Prémiový balíček pre školy

Vedomosti, praktické námety, aktivity, činnosti a hry pre pedagógov materských škôl a základných škôl prvý ročník a vychovávateľov školských klubov a centier voľného času v prémiovom balíčku za výhodnú cenu - 2 metodické príručky + 3 odborné publikácie

Zobraziť
Webináre/Vzdelávacie videá

Vzdelávajte sa s nami aj počas svojho home-office z pohodlia domova. Pripravujeme pre vás webiáre a vzdelávacie videá. Webinármi vás budú sprevádzat naši skúsení lektori. Školenia s prezentáciou v zrozumiteľnej forme podľa konkrétnych príkladov z praxe.

Zobraziť
INŠPIRATÍVNE LETO - dobite si baterky

Zážitkové vzdelávanie, ktoré spája v sebe zážitkové i skúsenostné metódy a je založené na osobnej aktivite pedagóga:Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom, letnom vzdelávaní.„Ak v živote máme čas na obnovu sily, múdrosti, nadše

Zobraziť

Naši lektori

Naši kvalitní lektori, s ktorými spolupracujeme:

Mgr. Marcela Pospíchalová Lektorka

Vyštudovala odbor matematika - hudobná výchova na UMB - Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Ako druhú vysokú školu vyštudovala v Bratislave predškolskú a elementárnu pedagogiku. Od roku 2001 pracuje ako učiteľka v materskej škole, kde sa venuje rozvoju detí predškolského a mladšieho školského veku v oblastiach hudobnej výchovy, matematiky a angličtiny. Pracovala aj ako učiteľka na základnej škole, kde sa venovala predovšetkým rozvoju matematických zručností na druhom stupni. Založila súkromnú mat

Zobraziť profil
Najbližšie vzdelávacie programy Aj malé nôžky vedia urobiť veľké divadlo - zážitkový webinár 10.8.2020 17:00 - 19:00

ONLINE – Aj malé nôžky vedia urobiť veľké divadlolektorka Alexandra Kuruc10. augusta 2020 v čase: 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, vychovávateľ ŠKD a CVČ, rodičcertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliupo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Popis vzdelávacej hodinyAktivity a činnosti:hry a cvičeni

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Muzikoterapia - nasmerujme svoju myseľ na svetlo s hudbou 11.8.2020 18:00 - 20:00

Cieľom je nájsť svoje myšlienky, usporiadať si ich a zamerať ich na to čo Vás pozdvihuje. Cez hudbu budeme pracovať nielen s dospelými, ale aj s deťmi. Zatancujeme si a uvoľníte sa vo vašej obývačke. Hudba robí nás všetkých šťastnejšími. Muzikoterapia – to je atmosféra, ktorá umožňuje bezpečným spôsobom vstúpiť pomocou nástrojov, zvukov a rytmu do sveta dieťaťa. ON-LINE vzdelávanie – Nasmerujme svoj

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Slovensko, vlasť moja - Čo je rodina, Škôlka, Škola - zážitkový webinár 12.8.2020 17:00 - 19:00

Hlavným cieľom v projekte Slovensko, vlasť moja je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácií v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geogra

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hravá matematika - Čísla a vzťahy, webinár 18.8.2020 18:00 - 20:00

Rozvíjať matematické myslenie už u detí v predškolskom veku je dôležité. Ako ho môžete podporiť? Matematické myslenie je aj podľa ďalších matematikov našou prirodzenou črtou, ktorú je potrebné rozvíjať hrou, podporovaním zvedavosti dieťaťa a napodobňovaním.ONLINE – Hravá matematika ČÍSLA A VZŤAHYlektorka Marcela Pospíchalová18. augusta 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej

25,00 € Do košíka Zobraziť
Novinky
Znížme stres a vylepšime si osobnú pohodu v práci aj doma 15.4.2020 16:46

VŠÍMAVOSŤ PRE PEDAGÓGOV - 4 voľne na seba nadväzujúce webináre Všímavosť, pozornosť a prítomný okamih Úvodný webinár na tému všímavosť sa bude venovať jej základným prvkom - pozornosti a prítomnému okamihu. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia nevenujú pozornosť prítomnému okamihu je, že sa nadmieru zaoberajú rozmýšľaním, najmä nad minulosťou alebo budúcnosťou. Na webinári si povieme si viac o myšlienkach a o ich vzťahu k prítomnému okamihu. Automatické správanie a myslenie – ako z kola vonVäčšina problémov, s ktorými sa potýkame, pramení z našich automatických zvykov. Bez toho, aby sme si ich uvedomili je zmena náročná, až nemožná. Ak našim automatickým a rutinným vzorcom myslenia a správania venujeme všímavú pozornosť, máme v rukách silný nástroj k zmene. Na webinári si povieme viac o tom ako n

Zobraziť novinku
Geometria a modelovanie tvarov z mäkkej modelovacej hmoty 9.4.2020 10:04

Vzdelávacie video Geometria a modelovanie tvarov z mäkkej modelovacej hmoty. Lektorka veľmi šikovne pretransformovala aktivity, ktoré možno poznáme, na aktivity v nových súvislostiach a dostali tak v edukácii nový význam a rozmer. Jednotlivé aktivity a činnosti lektorka prezentuje hravou formou. Aktivity dávajú deťom dostatok príležitostí sledovať a spoznávať postup pri riešení úloh v aktivitách.  V aktivitách sa stretnete s pojmami guľa, kocka, valec, kruh štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Cieľom Inšpirácie je INŠPIROVAŤ Vás, pretože vzdelávacie video: ponúka spojenie odbornosti, hry a zábavy rozvíja detskú fantáziu, ponecháva jej priestor opiera sa o prirodzené detské aktivity Inšpiruje vás, ako uplatniť to čo poznáte v nových súvislostiach (prináša Aha moment) ZÍSKATE: 90 minút vz

Zobraziť novinku
Kresba - výtvarný prejav dieťaťa predškolského veku 5.4.2020 08:44

Publikácia prináša poznatky o detskom výtvarnom prejave detí predškolského veku. Poukazuje na osobitosti vývinu a rozvoja detí predškolského veku ako obdobia začiatku uvedomovaniasi okolitého sveta, ktoré sa prejavuje v hre, ako najprirodzenejšej činnosti dieťaťa. V publikácií sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvoja detského výtvarného prejavu, ktoré sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj počiatočnom primárnom vzdelávaní, a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Výtvarná výchova, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami. V publikácií sú spracované edukačné metódy, ktoré sme uplatňovali v aktivitách zameraných na zlepšenie úrovne kresby ľudskej postavy tak, aby deti dosiahli čo najlepšie výsle

Zobraziť novinku
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
#EDU DAY

S vášňou prinášame inšpiratívne a hodnotné témy, ktoré odhalia a uvoľnia váš potenciál, podporia a rozvinú vaše schopnosti v súkromí aj v práci a umožnia vám mať zo života viac. 
Zážitok, skúsenosť a kvalitný obsah sú tým, čo môžete očakávať od našich workshopov, webinárov, blogov a skvelého tímu spolupracovníkov.

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - ABC CVČ Prešov - 8. marca 2018

Projekt EDU DAY.

Ďalšie videá

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.