Formy vzdelávania

Môžete si vybrať z našej ponuky alebo Vám pripravíme vzdelávanie na mieru podľa Vašich potrieb :)

Zobraziť
Pomôcky

A oveľa viac nájdete v našej ponuke!

Zobraziť
Funkčné vzdelávanie

Základný program funkčného vzdelávaniav zmysle § 47 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zobraziť
Emočné karty VEDOMÁ ŽENA

Myšlienky ovplyvňujú náš život omnoho viac ako len naše pocity...

Zobraziť

Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov upravuje Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zmien.V súlade § 40, ods. 1 zákona 138/2019 Z.z.

Viac informácií

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie podľa zákonaInovačné vzdelávanie § 55 Cieľom inovačného vzdelávania je:a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborné

Viac informácií

Funkčné vzdelávanie

Základný program funkčného vzdelávaniaCieľom funkčného vzdelávania je v zmysle § 47 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického

Viac informácií

Pomôcky pre školy

Viac informácií
Najbližšie vzdelávacie programy IKIGAI – cesta za zmysluplným bytím. Praktický webinár. 3.4.2023 18:00 - 20:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.„Vo vašom vnútri je vášeň, jedinečný talent, ktorý dáva vašim dňom zmysel a núti vás zdieľať to najlepšie zo seba až do samého konca.“ Viktor Emil Frankl Náš moderný, uponáhľaný život nám nedáva veľa príležitostí zastaviť sa a položiť si kľúčové životné otázky: Kedy pociťujem šťastie a spokojnosť? Ktorá činnosť mi dáva zmysel? Čo mi našepkáva moja in

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hry a aktivity so zameraním na rozvíjanie osobnostných, komunikačných a sociálnych kompetencií detí v období mladšieho školského veku. Praktický webinár. 4.4.2023 18:00 - 20:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.K požadovanému rozvoju osobnosti žiaka prispievajú aj pozitívna atmosféra a klíma v triede. A práve o „pohodu v triede“ sa má starať pedagóg. V prvom rade by mal byť žiakom vzorným príkladom. Rovnako by mal v rámci plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov praktizovať so žiakmi aktivity, ktoré im nielen efektívne vyplnia voľný čas, ale ktoré ich zároveň

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kultúra vzťahov v školskom prostredí. 5.4.2023 08:00 - 10:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.„Komunikácia je najčastejší dôvod zlých vzťahov a najjednoduchší spôsob ako ich zlepšiť.“Každá škola je živým, vyvíjajúcim sa a dynamickým prostredím, má osobitú atmosféru a nepísané pravidlá. Ako každé sociálne prostredie je zložené z rôznorodých osobností s rozdielnymi povahovými črtami, temperamentom, motiváciou, hodnotami, názormi, prístupom či

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Canva – tvorba modernej infografiky ako grafická výpomoc učiteľa. Digitalizácia. 5.4.2023 08:00 - 10:00

V mesiaci apríl máte všetky webináre s 50% zľavou.Kde to využijem?Využitie zručností v ovládaní grafického editora Canva vám pomôže pri vlastnej tvorbe -pri potrebe vytvoriť rýchlo a esteticky plagát, informačný poster, pracovný list. Canva má však využitie aj vo vyučovaní: nakoľko je to relatívne jednoduchý software je taktiež možné vašich žiakov učiť v tomto programe pracovať a neskôr im zadávať grafic

11,50 € Do košíka 9,58 € bez DPH Zobraziť
Recenzie Slovensko, vlasť moja. 4.3.2023

"Vzdelávanie by som odporučila. Pani lektorka vystupovala veľmi odborne, priame a názorné ukážky aktivít boli veľmi tvorivé. Pozitívne hodnotím časté striedanie aktivít - hudba, tvorenie, maľovanie atď. Pozitívne hodnotím aj vzdelávanie cez ZOOM- z časového

Zobraziť
Recenzie Inovatívne prístupy k environmentálnej výchove a vzdelávaniu. 10.3.2023

Poskytla som kolegyniam informácie o Vašom vzdelávaní a boli nadšené. Zhodli sme sa, že spôsob Vášho vzdelávania je pre nás učiteľky a hlavne pre deti veľkým prínosom, čo sa týka získavania vedomosti, skúsenosti a zručnosti formou hry.

Zobraziť
Recenzie Inovatívne prístupy k slabikovaniu. Rozvíjanie základných úrovní fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné čítanie s porozumením u žiakov prvého ročníka základnej školy. 7.3.2023

Dané vzdelávanie mi rozšírilo moje vedomosti a nadobudla som nový spôsob ako zážitkovou formou deťom poskytnúť a sprostredkovať nové vedomosti. Nenásilnou formou rozvíjať ich poznatky. A s touto skúsenosťou a nadobudnutými vedomosťami by som sa ďalej chcela p

Zobraziť
Recenzie Slovensko, vlasť moja. 7.3.2023

Opäť perfektná a krásne spracovaná téma od pani lektorky PaedDr. Alexandry Kuruc. Na vzdelávaní som už po tretíkrát a som veľmi spokojná nie len s inovačným vzdelávaním, ale aj s Inšpiráciou ako vzdelávacou inštitúciou, pretože je veľmi dobre manažov

Zobraziť
Pridať recenziu
Novinky
Digitalizácia. Inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov. 31.3.2023 09:23

V našich inovačných programoch vytvárame priestor na podnecovanie vášne pre učenie sa a rast. Veríme, že rozvoj a chuť učiť sa nezávisle na veku alebo prostredí zlepšuje kvalitu pracovného, aj osobného života.Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania Poskytovateľ inovačného vzdelávania INŠPIRÁCIA, o. z., so sídlom Stará Kremnička 26, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 512 066 33  je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.  Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu 50 hodín. V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovani

Zobraziť novinku
Príplatok za profesijný rozvoj od 1. januára 2022. 23.2.2023 21:27

Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.Znamená to: 1.  už nie je obmedzenie, že za inovačné vzdelávanie len 9%, 2. 12 % príplatok si môžu PZ/OZ vyskladať aj zo štyroch inovačných vzdelávaní. Naďalej platí podmienka, aby išlo o vzdelávanie v súlade s plánom profesijného rozvoja. 

Zobraziť novinku
AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE - Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. 13.1.2023 10:55

Zrealizujeme pre Váš kolektív aktualizačné vzdelávanie v povinných profesijných aktivitách vo vybraných okruhoch tém určených ministerstvom školstvaZmeny školského kurikulaInkluzívne vzdelávanieDigitalizácia výchovy a vzdelávania - pripravujemeObsah aktualizačného vzdelávania -  výber konkrétneho zameranie vzdelávania je podľa požiadavky školy:  Reformu obsahu a foriem vzdelávania (nové kurikulum)  Personalizáciu vyučovania a inkluzívne vzdelávanie  Rozvoj digitálnych zručností - pripravujeme    Príspevok na vzdelávanie z plánu obnovy môžete využiť aj na ponuku vzdelávaní INŠPIRÁCIA OZ.Oprávnená škola môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania, ktorému bolo vydané oprávnenie na organizovanie inovač

Zobraziť novinku
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Webinár Rozprávková pavučinka

Lektorka PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.