Nákupný košík
položky:

Blog

Přestaňte zapomínat, i paměť lze trénovat. 27.7.2021 13:23

Nemůžete si vzpomenout, kde jste nechali klíče, mobilní telefon, nebo jaké máte heslo v počítači? Špatně si pamatujete nové věci? Pokud je vám přes čtyřicet, je to běžné, ale není to úplně nutné. Po padesátce mají drobné výpadky paměti téměř všichni. Pokud ale začnete trénovat paměť včas, můžete zapomínání oddálit.Náš mozek je vývojově hotový okolo 25. roku a od té doby jeho výkon začíná pomalu slábnout. Zatímco dlouhodobá paměť nám vydrží do vysokého věku, s krátkodobou je to slabší, a proto je třeba ji trénovat. Důvodem, proč si nedokážeme vybavit potřebné informace, je naše vnitřní roztěkanost a nedostatek vlastní disciplíny. Nesoustředíme se plně na to, co právě děláme. Nevěnujeme běžným činnostem pozornost, děláme je automaticky a náš mozek nemá šanci si na ně vzpomenout. Je třeba se vždy

Zobraziť blog
Prečo je potrebné celoživotné vzdelávanie pedagógov. 1.7.2021 18:38

Americký filozof a predstaviteľ reformnej pedagogiky John Dewey vyjadril myšlienku, že ak učíme dnešných študentov tak, ako sme učili aj včerajších, okradneme ich o zajtrajšok. Je namieste zamyslieť sa nad potrebou inovovať a modernizovať metódy, prostriedky a formy edukačného procesu. Prispôsobovať súčasným nárokom a požiadavkám svoje prístupy k žiakom a celému školskému systému. Moderná doba prináša mnoho zmien na ktoré musí vedieť každý pedagóg vo svojej práci so žiakmi vhodne reagovať. Dnešná mladá generácia vyrastá pod vplyvom vyspelej techniky a tá vedie k rastu inteligenčného kvocientu. Emočný kvocient vplyvom „rýchlej doby“ môže získať hranice podpriemeru. Každý pedagóg by mal v priebehu svojej praxe priebežne absolvovať semináre a školenia, ktoré mu pomôžu zefektívniť prácu so žiakmi práve

Zobraziť blog
VYCHOVÁVATELIA - INŠPIRUJTE SA, VZDELÁVAJTE A ZÍSKAJTE 9 % PRÍPLATOK K MZDE. 24.6.2021 08:48

Nie je nič uspokojivejšie, ak Vás práca živí aj baví a napĺňa. Práca v školskom klube detí je náročná a vyžaduje si vychovávateľa  tvorivého, trpezlivého, humánneho, jedinečného, schopného riadiť kolektív detí, vychovávateľa s ambíciou pracovať nielen na vlastnom osobnom rozvoji, ale aj na pozitívnom formovaní osobnosti zverených detí. Prváčka ma nakreslila, písať ešte poriadne nevedela, bol to asi polrok… preto tie chyby. Ale zas učíme sa, že chyba je naša kamarátka, netreba sa jej báť. Po rokoch praxe sa môže každý vychovávateľ dostať do situácie, keď má pocit, že práca ho prestala baviť. Túži po zmene, denne si odpočítava roky, ktoré mu zostávajú do dôchodku. Komunikácia s deťmi a ich rodičmi sa stáva pre neho nutnou záťažou a môže nadobudnúť pocit, že už nič viac zo seba nedokáže odovz

Zobraziť blog
Sebavedomá žena v praxi. 7.6.2021 17:35

Začalo sa to webinárom Sebavedomá žena nie je mýtus! Prihlásila som sa na neho aj zo zvedavosti, aj z potreby obohatiť moje sebapoznávanie ženy vo mne. Po zapnutí som videla pani Renátu Taligovú. Videla som usmievavú, vyrovnanú a krásnu ženu, ktorá žiarila pozitívnou energiou a silou. Hovorím si: ,,Wauu, moja spriaznená duša." Celý webinár som doslova hltala. Po jeho skončení som bola nadšená, plná vízií, čo všetko vo svojom živote zmením.Padlo rozhodnutie - najprv zmením svoj vzhľad, to je najjednoduchšie. Začala som sa krajšie obliekať, kontrolovala som sa pri postoji a chôdzi, aby som sa nehrbila, viac sa usmievala. Moje okolie na to ihneď´ zareagovalo. Dostávala som a dostávam pochvalu, za svoj zovňajšok. Taktiež som sa snažila navodzovať pozitívnu a veselú náladu pri komunikácii. Inšp

Zobraziť blog
Čo mi dala Inšpirácia. 19.5.2021 12:32

Celoživotné vzdelávanie by malo byť súčasťou každého človeka, ktorý považuje svoje zamestnanie za akési poslanie. Inak to nie je ani v školskej sfére. Učiteľ by mal byť stále pripravený na zvládanie rôznych životných situácií, ktoré sa spájajú s jeho činnosťou v školstve, ale i v súkromí. Vzdelávanie, ktoré organizuje Inšpirácia ma zaujalo už svojim názvom. Po prečítaní názvu spoločnosti som sa zamyslela nad svojim osobným, či pracovným životom a rozhodla som sa, že sa chcem niekam posunúť. Vnútornou motiváciou mi bolo zamyslenie sa nad sebou a vonkajšou samozrejme finančné prilepšenie a v neposlednom rade aj získanie vedomostí, zručností, ktoré mi môžu byť v mojom ďalšom živote nápomocné. Keď sa ma kolegyňa spýtala, či nemám záujem sa zapojiť do inovačného vzdelávania, rozmýšľala som, čo je

Zobraziť blog
Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Všímavosť pre pedagogických zamestnancov.

Všímavosť, pozornosť a prítomný okamih  (toto je lekcia, ktorá bola v sobotu)Úvodný webinár na tému všímavosť sa bude venovať jej základným prvkom - pozornosti a prítomnému okamihu. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia nevenujú pozornosť prítomnému okamihu je, že sa nadmieru zaoberajú rozmýšľaním, najmä nad minulosťou alebo budúcnosťou. Na webinári si povieme si viac o myšlienkach a o ich vzťahu k prítomnému okamihu. Automatické správanie a myslenie – ako z kola vonVäčšina problémov, s ktorými sa potýkame, pramení z našich automatických zvykov. Bez toho, aby sme si ich uvedomili je zmena náročná, až nemožná. Ak našim automatickým a rutinným vzorcom myslenia a správania venujeme všímavú pozornosť, máme v rukách silný nástroj k zmene. Na webinári si povieme viac o tom ako na automatické myšlienky, ktoré obratom vyvolávajú negatívne emócie. Vnútorné konflikty a prijatieO tom prečo nás naše vnútorné konflikty vyčerpávajú a ako sa s nimi dá naložiť bez vnútorného boja si povieme na tomto webinári. Budeme sa venovať prijatiu a láskavosti, ktoré sú piliermi všímavosti, ako aj spôsobom ako si poradiť s náročnými emóciami.  Ja a moje egoAko vnímame sami seba, o identite a vlastnom egu, ako aj o tom, ako sa nestotožňovať s príbehmi, ktoré si o sebe vytvárame a často nie sú pravdivé, si povieme na webinári na tému Ja a moje ego. Zažijeme si, aké je to byť v pozícii pozorovateľa, ktorý s vlastným egom nebojuje, ale aj tak sa ním nenechá poraziť.Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a asistentov pedagóga. pracovný materiál z webináračas na otázky a dialógwebinár - 2 hodinyworkshop - 4 hodinyVýstup pre účastníka: certifikát s časovou dotáciou podľa zákona 138/2019 Z.z.Výstup pre školu: dokumentácia podľa zákona 138/Z.z. V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa napr. termínov vzdelávaní pre kolektívy, alebo čohokoľvek iného neváhajte a zavolajte na +421 908 942 788. 

0,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 10.8.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  10. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Webinár bude v českom jazyku.

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele. Tvorivý webinár. 12.8.2021 18:00 - 20:00

Staré knihy, staré noty. Čo s nimi? Nie všetok starý papier musí ísť do zberu. Nielen šaty, ale aj knihy a noty možno upcyklovať. Cieľ webinára: Spoznať nové možnosti práce so starými knihami – stranami z kníh a nepotrebným notovým zápisom. Na webinári budú prezentované možnosti práce so stranami z vyradených kníh a s notovým materiálom. Vytvoríme krátky nový text (umelecký, náučný, v slovenčine a možno aj v inom jazyku), dotvoríme kresbou a namaľujeme či domaľujeme hudbu. Online - Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.12. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ základnej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógAplikácia prezentovaných aktivít si vyžaduje istú čitateľskú zručnosť detí. certifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.Účastníci dostanú pred webinárom text a noty, ktoré si budú musieť vytlačiť. Potrebné pomôcky: pastelky, akvarelové alebo temperové farby, štetce, vodu...   

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg. Zážitkový workshop. Košice. 17.8.2021 16:00 - 19:00

Podľa európskych výskumov vraj na Slovensku nevyrastajú sebavedomé ženy. Prečo je to tak? Ako začať búrať zastarané mýty a predsudky? A ako začať sama od seba? Treba si uvedomiť, že už celé stáročia je spoločnosť zamorená epidémiou ženskej menejcennosti a podriadenosti. Tá je aj dnes v závislosti od kultúrneho, politického a náboženského  priestoru danej krajiny buď úplne otvorená, spoločensky tolerovaná, alebo  latentná, prekrytá tradíciami a ukotvenými normami. Psychológovia zistili aj to, že predstava sebavedomej ženy vyvoláva v ľuďoch negatívne afirmácie, ale v prípade sebavedomého muža to je presne naopak. Ako je to možné? A čo s tým môžeme robiť v kontexte nášho životného priestoru?V prvom rade je nevyhnutné túto tému otvárať a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu. Tak môžeme postupne meniť myslenie, ktoré umožní ženám žiť v súlade s mužskými princípmi, ale v zdravej nezávislosti, so svojou ženskou jedinečnosťou a silou. Sebavedomá žena je taká, ktorá pozná svoju hodnotu, odmieta žiť v strachu a neporovnáva sa s inými. Nepokladá za svoju povinnosť plniť očakávania a potreby okolia, ale predovšetkým svoje vlastné. Sebavedomá žena je magicky ženská – a to z nej vyžaruje pri všetkom, čo robí.Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg.lektorka Renáta Taligová17. augusta 2021 v čase 16:00 - 19:00 hod.Košicecertifikát Zážitkový workshop môže prispieť k pozitívnej zmene prístupu súčasnej ženy k sebe samej, a tým aj k zmene prístupu najbližšieho okolia a postupne celej spoločnosti. O čom ešte budeme diskutovať? 1. o syndróme skromnosti a neviditeľnosti;2. o historických mýtoch, kultúrnych predsudkoch a stopách výchovy;3. o ženskej rebélii a nových 5 P.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ahoj škôlka - detský muzikál. Online. 18.8.2021 08:00 - 10:00

Hop, a je tu opäť september. Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole, ako ju i jej obyvateľov hravo spoznať, či ako vyzerá deň v škôlke?To sa naučíme v hrách, piesňach i tancoch. Vytvoríme si hravý ranný odkaz spojený s režimom dňa. Muzikál malých i veľkých škôlkarov ukáže tú najkrajšiu tvár predškolského života a vnímania škôlky deťmi i učiteľkami.ONLINE - Ahoj škôlka - detský muzikál.lektorka Alexandra Kuruc18. august 2021 v čase: 8,00 - 10,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMZačal sa nový školský rok, zase sme o rok starší.Už vítajú nás v škôlkekamaráti naši.Chodíme do škôlky, už sme veľkí,tešíme sa na pani učiteľky. Pomôcky: vytlačený, zalaminovaný a vystrihnutý materiál - pošleme pred webinárom mailom, filc a kolieska suchých zipsov, alebo lepiace magnety a tabuľa, alebo nástenka a špendlíky. Tamburína, ozvučné drievka, bubienok.     

15,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Akreditovaná matematika - Raková

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.