúčová kompetencia učiteľa i žiaka2. Procesy rozvoja kritického myslenia – integrácia myšlienkových procesov analýzy, overovania, hodnotenie, porovnávania a syntézy informácií, divergentné riešenia, právo mýliť sa3. Nástroje a aktivity na rozvoj kritického myslenia v edukácii vyučovacích predmetov/umeleckých odborovEURRAP PARINSERTUmenie hovoriť Umenie počúvať Rovesnícka skupina a pluralita názorovSkupinová práca a jej facilitácia 4. Témy na rozvoj kritického myslenia Kedy niekto so mnou manipuluje Manipulácia na interneteReklamaAko nájdem pravduPravda alebo ložPatria zvieratá do cirkusu?Ideálny učiteľ/ideálny žiak (debata, diskusia)Mobil môj každodennýNa 1 deň chlapcom/Na 1 deň dievčaťom...ČO ZÍSKATE?Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiál. Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kniha od útleho detstva. 20.1.2022 17:00 - 19:00

Téma Kniha od útleho detstva je určená tak pedagógom, ako aj rodičom, ktorí chcú svojmu dieťatku od útleho veku sprostredkovať príbeh a zážitok. Pre všetkých, ktorí si sami spomínajú na obľúbenú knihu a jej hrdinov. Kniha by mala byť prirodzenou súčasťou života aj napriek technicky vyspelej dobe. Nadobudnutá skúsenosť s knihou je správnou cestou k rozvoju a stimulácii osobnosti, pomáha dieťaťu spoznať nielen seba ale i svoje okolie, lepšie porozumieť prežívaniu tak svojmu, ako aj prežívaniu ostatných. Rozvoj reči,myslenia,predstavivosti a čitateľskej gramotnosti sa rozvíja prostredníctvom kníh, tak na to nezabúdajme.ONLINE – Kniha od útleho detstva. lektorka Mgr. Monika Ferenčíková20. januára 2022 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci, asistenti pedagóga, rodičia, pomáhajúce profesie, všetci tí, ktorí sa radi dozvedia o možnostiach a formách práce s knihou. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.ČO SA DOZVIETE?Terminológia a delenie prvkov biblioterapie v pedagogickom procese Podpora vývinu dieťaťa pomocou prvkov rannej biblioterapie Možnosti práce s knihou a podpora čítania od novorodenca po predškolský vekČítanie ako akt, ako rituál ako ČASPripravte si kratučký úryvok z Vašej obľúbenej knihy, alebo myšlienku, či citát, ktorý Vás v poslednom čase „oslovil“, či potešil. 😊

19,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Veľkonočný pozdrav a domáce kino s pukancami

Lektorka PaedDr. Miriam Valášková, PhD.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.