Inovačné vzdelávanie

Jednoduché programy inovačného vzdelávania v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zobraziť
Webináre

Interaktívne webináre s aktivitami online.Vzdelávajte sa s nami z pohodlia domova. Webinármi vás budú sprevádzat naši skúsení lektori. Školenia s prezentáciou v zrozumiteľnej forme podľa konkrétnych príkladov z praxe.

Zobraziť
Nové hudobné nástroje v ponuke pre školy a rodiny

Rozšírili sme našu ponuku pomôcok o nové hudobné nástroje ! :)

Zobraziť
Detské knižky a emočné karty

Knihy pre deti a karty plné emócií

Zobraziť
Víkendové pobyty s Inšpiráciou

Víkendové pobyty plné pokoja, harmónie a relaxu. V príjemnom prostredí s dobrou spoločnosťou a programom pod vedením lektora. Poďte si s nami oddýchnuť, načerpať energiu a nové znalosti :)

Zobraziť

Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov upravuje Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zmien.V súlade § 40, ods. 1 zákona 138/2019 Z.z.

Viac informácií

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie podľa zákonaInovačné vzdelávanie § 55 Cieľom inovačného vzdelávania je:a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborné

Viac informácií

Blog

Přestaňte zapomínat, i paměť lze trénovat. 27.7.2021 13:23

Nemůžete si vzpomenout, kde jste nechali klíče, mobilní telefon, nebo jaké máte heslo v počítači? Špatně si pamatujete nové věci? Pokud je vám přes čtyřicet, je to běžné, ale není to úplně nutné. Po padesátce mají drobné výpadky paměti téměř všichni. Pokud

Zobraziť blog
Prečo je potrebné celoživotné vzdelávanie pedagógov. 1.7.2021 18:38

Americký filozof a predstaviteľ reformnej pedagogiky John Dewey vyjadril myšlienku, že ak učíme dnešných študentov tak, ako sme učili aj včerajších, okradneme ich o zajtrajšok. Je namieste zamyslieť sa nad potrebou inovovať a modernizovať metódy, prostriedky

Zobraziť blog
Najbližšie vzdelávacie programy Hravá slovenčina pre primárne vzdelávanie -SLABIKOVANIE TROCHA INAK. 17.9.2021 17:00 - 19:00

Cieľom webinára je v diskusii a prostredníctvom praktických aktivít odpovedať na otázky: Ako efektívne pripraviť prvákov na začiatku zaškolenia na techniku čítania, aby to bolo zároveň čítanie s porozumením? Ako naozaj efektívne a zmysluplne rozvíjať úroveň slabikovania, aby boli deti pripravené zvládať aj poznanie gramatických pravidiel a nemali strach z diktátov? Ako podrobne diagnostikovať úrov

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Personalizácia výučby - aplikácia do praxe. 19.9.2021 08:00 - 12:00

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov?Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kvality výchovy a vzdelani

79,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 19.9.2021 17:00 - 20:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neu

79,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Moderný pedagóg v praxi - aplikácia inovatívnych princípov pozitívneho vzdelávania do edukačného procesu, inovačné vzdelávanie. Online. 20.9.2021 17:00 - 20:00

Moderná doba vyžaduje moderného pedagóga. Deti sú od útleho veku vystavované množstvu podnetov, ktoré negatívne ovplyvňujú ich schopnosť sústrediť sa na obsah, ktorý pre nich nie je zaujímavý. Moderný pedagóg vie žiakom ponúknuť rôznorodé metódy výučby, komunikácie a motivácie, výsledkom ktorých je napredovanie nielen v akademickej oblasti, ale aj v oblasti wellbeingu a sociálno-emocionálneho zdravi

79,00 € Do košíka Zobraziť
Novinky
Tradičná kultúra a jej možnosti využitia v školách. Prvá online odborná konferencia. 2.9.2021 16:39

Cieľom online odbornej konferencie je poskytnúť záujemcom z radov pedagogických zamestnancov teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tradičnej kultúry, slovesného, hudobného a tanečného folklóru ,ľudovej duchovnej kultúry - rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu, oboznámiť ich so získavaním folklórneho materiálu, s jeho zbieraním, zaznamenávaním a spracovávaním prostredníctvom metód a techník terénneho výskumu v etnológii a folklorizme, ako aj s ich aplikáciou a  prácou v detských folklórnych kolektívoch. Praktické využitie teoretických vedomostí účastníci môžu aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách (regionálna výchova).Sekundárnym cieľom je uchovávanie, dokumentovanie a šírenie ľudovej kultúry medzi širokú verejnosť.Odborný garant: Mgr. art. Miroslava Palanová1

Zobraziť novinku
Primárne vzdelávanie - inovačné programy. 28.8.2021 18:05

V našich inovačných programoch vytvárame priestor na podnecovanie vášne pre učenie sa a rast. Veríme, že rozvoj a chuť učiť sa nezávisle na veku alebo prostredí zlepšuje kvalitu pracovného, aj osobného života.Moderný pedagóg v praxi - aplikácia inovatívnych princípov pozitívneho vzdelávania do edukačného procesu.Trendom tohto storočia sa stalo pozitívne vzdelávanie, ktoré je založené na podpore silných stránok žiakov namiesto doterajšieho zamerania sa na ich deficity. Súčasťou vzdelávacieho programu je časť zameraná na psychohygienu pedagógov, teda oblasť, ktorej nie je venovanej veľa pozornosti, ale je nesmierne dôležitá a ponúka nástroje k zvládnutiu stresu, psychickej záťaže, či napätia, ktorým pedagógovia môžu čeliť. Tento komplexný vzdelávací program vychádzajúci z poznatkov modernej psyc

Zobraziť novinku
Predprimárne vzdelávanie - Inovačné programy. 28.8.2021 14:39

INŠPIRUJTE SA, VZDELÁVAJTE A ZÍSKAJTE PRÍPLATOK ZA PROFESIJNÝ ROZVOJ K MZDE.PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE -v našich inovačných programoch vytvárame priestor na podnecovanie vášne pre učenie sa a rast. Veríme, že rozvoj a chuť učiť sa nezávisle na veku alebo prostredí zlepšuje kvalitu pracovného, aj osobného života.Pohybové, rytmické a tanečné spôsobilosti detí predškolského veku. Vzdelávací obsah vzdelávacieho programu má ambíciu zdokonaliť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti hudobno-pohybových spôsobilostí, aktualizovať poznanie psychosomatického a psychomotorického vývinu dieťaťa. Chceme prezentovať možnosti zdokonaľovania pohybových schopností i zručností a efektívneho využívania rytmickej a tanečnej prípravy detí. Po jeho absolvovaní pedagógovia získajú zručnosť s deťmi cie

Zobraziť novinku
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Webinár Rozprávková pavučinka

Lektorka PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.