Prémiový balíček pre školy

Vedomosti, praktické námety, aktivity, činnosti a hry pre pedagógov materských škôl a základných škôl prvý ročník a vychovávateľov školských klubov a centier voľného času v prémiovom balíčku za výhodnú cenu - 2 metodické príručky + 3 odborné publikácie

Zobraziť
Webináre/Vzdelávacie videá

Vzdelávajte sa s nami aj počas svojho home-office z pohodlia domova. Pripravujeme pre vás webiáre a vzdelávacie videá. Webinármi vás budú sprevádzat naši skúsení lektori. Školenia s prezentáciou v zrozumiteľnej forme podľa konkrétnych príkladov z praxe.

Zobraziť
INŠPIRATÍVNE LETO - dobite si baterky

Zážitkové vzdelávanie, ktoré spája v sebe zážitkové i skúsenostné metódy a je založené na osobnej aktivite pedagóga:Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom, letnom vzdelávaní.„Ak v živote máme čas na obnovu sily, múdrosti, nadše

Zobraziť

Naši lektori

Naši kvalitní lektori, s ktorými spolupracujeme:

Erika Bernáthová Lektorka

Pracujem ako učiteľka materskej školy. K mojím záujmom patrí ľudový tanec, spev a folklór. Som tanečný pedagóg v detskom folklórnom súbore a seniorskom folklórnom súbore, kde pôsobím aj ako interprét. Mám rada hory, turistiku a svoj rodný kraj Liptov.

Zobraziť profil
Mgr. Silvia Majerčáková Albertová M.A.

Detská psychologička pôsobiaca na základnej škole a v súkromnej praxi. Pracovné skúsenosti má z poradenského centra, materskej, základnej aj strednej školy štátneho aj súkromného typu. Vo svojej praxi preferuje pozitívny prístup vychádzajúci z pozitívnej psychológie, pracuje so zdrojmi dieťaťa a zameriava sa na budovanie pozitívnych zručností detí. Témy, ktorým sa venuje v výskume aj v praxi sú wellbeing, sociálno-emocionálne zdravie, pozitívne vzdelávanie, rozvoj sociálnych kompetencií a všímav

Zobraziť profil
Najbližšie vzdelávacie programy Slovensko, moja vlasť - Srdce slovenské 13.7.2020 17:00 - 19:00

Hlavným cieľom v projekte Slovensko, vlasť moja je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácií v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geogra

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Vesmír - Hranovnica 14.7.2020 15:00 - 19:00

Deti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.• Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.• Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predp

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Zážitkový webinár - Vesmír 15.7.2020 17:00 - 19:00

Deti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.• Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.• Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predp

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Webinár - Geometria a meranie 16.7.2020 18:00 - 20:00

Cieľom je prezentovať zmysluplné aktivity a činnosti zamerané na rozvíjanie matematického myslenia a kompetencií dieťaťa predškolského veku, nevyhnutné pre ďalšie jeho vzdelávanie. ONLINE – Hravá matematika GEOMETRIA A MERANIEs lektorkou Marcelou Pospíchalovou16. júla 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školycertifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo va

25,00 € Do košíka Zobraziť
Novinky
Znížme stres a vylepšime si osobnú pohodu v práci aj doma 15.4.2020 16:46

VŠÍMAVOSŤ PRE PEDAGÓGOV - 4 voľne na seba nadväzujúce webináre Všímavosť, pozornosť a prítomný okamih Úvodný webinár na tému všímavosť sa bude venovať jej základným prvkom - pozornosti a prítomnému okamihu. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia nevenujú pozornosť prítomnému okamihu je, že sa nadmieru zaoberajú rozmýšľaním, najmä nad minulosťou alebo budúcnosťou. Na webinári si povieme si viac o myšlienkach a o ich vzťahu k prítomnému okamihu. Automatické správanie a myslenie – ako z kola vonVäčšina problémov, s ktorými sa potýkame, pramení z našich automatických zvykov. Bez toho, aby sme si ich uvedomili je zmena náročná, až nemožná. Ak našim automatickým a rutinným vzorcom myslenia a správania venujeme všímavú pozornosť, máme v rukách silný nástroj k zmene. Na webinári si povieme viac o tom ako n

Zobraziť novinku
Geometria a modelovanie tvarov z mäkkej modelovacej hmoty 9.4.2020 10:04

Vzdelávacie video Geometria a modelovanie tvarov z mäkkej modelovacej hmoty. Lektorka veľmi šikovne pretransformovala aktivity, ktoré možno poznáme, na aktivity v nových súvislostiach a dostali tak v edukácii nový význam a rozmer. Jednotlivé aktivity a činnosti lektorka prezentuje hravou formou. Aktivity dávajú deťom dostatok príležitostí sledovať a spoznávať postup pri riešení úloh v aktivitách.  V aktivitách sa stretnete s pojmami guľa, kocka, valec, kruh štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Cieľom Inšpirácie je INŠPIROVAŤ Vás, pretože vzdelávacie video: ponúka spojenie odbornosti, hry a zábavy rozvíja detskú fantáziu, ponecháva jej priestor opiera sa o prirodzené detské aktivity Inšpiruje vás, ako uplatniť to čo poznáte v nových súvislostiach (prináša Aha moment) ZÍSKATE: 90 minút vz

Zobraziť novinku
Kresba - výtvarný prejav dieťaťa predškolského veku 5.4.2020 08:44

Publikácia prináša poznatky o detskom výtvarnom prejave detí predškolského veku. Poukazuje na osobitosti vývinu a rozvoja detí predškolského veku ako obdobia začiatku uvedomovaniasi okolitého sveta, ktoré sa prejavuje v hre, ako najprirodzenejšej činnosti dieťaťa. V publikácií sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvoja detského výtvarného prejavu, ktoré sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj počiatočnom primárnom vzdelávaní, a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Výtvarná výchova, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami. V publikácií sú spracované edukačné metódy, ktoré sme uplatňovali v aktivitách zameraných na zlepšenie úrovne kresby ľudskej postavy tak, aby deti dosiahli čo najlepšie výsle

Zobraziť novinku
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
#EDU DAY

S vášňou prinášame inšpiratívne a hodnotné témy, ktoré odhalia a uvoľnia váš potenciál, podporia a rozvinú vaše schopnosti v súkromí aj v práci a umožnia vám mať zo života viac. 
Zážitok, skúsenosť a kvalitný obsah sú tým, čo môžete očakávať od našich workshopov, webinárov, blogov a skvelého tímu spolupracovníkov.

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Vyčítanka Na koho to slovo padne

Lektorka Mgr. Marcela Pospíchalová.

Ďalšie videá

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.